Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Träden avgör strid om bostadsplaner i Hjärup–boende får rätt i högsta instans

Den mångåriga rättstvisten om bostadsplanerna vid Åttevägen är avgjord. Mark- och miljööverdomstolen ger de närboende rätt mot kommunen. Det avgörande: hur frågan om trädens värde har hanterats.

Arkivbild. ”Det känns naturligtvis skönt”, säger Lennart Friberg, som är en av dem som har varit drivande i protesterna mot kommunens bostadsplaner.Bild: Patrik Renmark
2014 tog kommunen ett beslut om att det skulle byggas bostäder vid den gamla idrottsplatsen och pulkabacken vid Åttevägen i Hjärup. Planerna innebär närmare 90 bostäder, både flerbostadshus och villor.
Hjärupsbor överklagade beslutet, och sedan dess har det varit många turer. Sommaren 2018 fick kommunen rätt i mark- och miljödomstolen, som bland annat landade i att det inte fanns några formella brister vid framtagandet av detaljplanen.
Men det innebar inte att striden var över: de boende överklagade till Mark- och milljööverdomstolen. Nu var knäckfrågan istället om trädalléerna på området omfattas av så kallat generellt biotopskydd (se faktaruta) och hur det i så fall skulle hanteras.
Tidigare har länsstyrelsen Skåne haft som praxis att trädalléer i tätbebyggda områden inte omfattas av skyddet. Men efter en dom ändrades den praxisen. Vilket innebär att man behöver ansöka om dispens om man har för avsikt att avverka träden.
Mark- och miljööverdomstolen har nu kommit fram till att åtminstone vissa av träden på platsen omfattas av reglerna.
Fakta

Generellt biotopskydd

Syftet med biotopsskyddet är att bevara den biologiska mångfalden. Det finns därför ett förbud mot åtgärder som kan skada biotopen i fråga.

Trädalléer är ett exempel på sådant som kan omfattas av biotopskyddet. För att det ska betecknas som en allé krävs bland annat att det handlar om "lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg."

Om man till exempel vill avverka träd i en allé måste man först ansöka om dispens hos länsstyrelsen.

Källa: länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

I ett yttrande har Staffanstorps kommun skrivit att man ska ansöka om dispens för att ändå få hugga ner träden.
Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att man ska ha fått den här typen av dispens innan en detaljplan antas.
Men däremot borde frågan om träden ha tagits upp i kommunens planhandlingar. Detta eftersom avsaknaden av dispens skulle kunna förhindra möjligheten att genomföra detaljplanen, menar Mark- och miljööverdomstolen.
Därför ska beslutet att anta detaljplanen rivas upp.
Lennart Friberg är en av dem som överklagat:
– Det känns naturligtvis skönt.
Eric Tabich (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande, säger samtidigt att kommunen inte har gett upp bostadsplanerna på området.
– Vi kommer att försöka göra ett omtag och ta fram en ny detaljplan.
Gå till toppen