Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Biblioteken är viktiga demokratibärare.”

Kunskap är makt. Biblioteken är en av vår tids främsta garanter för att kunskap ska kunna komma alla till del. Det skriver de två centerpartisterna Leif Sandberg och Ulrika Axelsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne respektive ledamot i Region Skånes kulturnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Till bibliotek runt om i Sverige kommer varje dag hundratusentals av landets invånare för att få tillgång till nyheter, information, kunskap, nöje, sällskap och mycket mer, skriver artikelförfattarna.

Bild: Björn Lilja

Annons

När politiska partier som Sverigedemokraterna använder landets folkbibliotek som järnrör i den politiska debatten och vill stoppa inköp av böcker på Sveriges nationella minoritetsspråk, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, eller när ett parti vill stoppa den öppna debatt på bibliotek där värderingsfrågor diskuteras, är det dags att den tysta majoriteten vaknar och tar fajten för viktiga demokratiska värden.

Centerpartiet står upp för folkbiblioteken och dess roll som en av Sveriges viktigaste bärare av demokrati, kultur och bildning.

Bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle kan inte överskattas.

Bibliotekens funktion har ändrats över tid. Idag fungerar de mer som mötesplatser, snarare än som ställen där man lånar böcker.

Annons

Till bibliotek runt om i Sverige kommer varje dag hundratusentals av landets invånare för att få tillgång till nyheter, information, kunskap, nöje, sällskap och mycket mer.

Annons

Det är viktigt att biblioteken kan fortsätta att vara öppna, inbjudande, trygga och tillgängliga platser för alla. Det är en tradition Centerpartiet vill bygga vidare på. Biblioteken är viktiga demokratibärare i det svenska samhället.

Eftersom biblioteken är en mötesplats dit alla kan komma utgör de en viktig del i integrationen av nyanlända. Inte minst som bärare av svensk kultur och språk, spelar biblioteken en nyckelroll. Därför är det också olyckligt att fler och fler folkbibliotek försvinner.

Allt fler bibliotek i Skåne blir vad som kallas ”meröppna”. Det innebär att de är tillgängliga för besökare under vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Det betyder i sin tur en fantastisk möjlighet där alla som vill kan använda sig av biblioteken på helgerna, hela dagarna och långt in på kvällarna, alltså just när det passar dem att gå dit och ta del av allt som biblioteken erbjuder. Det är helt klart något som bidrar till att minska klyftorna i samhället.

Bibliotekens fortsatta digitalisering utgör såväl en utmaning som en källa till möjligheter. Till exempel har digitaliseringen redan bidragit till att fler kan ta del av bibliotekens utbud,till gagn för både de enskilda personerna och för samhället. Utmaningarna består bland annat i att människor alltmer letar efter andra medier än böcker.

Annons

Kunskap är makt. Biblioteken är en av vår tids främsta garanter för att kunskap ska kunna komma alla till del. Och just därför har biblioteken varit och kommer även framöver att vara ett av de viktigaste inslagen i det öppna demokratiska samhället.

Leif Sandberg (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.

Ulrika Axelsson (C, ledamot i Region Skånes kulturnämnd.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan