Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Mobilförbud räcker inte. Ta större grepp för skolan.

Insamling av mobiltelefoner i skolan.Bild: Anders Wiklund/TT
Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.
När det ska tas krafttag för bättre ordning i skolan börjar regeringen med att komma för sent. Frågan om enklare förflyttning av hotfulla och våldsamma elever samt förbud mot mobiltelefoner i klassrummen skulle ha hanterats tidigare. Först på onsdagen tillsatte utbildningsminister Anna Ekström (S) en utredning utifrån skollöftena i 73-punktsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. Den utlovade lagändringen vid årsskiftet lär nu knappast hinnas med – utredningsförslagen väntas först i mitten av december.
Fast redan förs diskussioner om hur mycket denna julklapp till utbildningssektorn egentligen är värd. På en hel del av landets skolor har rektorerna redan beslutat om mobilförbud och det saknas inte möjligheter att stänga av eller flytta elever. Därmed blir den nya lagstiftningens bidrag främst att formalisera de regler som på många håll redan finns och göra dem enhetliga över landet. Men det kan förstås ha ett värde i sig.
"Vi vet att det finns en stor osäkerhet bland lärarna: När kan jag ingripa och hur ska jag ingripa? Det är svåra frågor så vi tycker att det behövs större möjligheter och större tydlighet", säger Ekström till TT om hanteringen av hotfulla och våldsamma elever. Hon menar också att det är viktigt att hjälpa lärarna på de skolor där det inte råder mobilförbud redan idag.
Visserligen ändrades skollagen redan 2007 för att stoppa störningar i skolmiljön till följd av mobiltelefoner. Lärare har sedan dess tydlig rätt att "omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen". Men lärarna ska inte ens behöva motivera varför eleverna inte ska ha mobiltelefonerna framme, resonerar Ekström. Med den nya lagstiftningen blir utgångspunkten att de är förbjudna. Sedan kan de tillåtas vid vissa tillfällen efter beslut av rektorer och lärare.
Forskning ger ingen entydig bild av effekterna av regler för mobiltelefoner i skolan. Men åtminstone i en brittisk studie har förbud visat sig vara till hjälp för lågpresterande elever. Tydliga, enhetliga regler kan säkert vara till gagn för arbetsron i klassrummen. Men det vore ett misstag att tro att dessa reformer skulle göra avgörande skillnad i sig.
Skolverket presenterade i tisdags en utredning som pekar på att lärarassistenter eller andra yrkesgrupper skulle kunna utföra fler arbetsuppgifter i skolan. Genom att ge dem större ansvar för att upprätthålla trygghet, hantera läromedel, förbereda lokaler och dylikt skulle lärarna få mer tid att ägna åt undervisning. Även detta är något som utlovas i regeringsöverenskommelsen och kan vara väl så viktigt som stramare ordningsregler att förverkliga runt om i landets skolor.
Regeringen har också skäl att återvända till den rapport om det svenska skolsystemet som den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterade 2015. En av dess slutsatser var att Sverige skulle vinna på starkare statlig styrning av skolan.
"Det är viktigt att ha en tydlig gemensam idé om vad bra utbildning är och att ha en stark känsla för gemensamma nationella standarder", påpekade OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher, som ansvarar för den internationella Pisastudien, i en kommentar till Svenska Dagbladet.
De svenska resultaten i Pisastudien har förbättrats sedan dess. Men det duger inte för Sverige att slå sig till ro. Regler för mobiltelefoner är långtifrån det enda som behöver bli mer enhetligt inom den svenska skolan. I ett kommande steg borde regeringen låta utreda hela frågan om huvudmannaskapet. För egentligen är detta uppdrag klart bättre ämnat för staten än för kommunerna.
Gå till toppen