Annons

Annons

Annons

Annons

opinionBostadsmarknaden

Aktuella frågor
”Det är något fel med ett system om det är billigare att bo stort än litet.”

Ett nytt sätt att avgiftsbelägga fastigheter bör införas för att stimulera de äldre som bor i stora villor att flytta, skriver Emma Ringqvist, förbundsordförande för Jagvillhabostad.nu.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bostadsbristen är akut – vi unga hinner inte vänta på att det ska byggas tillräckligt många bostäder, skriver Emma Ringqvist.

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Sverige kan inte lösa dagens bostadsbrist enbart genom att bygga nytt. Det går för långsamt och påverkar klimatet på ett negativt sätt.

Ökad rörlighet, att det ska bli lättare att flytta, är en populär lösning för att få bukt med dagens bostadsproblem. Men alltför ofta gäller de åtgärder som föreslås de som bor i hyresrätter. Marknadshyror är ett exempel på det. Vad som behövs är istället åtgärder som gör att ofrivilliga husägare får anledning att flytta till bostäder som passar deras behov bättre.

Unga vuxna är en av de grupper som har svårast att få någonstans att bo. Långa hyresköer och dyra bostadsrätter gör det svårt att flytta hemifrån och tacka ja till jobb och studieplatser i andra städer.

Annons

Att nya bostäder byggs är viktigt för att få bort den rådande bostadsbristen, men det tar tid och det är dyrt att bo i nybyggen. Enligt Boverkets senaste statistik stod dessutom bygg- och fastighetssektorn år 2017 för 19 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Situationen är omöjlig att förbise, även för en organisation som Jagvillhabostad.nu, som ser bostadsbyggandet som en central lösning för att minska bostadsbristen bland unga.

Annons

Att det är svårt att få tag på en hyresrätt gör att många unga bor trångt. Samtidigt bor många äldre ofrivilligt kvar i sina villor, bostäder som är bättre lämpade för barnfamiljer. Barnfamiljerna trängs i sin tur i små lägenheter där unga singelhushåll hade kunnat bo.

Borttagandet av fastighetsskatten 2008 har gjort det ekonomiskt fördelaktigt för många äldre att bo kvar i stora hus efter att deras barn och kanske också partner lämnat bostaden.

Människor som vill flytta och lämna plats åt andra har idag svårt att hitta en ny bostad som passar deras behov.

En flytt till en mindre bostadsrätt eller hyresrätt som är mer behovs- och funktionsanpassad för en äldre person innebär ofta högre boendekostnader och höga flyttkostnader. Idag finns det stora ekonomiska fördelar med att bo kvar, trots att det finns bättre, behovsanpassade boendealternativ.

Statistik från SCB visar att unga hyresgäster är mest trångbodda medan äldre husägare bor rymligast. För att en omfördelning ska kunna ske måste de som bor störst stimuleras att flytta. Det måste bli enklare för äldre att flytta från sina stora hus och det behöver införas politiska styrmedel som gör att de blir motiverade till att göra det.

Annons

Större möjlighet att flytta gör inte nödvändigtvis att människor har möjlighet att få de bostäder som passar deras behov bäst. Den som har ekonomiska förutsättningar har fortfarande möjlighet att tacka ja till en stor hyresrätt eller bo i ett stort hus. Att personer som vill flytta till mindre bostäder avstår på grund av att det blir dyrare är däremot problematiskt.

Annons

Det är något fel med ett system om det är billigare att bo stort än litet.

Det är något fel när äldre tackar nej till en lägenhet som är anpassad för deras behov på grund av att det blir mycket dyrare än att bo kvar i en alldeles för stor bostad.

Ett nytt sätt att avgiftsbelägga fastigheter bör införas för att stimulera de äldre som bor i stora villor att flytta. Regeringen bör undersöka möjligheterna och effekterna av att införa markvärdesskatt, fastighetsskatt eller en avgift baserad på kvadratmeter per person. För att ta bort ytterligare hinder för människor att flytta kan flyttskatten behöva förändras och sänkas.

Bostadsbristen är akut – vi unga hinner inte vänta på att det ska byggas tillräckligt många bostäder. Utan vi måste se till så att de som vill flytta faktiskt kan flytta.

Emma Ringqvist, förbundsordförande för Jagvillhabostad.nu.

Annons

Annons

Till toppen av sidan