Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Regeringen stänger inte skolor

Skolundervisning som drabbas av coronasmittan ska kunna tas igen bland annat på sommarlovet och helger. Men regeringen vill inte nu uppmana till allmän skolstängning landet.

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Flera länder stänger nu sina skolor på grund av coronapandemin. Men inte Sverige.

– Det är en fråga jag slitit hårt med de senaste dagarna och veckorna, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Hon ser en risk för att många mammor och pappor som har viktiga jobb i till exempel vård och omsorg skulle behöva stanna hemma med sina barn.

– Det skulle avsevärt försvåra arbetet med att minska takten på smittspridningen och med att vårda sjuka, säger Ekström.

– Det skulle vara ett mycket högt pris att betala.

Hon befarar också att många gamla far- och morföräldrar skulle behöva ta hand om sina barnbarn och därmed utsättas för smitta.

– I dagens läge måste vi skydda våra äldre, säger Ekström.

Utbildningsminister betonar dock att bedömningen att inte alla skolor ska stängas bara gäller just nu.

Annons

– Om Sverige kommer i ett läge då det skulle gynna arbetet med att dämpa smittspridningen genom att stänga skolor, då kommer vi inte att tveka, säger Ekström.

Annons

Regeringen kan formellt sett inte tvinga kommuner och friskoleföretag att stänga skolor. Utbildningsministern kan dock inte se framför sig att någon skulle gå emot en sådan uppmaning från både regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Beslut om att stänga skolor kan i dag tas av den regionala smittskyddsläkaren och skolhuvudmännen, det vill säga kommunerna och friskoleföretagen.

För att elever på skolor, vars undervisning drabbas av coronasmittan eller till och med stängs, ska kunna ta igen förlorad undervisning beslutar regeringen på fredagen om en förordning som ökar skolornas handlingsutrymme.

Det kan handla om att förlänga terminer, ha undervisning på helger eller undervisning under sommarlovet.

Det kan också handla om att förlägga ämnen till en senare termin, om att undervisa på distans eller att barn får läsa på en annan skola än den vanliga.

– Vi ger verktyg för att kunna hantera denna allvarliga situation utifrån förutsättningarna lokalt, säger Ekström.

Redan tidigare under torsdagen sade Folkhälsomyndigheten att det inte är aktuellt att stänga skolorna i Sverige.

Att stänga skolor är en drastisk åtgärd, som får stora konsekvenser, enligt statsepidemiologen Anders Tegnell. Dessutom är det inte klarlagt hur smittspridningen påverkas.

Exakt hur Norge och Danmark har resonerat kring sina beslut att stänga skolor kan Tegnell inte svara på.

Frågan är nu om många skolor kommer att stängas, även om regeringen inte går ut med en allmän rekommendation.

Utbildningsministern vill inte göra någon bedömning.

Annons

– Det är helt beroende av smittskyddsläget hur många skolor kommer att stänga, säger Ekström.

Annons

Tror du att många föräldrar vill att deras barns skolor ska stänga?

– Jag tror att alla föräldrar vill sina barns bästa och sätter barns hälsa väldigt långt fram, men också att vi ska jobba tillsammans för att hindra smittspridningen som är så allvarlig vårt samhälle, säger Ekström.

– Det här är svåra beslut och beslut som kräver att man väger olika risker mot varandra.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger att det handlar om en krissituation.

– Då behöver vi ju alla hjälpas åt för att se till att skolan fungerar och att eleverna får den undervisning som de har rätt till. Samtidigt vet man att lärarkåren är hårt belastad så det är viktigt att man följer upp det här.

Hon pekar på vikten av att hitta lösningar som är långsiktiga och att man behöver göra det i samråd med lärarna.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, säger att det är genomgripande förändringar som föreslås.

– Men det är också en extraordinär situation. Jag utgår från att parterna samlas för att dra upp både riktlinjer och avtal för vad som ska gälla.

Johanna Jaara Åstrand är kritisk mot att regeringen överlåter åt huvudmännen att avgöra om skolor ska stänga på grund av viruset:

– Jag är väldigt orolig över att det skapas en gråzon över vad som faktiskt gäller. Jag efterlyser ett tydligt statligt ansvarstagande i den här situationen vi befinner oss. Det får inte vara så att det blir olika ställningstaganden i olika delar av landet.

Annons

Fakta

Frågor och svar

Skolverkets svar på några frågor som väckts med anledning av coronaviruset:

Kan en skola besluta om att stänga en hel skola eller förskola?

En skolhuvudman – en kommun eller en friskolas styrelse – kan besluta om stängning med kort varsel av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl, på samma sätt som andra arbetsgivare. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Vad innebär det för elevernas rätt till utbildning om en skola beslutar om stängning?

Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Det kan gälla utökade stödmöjligheter, som läxhjälp eller en annan organisering och planering av terminen.

Får en elev som inte är skolan på grund av coronaviruset göra ett nationellt prov i efterhand?

Rektorn kan besluta att låta elever som av någon anledning varit frånvarande att få genomföra det provet i efterhand. Att vissa elever gör det nationella provet i efterhand innebär en risk att innehållet är känt för de eleverna. Om provet är känt för en elev är det ett sämre stöd för lärarens bedömning.

Källa: Skolverket

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan