Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionBergtäkten vid Skrylle

Aktuella frågor
”Brytning av sten i Södra Sandby är det bästa alternativet.”

När vi nu har ansökt om förnyat tillstånd för att vidareutveckla NCC:s modernaste täkt har vi full förståelse för att det kan väcka viss oro. Vi har vägt samman olika synpunkter och lyssnat på de åsikter som uttryckts, skriver Katarina van Berlekom och Mikael Johansson, NCC.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idag finns fyra större täkter på Romeleåsen som bryter stenmaterial i större omfattning, skriver artikelförfattarna.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

År 2027 beräknas 1,5 miljoner människor bo i Skåne och drygt hälften av dem i Malmö-Lund-området. Region Skåne bedömer att 6 000 nya bostäder, och utvecklad infrastruktur som mer väg, cykelbanor och järnväg, behöver byggas inom det närmaste decenniet. För att på ett hållbart sätt klara av det måste stenmaterial finnas nära där det byggs.

Att anlägga och driva en täkt innebär att det bullrar, dammar och blir ingrepp i naturen. Därför är lagkraven och kontrollerna hårda. Vi arbetar ständigt med att begränsa och kompensera ingreppen. Det kan handla om att skapa platser för fåglar att häcka på eller att anlägga en damm för salamandrar. Men även om att minska buller och damm.

Det mesta av den sten som används i och runt Malmö och Lund kommer idag från Romeleåsen där stenbrytning pågått i cirka 100 år.

Annons

Annons

När vi nu har ansökt om förnyat tillstånd för att vidareutveckla NCC:s modernaste täkt har vi full förståelse för att det kan väcka viss oro. Vi har vägt samman olika synpunkter och lyssnat på de åsikter som uttryckts. Därefter har vi beslutat att minska området väster om Dalbyvägen och vidtagit åtgärder för att minska bullret samt att ytterligare reducera riskerna för att påverka grundvattennivåerna.

Vi är övertygade om att NCC:s verksamhet på ett hållbart sätt kan samexistera och pågå parallellt med naturvärden och friluftsliv i området. Orsakerna är flera.

1. Det pågår redan stenbrytning i området.

Att öppna en ny täkt där det inte finns några ingrepp i naturen belastar miljön mer.

2. Romelåsen är ett av ytterst få områden i sydvästra Skåne där berget håller sådan kvalitet att det kan användas för att bygga hus, skolor, vägar och järnväg.

3. SGU, Sveriges geologiska undersökning, har pekat ut Södra Sandby som ett riksintresse för att förse regionen med stenmaterial. Det betyder att kommuner och statliga myndigheter inte får förhindra eller påtagligt försvåra att de mineralresurser som finns i området utnyttjas.

4. Naturvärdena bevaras. Södra Sandby ligger i ett rikt natur- och kulturlandskap. Vi vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att vår täkt i största möjliga mån inte påverkar naturreservat i närheten och Natura 2000, områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden.

Annons

5. Stränga krav för vår verksamhet. Vår verksamhet lyder under och lever upp till tydliga och stränga krav för buller, damm, vibrationer, vatten och miljö. Vi har bland annat vidtagit omfattande åtgärder för att minska bullret.

Annons

6. Ständig kontroll av vatten. Kontinuerliga kontroller visar på låga halter av näringsämnen och föroreningar, något som är bra för områdets växt- och djurliv.För att bevara de artrika våtmarkerna leds grundvatten tillbaka till Natura 2000-området som ligger intill.

7. Andra alternativ ökar utsläppen. Skulle Romeleåsen ersättas av till exempel Linderödsåsen i närheten av Höör/Hörby ökar koldioxidutsläppen med cirka fyra till sex ton koldioxid per år.

Idag finns fyra större täkter på Romeleåsen som bryter stenmaterial i större omfattning. Ingen av dessa kan på egen hand förse det växande Skåne med närproducerad sten. Försvinner något av dem blir bristen på stenmaterial i regionen akut.

Vi är övertygade om att vår verksamhet på ett hållbart sätt kan samexistera och pågå parallellt med natur- och friluftsvärdena i området. Fortsatt brytning av sten i Södra Sandby det bästa alternativet, både för miljön och det växande Skåne.

Katarina van Berlekom, råvaruspecialist och projektansvarig vid NCC.

Mikael Johansson, regionchef vid NCC.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy