Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vi har svårt att nå ut till skolor i Malmöregionen med föreläsningar om Förintelsen”.

Utbildning om Förintelsen är obligatorisk. Den får inte undvikas, särskilt inte där antisemitism förekommer. Där bör utbildningen istället intensifieras. Det skriver Adina Broström och Nadine Gerson Flam, grundare av föreningen Zikaron.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Polisbevakning vid Malmö synagoga under Förintelsens minnesdag den 27 januari i år då 70-årsdagen av befrielsen av fångarna i koncentrationslägret Auschwitz högtidlighölls.

Bild: null

Annons

Vi är barnbarn till överlevande från Förintelsen. För sju år sedan grundade vi den ideella föreningen Zikaron, som erbjuder gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen från tredje och fjärde generationens överlevande.

Föreläsarna utgår ifrån sina släktingars levnadsöden. Zikaron betyder minne på hebreiska och symboliserar vår mission att Förintelsen aldrig ska glömmas bort. Under Förintelsen mördades 6 miljoner judar och miljontals andra människor endast på grund av sin religionstillhörighet, ursprung, sexuella läggning eller politiska åsikter. Genom att undervisa ungdomar om Förintelsen hoppas vi kunna bekämpa okunskap som leder till antisemitism och andra typer av fördomar och fientlighet.

Annons

I Sverige ökade antalet antisemitiska hatbrott med 53 procent från år 2016 till 2018, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Och av alla typer av hatbrott ökar de antisemitiska mest. Enligt en enkätstudie genomförd 2018 av EU:s byrå för mänskliga rättigheter ansåg nio av tio judar inom EU att antisemitismen har ökat de senaste fem åren. Över 16 000 judar i tolv EU-länder, däribland Sverige, deltog.

Annons

Av landets regioner är antalet anmälda antisemitiska hatbrott per capita störst i Skåne och Stockholm. Malmös judiska församling har på 20 år reducerats från cirka 1 000 vuxna medlemmar till cirka 380. Orsaken är inte bara ökande antisemitism, men att den bidragit råder det inget tvivel om.

För att säkerställa att antisemitismen inte växer sig stark och att folkmord likt Förintelsen aldrig upprepas är utbildning om detta fasansfulla kapitel i mänsklighetens historia helt central. I den svenska läroplanen är det obligatoriskt att undervisa om Förintelsen, men på senare tid har en rad medier rapporterat om lärare som inte vågar göra det därför att de är rädda för hotfulla elever. Undervisningen om Förintelsen är särskilt angelägen i områden, som delar av Malmö, där antisemitismen är utbredd och lärare, enligt flera medier, av rädsla undviker att berätta om Förintelsen. Såväl lärare som elever kan vara betjänta av gästföreläsare och andra undervisningsformer, som återberättandet av släktingars personliga levnadsöden.

Många Förintelseöverlevande har föreläst i skolor och delat sina livshistorier. Men åren går och idag är få kvar i livet. Det går inte att ersätta deras vittnesmål, men det är viktigt att det de varit med om inte faller i glömska. Därför tar vi vid och erbjuder genom Zikaron gymnasie- och högstadieskolor föreläsningar med utgångspunkt i våra släktingars öden.

Annons

Annons

Föreningen Zikaron har dock flera utmaningar med att nå ut där vi skulle behövas allra mest.

• Inför besök i vissa skolor har Zikarons föreläsare känt sig otrygga. Det har hänt att elever har stört föreläsningarna, förnekat Förintelsen eller uttryckt sig antisemitiskt. Ibland har lärare då ingripit, men ibland har de bara låtit det ske.

• Vi har svårt att nå ut till skolor i Malmöregionen. Förfrågningarna är extremt få och står i skarp kontrast till det stora antal som strömmar in från andra storstadsregioner som Stockholm och Västra Götaland.

• De allra flesta förfrågningar till Zikaron kommer från skolor som har elever med hög eller medelhög socioekonomisk bakgrund. Försök att nå ut till andra skolor möts ofta med tystnad.

Utbildning om Förintelsen är obligatorisk. Den får inte undvikas, särskilt inte där antisemitism förekommer. Där bör utbildningen istället intensifieras.

Det krävs krafttag från alla håll i samhället för att motverka antisemitism och andra typer av främlingsfientlighet, men speciellt från skolan. Aldrig någonsin får en skola undvika att undervisa om Förintelsen - då är vi ett steg närmare att historien upprepar sig.

Adina Broström och Nadine Gerson Flam, grundare av föreningen Zikaron.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan