Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne får katastrofala effekter.”

Om region Skåne inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin kan det bli enklare för patienter med lättare åkommor att få träffa en doktor, men det sker på bekostnad av dem som har komplexa, kroniska eller akuta svårigheter, skriver chefsöverläkarna för samtliga psykiatriska kliniker i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förslaget att införa vårdval för öppen barn- och ungdomspsykiatri läggs fram i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd 23/1.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Det borgerliga regionstyret vill införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne. Det betyder att alla som uppfyller Region Skånes krav kan öppna en privat mottagning och tanken är att de ska ta emot patienter som kommer via regionens bedömningsfunktion En väg in, som sedan 2013 är kontaktfunktion för unga som mår psykiskt dåligt.

Fördelarna är uppenbara – äntligen kan barn och unga som behöver vård få hjälp snabbare. Men samhällsekonomiskt har vårdval visat sig vara den mest kostsamma lösningen när det handlar om att göra vården tillgänglig för fler.

Genom att införa vårdval frånsäger sig det borgerliga regionstyret uppgiften och ansvaret att påverka vilka nya vårdgivare som etablerar sig och kan inte heller senare korrigera så att antalet mottagningar matchar befolkningsunderlaget på olika orter.

Annons

Annons

Införs vårdval kommer de nya privata mottagningarna sannolikt att hamna i Skånes stora städer, där det idag är enklast att rekrytera barnpsykiatrisk personal. Risken är överhängande att knappt några vårdvalsenheter kommer att finnas i till exempel nordöstra Skåne. Totalt sett blir då vården mindre jämlik för Skånes unga.

Förslaget om att införa vårdval för öppen barn- och ungdomspsykiatri ska läggas fram i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd den 23 januari.

Inför beslutet har Region Skåne vänt sig till en rad experter för att få klarhet i vilka för- respektive nackdelar ett vårdval inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin kan innebära. Bland dem som uttalat sig finns företrädare för Skånes barn- och vuxenpsykiatriska kliniker, chefläkare, representanter för brukarorganisationer, universitetsföreträdare och Region Skånes strategiska råd för psykisk hälsa.

Alla remissinstanser avråder från att införa vårdval. De ser stora risker för framför allt barnpsykiatrins svårast sjuka patienter och för den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin, som i Skåne sker i mycket nära samarbete med Lunds universitet. Patientföreningar och brukarorganisationer är emot vårdval, trots att de med all rätt är bekymrade över att det idag är svårt för barn och ungdomar att få snabb hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne.

Remissinstanserna pekar på att det visserligen kan bli enklare för patienter med lättare åkommor att få träffa en doktor, men att det kommer att ske på bekostnad av dem som har komplexa, kroniska eller akuta svårigheter.

Annons

Idag finns barnpsykiatriska mottagningar på alla större orter i Skåne. I en sammanhållen organisation ger barnpsykiatrin vård vid såväl enklare som svårare sjukdomstillstånd och har förutsättning att kunna prioritera de svårast sjuka patienterna. De får god vård snabbt. I den specialiserade öppenvården behöver endast en liten andel av alla drygt 20 000 patienter inom BUP Skåne akutvård och heldygnsvård.

Annons

Det nuvarande arbetssättets fördelaråterspeglas bland annat i att Skåne har lägre suicidtal för barn och unga, antal självmord per 100 000 invånare, jämfört med genomsnittet för Sverige.

Införs vårdval får det katastrofala effekter på läkarbemanningen på barn- och ungdomspsykiatrins akutverksamheter, där läkare dygnet runt tar hand om livshotande tillstånd, och som idag kan bemannas solidariskt av alla öppenvårdens läkare. Dessutom blir möjligheterna att utbilda specialistläkare sämre. Möjligheterna till vidareutbildning och forskning påverkas också negativt.

Som chefsöverläkargrupp i Region Skånes psykiatri, med det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och kvaliteten i våra verksamheter ser vi flera möjliga lösningar för hur barn och ungdomar i Skåne ska få bättre tillgång till psykiatrisk vård. Nära till hands ligger att regionen kan skjuta till mer pengar till den befintliga barn- och ungdomspsykiatrin, som är redo att utöka verksamheten för att matcha den kontinuerligt ökande efterfrågan. Det är en garanterat billigare och bättre lösning för invånarna/skattebetalarna än vårdval.

Annons

Sophia Eberhard, chefsöverläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne

Attila Fazekas, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatrin i Lund

Tove Hovold, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatrin i Kristianstad

Bo R Knutsson, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatrin i Malmö

Angeline Wemmert, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatrin Helsingborg

Dag Gülich, chefsöverläkare, Rättspsykiatrin i Skåne

Annons

Annons

Till toppen av sidan