Annons

Annons

Annons

opinionAntisemitism i Malmö

Aktuella frågor
”Med de insatser som nu sker hoppas jag att Malmö får bukt med antisemitismen på skolorna.”

På en övergripande nivå genomför Malmö stad en större satsning för att motverka antisemitism. Det skriver Sara Wettergren (L), kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö ska vara en trygg stad för alla judar, skriver Sara Wettergren (L), skolkommunalråd i Malmö.

Bild: Peter Frennesson

Annons

De erfarenheter Adina Broström och Nadine Gerson Flam har som företrädare för den ideella föreningen Zikaron är både nedslående och värdefulla (Aktuella frågor 16/2).

Zikaron erbjuder gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar av barnbarn och barnbarnsbarn till människor som överlevt Förintelsen.

Enligt Adina Broström och Nadine Gerson Flam har Zikaron svårt att nå ut till skolor i Malmöregionen i jämförelse med andra storstadsregioner som Stockholm och Västra Götaland.

Beslut om vilka föreläsningar som ska hållas på skolorna fattas av rektorerna. Jag kan därför inte uttala mig om vad som ligger bakom denna bristande respons. Det jag vet är att många skolor, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden, får många förfrågningar och förslag från personer som vill komma till dem och föreläsa.

Annons

Annons

Jag kan också konstatera att det finns många lokala initiativ och nationella organisationer med stark lokal förankring som arbetar förebyggande mot antisemitism och rasism.

Det finns inga uppgifter om att det totalt sett ges färre föreläsningar om Förintelsen på Malmös skolor jämfört med i andra städer. Det finns inte heller någon anledning att tro att Malmös skolor inte följer läroplanen när det gäller Förintelsen och antisemitism.

På en övergripande nivå genomför Malmö stad en större satsning för att motverka antisemitism.

Malmös kommunledning, Liberalerna och Socialdemokraterna, beslutade förra året om åtgärder fram till år 2023 om totalt 20 miljoner kronor för att i samarbete med Judiska församlingen förbättra judars liv i Malmö. En bärande del av samarbetet är olika förebyggande insatser på skolorna. Precis som företrädarna för Zikaron ser kommunledningen att skolan har en avgörande roll när det gäller utbildning och attitydförändring.

• I vår genomförs en utökad informationsinsats i skolorna kring antisemitism, bland annat i samarbete med Judiska församlingen i Malmö, föreningen Amanah och Grundskolefotboll mot rasism.

• Grundskoleförvaltningen rekryterar nu en samordnare för antisemitism och hatbrottsfrågor.

• I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, genomför Malmö stad ett projekt med ett tjugotal utvalda högstadieskolor som under våren och hösten 2020 gör hågkomstresor till Polen. I dem ingår studieresor till ett förintelseläger. Skolorna är jämnt utspridda över staden och representerar Malmös elever väl. Resorna föregås av en utbildning för eleverna, men också för lärare så att de bättre kan bemöta antisemitism och andra former av rasism, som afrofobi och islamofobi, på skolorna.

Annons

Annons

• I samband med den stora konferens mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen som regeringen arrangerar i Malmö 26–27 oktober, anordnar grundskolenämnden en politisk hearing på temat antisemitism, hatbrott och värdegrundsarbete i skolorna.

Inte minst med hjälp av den samordnare som nu rekryteras blir det enklare att koordinera olika initiativ och att skapa helhetslösningar för skolorna när det gäller arbetet mot antisemitism. Såväl kommunledningen som skolorna får en bättre bild av de problem som finns och vilken effekt olika insatser får.

Kommunledningen och grundskoleförvaltningen har även en dialog med barn och barnbarn till överlevare i Malmö som har visat intresse att hålla föreläsningar om Förintelsen på skolorna.

Med de insatser som nu sker hoppas jag att Malmö får bukt med den antisemitism som finns på skolorna.

Malmö ska vara en trygg stad för alla judar.

Sara Wettergren (L), kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan