Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

”Låt oss över blockgränserna stötta personalens arbete för att ge varje barn den vård det behöver.”

Alliansen hoppas att ett vårdval ska korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, men det löser inte problemet, utan leder istället till nya problem, skriver Anna-Lena Hogerud och Maria Nyman-Stjärnskog, Socialdemokraterna.

Lapp på ytterdörren till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, i Helsingborg.Bild: Britt-Mari Olsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det borgerliga regionstyrets förslag att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne har väckt en kritikstorm från medarbetare, patienter och fackförbund.
Vårdval inom BUP innebär att alla som uppfyller Region Skånes krav kan öppna en privat mottagning och tanken är att de ska ta emot patienter som kommer via regionens bedömningsfunktion för unga som mår psykiskt dåligt.
Sex chefsöverläkare inom psykiatrin varnar för ”katastrofala effekter” om alliansen driver igenom sitt förslag (Aktuella frågor 16/1). De får medhåll av patient-, brukar- och anhörigföreningarnas paraplyorganisation NSPH, som skriver tillsammans med flera personalföreträdare (KvP Debatt 21/1). Det strategiska rådet för psykisk hälsa och alla berörda fackförbund avråder också starkt från att införa vårdval.
Region Skånes egen utredning drar liknande slutsatser. Där framkommer att ett vårdval möjligen kan leda till att de friskaste som söker vård lättare kan få hjälp, men då på bekostnad av vården för de sjukaste.
Ett vårdval innebär troligen också att barn i norra och östra Skåne riskerar att behöva åka långt för att få hjälp, och den viktiga samverkan mellan BUP, skola och socialtjänst försvåras när de ligger i olika delar av regionen.
Alliansen anger två skäl till att den vill införa vårdval (Aktuella frågor 22/1). Det första är att den vill öka valfriheten. Men för oss handlar valfrihet om något mer än att välja vem som ska ge vård. Vi tror inte heller att barn som mår psykiskt dåligt i första hand behöver fler mottagningar att välja mellan. Snarare mer vårdpersonal och en vård som kan ge dem den hjälp de behöver. Region Skånes utredning pekar också på att ett vårdval gör det svårare att utbilda nya medarbetare, och omöjligt att upprätthålla det stopp för hyrläkare som idag gäller inom hela psykiatrin i Region Skåne.
Alliansen hoppas att ett vårdval ska korta köerna till BUP. Det är en ambition vi delar. Väntetiderna är för långa. Men nu varnar alla experter för att ett vårdval inte löser problemet, utan istället leder till nya problem. I ett sådant läge bör vi politiker lyssna. Precis som när medarbetarna protesterade mot det borgerliga styrets planer på att införa vårdval inom öron-näsa-hals. Att alliansstyret då backade från sitt förslag hedrar det. På torsdag ska Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd ta ställning till om ett vårdval ska införas inom BUP. Än finns det alltså tid att släppa prestigen.
Sedan flera år pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom BUP vars resultat börjar synas. Några exempel:
• Svårigheterna att rekrytera personal har minskat, tack vare att Region Skåne jobbar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
• I fem kommuner pågår pilotprojekt kring närmare samverkan och tidiga insatser mellan skola och BUP.
• Nya behandlings- och bedömningsmetoder har införts.
• Så sent som i juni fattade vi över blockgränserna beslut om en handlingsplan för att minska väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar.
Politiskt är det viktigt att orka hålla i det utvecklingsarbete som pågår. Nu hotas det på två fronter. Dels av förslaget om vårdval, som skulle splittra organisationen och bryta upp arbetet precis när det börjat fungera. Dels av de nedskärningar inom psykiatrin som alliansen beslutat om för 2020. I psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens budget saknas 82 miljoner jämfört med dagens nivå.
Vi uppmanar alliansen att stoppa nedskärningarna och dra tillbaka förslaget om att införa vårdval inom BUP. Medarbetarna sliter hårt för att korta väntetiderna och ge varje barn den vård det behöver. Låt oss tillsammans över blockgränserna istället stötta dem i det arbetet.
Barn- och ungdomspsykiatrin behöver långsiktighet, tillräckliga resurser och en nära dialog mellan politiker, förvaltning och medarbetare. Inte ideologiska privatiseringsexperiment som ingen i vårdpersonalen verkar vilja ha.
Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.
Gå till toppen