Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”De öppna arenorna för diskussion, debatt och samtal är universitetens bidrag till demokratin.”

Att värna demokratin är en viktig del av universitetens uppdrag och akademiska värdegrund, skriver Torbjörn von Schantz och Kerstin Tham, rektor vid Lunds respektive Malmös universitet.

Våra universitet främjar demokratiska värderingar och samhällsdiskussion genom utbildning, forskning och universitetens samverkansuppdrag, skriver Kerstin Tham och Torbjörn von Schantz.Bild: Foto: Patrick Persson Ingemar D Kristiansen
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
De två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson och Elin Gustafsson slår in öppna dörrar när de tar upp att universitetet måste låta politiska föreningar vara en naturlig del i det demokratiska samtalet (Aktuella frågor 4/1).
Universiteten är redan en plats där det demokratiska och politiska samtalet frodas. Högskoleförordningen är i 1 kapitlet 13 paragrafen också tydlig: Högskolor och universitet är skyldiga att låta ”en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna”.
I det som högskoleförordningen tar upp ingår att ordna sammankomster för politisk verksamhet och det står studenter fritt att organisera sig.
Niklas Karlsson och Elin Gustafsson anser att högskolor, universitet och studentkårer måste bli bättre på att ta sitt demokratiska ansvar, och därmed låta politiska föreningar vara en naturlig del i det demokratiska samtalet.
Våra universitet främjar demokratiska värderingar och samhällsdiskussion genom utbildning, forskning och universitetens samverkansuppdrag. Forskare deltar dagligen i medierna, på nyhetsplats och på debattsidor. Universitetet ordnar regelbundet öppna samtal såsom debatter med såväl forskare som studenter, politiker och andra samhällsdebattörer i panelerna.
Våra universitet har besök av svenska och utländska ministrar, statsledare, jurister, författare, konstnärer, diplomater, opinionsbildare, oppositionella – listan kan göras lång – och de föreläser ofta när de är på besök. Att värna demokratin är en viktig del av universitetens uppdrag och akademiska värdegrund. De öppna arenorna för diskussion, debatt och samtal är universitetens bidrag till demokratin.
Intresset för partipolitik bland unga är lågt. I en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gick ut med 2018 till ungdomar mellan 16 och 24 år, angav endast 6 procent av de svarande att de var medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsförbund. Däremot visade enkäten att många är intresserade av både politik och samhällsfrågor.
Det måste vara politikernas ansvar att locka partipolitiska medlemmar – medan universiteten tar på sig ansvaret för att öka och utveckla ungas kunskaper och intresse för bland annat politik och samhällsfrågor vilket är viktigt för att värna demokratin.
Men universitetets lokaler är ingen allmän plats utan disponeras i första hand för undervisning, forskning och annan ordinarie verksamhet. Universitetet ansvarar för hur lokalerna används och fattar även beslut om vem som får vistas i och nyttja dem.
Under valår kommer ofta förfrågningar från partier som vill bedriva valkampanj i våra universitets lokaler. Från vår sida är det inte hållbart eller rimligt att universitetet ska boka upp och möblera om lokaler, tillhandahålla säkerhet, tillsyn och lokalvård för organisationer och politiska partier som inte tillhör någon studentförening vid universitetet.
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet
Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet
Gå till toppen