Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Fler måste se till att utbildning görs tillgänglig för alla.”

Möjlighet till utbildning och matchning ger resultat. skriver Malin Cronqvist, verksamhetsansvarig och grundare av insamlingsstiftelsen Help to Help.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Restituta Nyaki är tidigare Help to Help-stipendiat. Det har gjort att hon nu har ett diploma in clinical dentistry och därmed är tandhygienist.

Bild: null

Annons

Hanan Morsy, ledare för Afrikanska utvecklingsbankens avdelning för makroekonomisk politik, prognoser och undersökningar, lyfter fram att den stora mängden unga människor är en värdefull tillgång som har potential att öka tillväxten och driva på utvecklingen i Afrika under årtionden framöver (Aktuella frågor 20/1).

All forskning visar att utbildning utgör en nyckel till välstånd, hälsa och jämställdhet. På många håll i världen ökar också antalet studenter. Enligt Unesco, FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, har antalet personer registrerade till högskoleutbildning växt från 19 procent år 2000 till 38 procent 2017. Men samma siffra för Afrika söder om Sahara var bara 9,3 procent 2017, och på vissa ställen ännu lägre. Till exempel antogs endast 4 procent till högre utbildning i Tanzania år 2015.

Annons

Annons

Hanan Morsy påpekar att en majoritet unga afrikaner saknar tillräcklig utbildning för sina arbeten och att nästan en tredjedel inte har de jobbfärdigheter de behöver.

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är utbildning för alla. UNDP, FN:s organ för utveckling, konstaterar: ”Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.”

Insamlingsstiftelsen Help to Help sponsrar högskoleutbildning för ungdomar i Tanzania genom crowdfunding av skolavgifter. Genom stipendier gör vi det möjligt för unga människor, som inte själva har ekonomisk möjlighet, att utbilda sig.

Help to Help började arbeta i Tanzania för snart tio år sedan. Efter ett tag konstaterade vi att de som tagit sin högskoleexamen saknade viss kompetens som arbetsgivarna efterfrågade. Dessutom hade många av dem som tagit examen ingen möjlighet att få kontakt med representanter från arbetsplatser som kunde ge dem jobb. Vår lösning blev att komplettera stipendieprogrammet med ett utbildningsprogram, en samling workshops med alltifrån cv-skrivning, studiebesök på lokala företag till it-kurser med särskilt fokus på unga kvinnor. Allt för att matcha studenternas kompetens med den efterfrågan som finns på den lokala men också allt mer internationellt kopplade arbetsmarknaden.

Annons

Annons

Help to Help vill skapa förutsättningar för att drivna unga människor ska kunna vara del av en positiv förändring, hjälpa sig själva och uppnå sina drömmar genom att utbilda sig till lärare, läkare, ekonomer, ingenjörer, och så vidare. För att studenternas utbildning ska komma fler till gagn har vi knutit till oss en rad arbetsgivare, lokala, svenska och internationella, på plats i Tanzania. De ger studenterna en insikt i arbetslivet redan under studierna.

Möjligheten till utbildning och matchning har givit resultat. Av Help to Helps stipendiater har 79 procent jobb ett år efter avslutade studier och 59 procent finansierar minst ett syskons skolgång. Samtliga stipendiater är även kvar i Tanzania. Därmed är de inte en del av den brain drain som utgör ett hot mot den lokala utvecklingen.

Hanan Morsy understryker att en ny generation attraktiva lokala förmågor kommer att kunna avhjälpa en del allvarliga hinder för dagens företag att växa och skapa fler arbeten. Det är precis vad Help to Helps stipendiater gör.

Idag, den 24 januari, är det International Day of Education. Med tio år kvar tills FN:s globala hållbarhetsmål ska vara uppnådda är det hög tid att slå fast att fler måste se till att utbildning görs tillgänglig för alla.

Malin Cronqvist, verksamhetsansvarig för och grundare av insamlingsstiftelsen Help to Help.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan