Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Toppstyrning liksom detaljstyrning från politiker måste undvikas.”

Vi förespråkar variationsrika bostadsområden där det finns både bostadsrätter och hyresrätter, grönska och små butiker, restauranger och andra verksamheter, skriver de två centerpartisterna Martin Molin och Kay Wictorin.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna, Liberalernas nuvarande samarbetspartner i Malmö, rev det gamla området Lugnet, skriver artikelförfattarna.

Bild: Ture Hellström

Annons

Liberalerna Simon Chrisander och Lars Hellström undrar om vi läst den budget för Malmö 2020 som de lagt fram tillsammans med Socialdemokraterna och med stöd av Miljöpartiet (Aktuella frågor 8/2). Svaret är ja, och därför är vi oroliga för hur stadsmiljön ska utvecklas.

För vår del ligger fokus på att Malmö ska ha en trygg, trivsam och levande stadsmiljö.

Toppstyrning liksom detaljstyrning från politiker måste undvikas.

Sedan länge förespråkar Centerpartiet variationsrika bostadsområden där det finns både bostadsrätter och hyresrätter, grönska och små butiker, restauranger och andra verksamheter.

Annons

Socialdemokraterna, Liberalernas nuvarande samarbetspartner i Malmö, har rivit det gamla området Lugnet, raserat den medeltida strukturen kring Caroli, huggit ner lindallén på Regementsgatan och byggt dagens Rosengård.

Annons

När den dåvarande S-politiken medförde att Malmö kallades ”bombhålens stad” och Malmös spårvägsnät avvecklades, protesterade Centerpartiet och utvecklade en stadsmiljöpolitik med förslag om pendlarparkeringar av hög kvalitet, gågator, cykelvägar och miljövänligare kollektivtrafik.

Som Chrisander och Hellström påpekar har Centerpartiet inte suttit i Malmös kommunfullmäktige de senaste mandatperioderna. Men det har inte hindrat oss från att delta i samhällsdebatten och förespråka en trivsammare, grönare och mer hållbar stadsutveckling med bland annat cykel- och kollektivtrafiksatsningar. Förslag som Liberalerna vid flera tillfällen dessvärre ifrågasatt.

Chrisander och Hellström lyfter fram Hyllie som ett exempel på god stadsplanering. Nya Hyllie har sina förtjänster, men också betydande brister. Handeln är koncentrerad till ett stort köpcentrum, något som hämmar utveckling av småskalig handel och service i områdets gatumiljö. Det är lätt att uppfatta stationen och torget mot arenan som felkonstruerade och föga trivsamma blåshål med allt för ont om grönska. I delar av Hyllie kunde det med fördel byggts riktigt höga bostadshus, gärna i mer miljövänligt material som trä. En park planeras, och behövs, men anläggs i så långsam takt att den inte är färdig på många år.

Annons

Annons

Det stora framtida utbyggnadsområdet Nyhamnen debatterades nyligen i kommunfullmäktige. S–L-planen fick kritik i flera avseenden och kommer att ändras vid ett maktskifte i Malmö, oavsett vilken gruppering som då styr staden.

Centerpartiet är från och med den här mandatperioden åter i kommunfullmäktige och sitter i viktiga facknämnder för stadsmiljöutvecklingen. Vi arbetar hårt för att ambitionsnivån ska höjas.

Martin Molin (C), andre vice ordförande i Malmös stadsbyggnadsnämnd

Kay Wictorin (C), kommunfullmäktigeledamot i Malmö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan