Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny nättjänst ska ge snabbare bygglov

Räkna med snabbare bygglov till våren!
Nu lanseras en elektronisk tjänst som ska öka farten i handläggningen och förbättra bygglovsenhetens lite skamfilade anseende.

Bygglovshandläggaren Jonas H Ydrén och arkivarien Susanne Persson demonstrerar det nya digitala arkivet. Susanne Persson klickar upp en husritning från 1916 som visar utseende, grundkonstruktion och byggnaden i genomskärning. Text i snirklig skrivstil ger nödvändig information fastigheten.Bild: Mats Amnell
Hittills har handläggningen av bygglov i Lomma varit omständigare än den förväntas bli i framtiden.
Det senaste året har tusentals ritningar, kartor, bygglov och dokument med plan- och områdesbestämmelser ända från 1900-talets början scannats in. Nyligen öppnades kommunens digitala ritningsarkiv så att man kostnadsfritt kan hämta hem de handlingar som behövs som underlag för nya ansökningar.
Arkivet kombineras med en e-tjänst där den sökande hemifrån får vägledning att fylla i uppgifter och lämna de handlingar som behövs.
Bygglovshandläggaren Jonas H Ydrén tar ett slutbesked för en eldstad – ett relativt enkelt ärende – som exempel.
Den som hittills skickat handlingar i pappersform får först räkna med någon dags postgång. I kommunhuset tar sedan registrering och fortsatt färd med internposten till handläggaren ytterligare någon dag.
Om ansökan är komplett kan beslutet komma inom någon eller några dagar. Men ofta krävs att den sökande kompletterar med ytterligare handlingar – ibland i omgångar – innan ett avgörande är möjligt. Och när det skett återstår ännu en resa med posten.
– Med det nya systemet kan man få ett beslut så snabbt som på bara några timmar, säger Jonas H Ydrén.
E-tjänsten är avsedd att vara pedagogiskt upplagd där ansökan görs steg för steg, och där den sökande tydligt informeras om vilka uppgifter och handlingar som krävs.
Fakta

Bygglov i Lomma

Fem personer arbetar med handläggning av de bygglovsansökningar som lämnas in till Lomma kommun varje år. Allt från önskemål om att få uppföra plank till byggen av hela bostadshus.

Förra året hanterades 282 ärenden.

De flesta ansökningar beviljas antingen direkt eller efter kompletteringar och ändringar: Antalet nekade bygglov och förhandsbesked var 51 år 2019.

Förra året överklagades 59 beslut om förhandsbesked eller bygglov. Av de 100 senaste ärenden som överklagats 2016-2019 fastställdes 67 procent av kommunens beslut i högre instans.

Arkivarien Susanne Persson är glad över förändringen. Hittills har hon fått lägga mycket tid på att hitta handlingar som beställts av allmänhet och av kommunens egna tjänstemän.
– Har jag tur tar det några minuter att hitta rätt. Men man kan också få leta och bläddra mycket längre, säger hon när vi tittar in i arkivet.
Det utgörs av ett brandsäkert valv fullt av hyllor som kan flyttas med hjälp av ett vridbart hjul. I hyllorna hänger rader av mappar med ryggar märkta med olika fastighetsbeteckningar.
Numera räcker det med att logga in på e-tjänsten via kommunens hemsida, mata in en fastighetsbeteckning och vips dyker en lista upp med de handlingar som rör just den fastigheten.
Susanne Persson gör en slagning på datorn och klickar upp en husritning från 1916 som visar utseende, grundkonstruktion och byggnaden i genomskärning. Text i snirklig skrivstil ger nödvändig information om fastigheten.
– Den som är ovan vid datorer kan fortfarande ansöka om tillstånd och få hjälp med handlingar så som det hittills gått till. Men vi hoppas att så många som möjligt använder den nya tjänsten, säger Jonas H Ydrén.
En annan förhoppning är att kommuninvånarna ska bli nöjdare med servicen. Enligt Helene Blom, chef för bygglovsverksamheten, tycker många att handläggningen tar för lång tid, att processen är krånglig och att informationen om vad som krävs är otydlig.
Det visar åter de återkommande mätningarna, Nöjd kund-index (NKI), som görs av intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. (se faktarutan)
Helene Blom menar att det finns förbättringspotential när det gäller bemötande, service och information. En utmaning ligger i att få sökande att förstå vilka handlingar som behövs för att ett beslut ska kunna fattas.
Men missnöje kan också bottna i förväntningar som är svåra att infria. Det är inte alltid möjligt att på förhand säkert utlova bygglov mot att den sökande gör på ett visst sätt, eftersom ansökningarna prövas utifrån en rad olika kriterier. I slutänden är det också politikerna i miljö- och byggnadsnämnden som avgör.
– Det kan finnas fog för kritik. Att kommunicera är komplicerat och informationen har inte alltid varit tydlig härifrån. Men vi jobbar mycket på att förbättra service och bemötande och har målet att nå upp till ett NKI på 62, säger Helene Blom som hoppas att den nya digitala tjänsten ska innebära ett lyft och fler nöjda kunder.

Så lång tid tar bygglovet

Nöjd kund-index (NKI) för bygglovshandläggning bland 154 undersökta kommuner 2018. Handläggningstid (median) från inkommen ansökan inklusive tid för att inhämta kompletterande handlingar till beslut för bygglov för nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus, antal dagarHandläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus, antal dagar.
Burlöv679012
Kävlinge 558857
Lomma45*10225
StaffanstorpDeltog ej6014
Svedala58* 9243
Vellinge606161
Riket636224
Uppgifterna för Lomma avser år 2019 och för Svedala 2017. Övriga kommuners värden är rån 2018.
Källa: Databasen Kolada
Gå till toppen