Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lokal debatt: Erfarenhet och kompetensutveckling ska höja kvaliteten i äldreomsorgen

Den senaste veckan har artikel på artikel avlöst varandra där undermålig kvalitet på Frösundas särskilda boenden beskrivs. Att Liberalerna Lomma-Bjärred 2017 la ett förslag om att kommunen skulle gå ut med en ny upphandling och inte ge Frösunda förlängt förtroende är en klen tröst.
I frågan om var och hur privata vinstdrivande företag har en plats i den skattefinansierade välfärden finns mycket att säga. Oavsett vem som ansvarar för och driver skattefinansierad verksamhet såsom äldreomsorg och skolor så ska den vara av hög kvalitet.
När kommunen tar över äldreboenden från Frösunda nästa år krävs det två saker för att höja kvaliteten.
• Ett, vi behöver öka bemanningen så det går att bedriva äldrevård med hög kvalitet.
• Två, vi behöver lyssna mer på vård och omsorgspersonalen i kommunen och personalen på Orion, Vega, Strandängsgatan och Jonasgården och ägna mindre uppmärksamhet åt stora visioner och ideologiska käpphästar.
Liberalerna Lomma-Bjärred har fört diskussioner och lyssnat in vad förvaltning och Kommunal berättar om situationen. Ett snabbare övertagande än det som är beslutat är mycket lockande att föreslå, men ett tidigareläggande av övertagandet innan projektledare är anställd, nya chefer rekryterade, utökad bemanning med rätt kompetens på plats, är dömt att bli kostsamt och ge ett klent resultat. Lärdomar måste dras av erfarenheterna från hemtagandet av hemtjänsten, där kvaliteten hittills inte höjts med betydande mått, men kostat 15 miljoner mer än beräknat. Det krävs en omfattande ekonomisk analys med avtalsenliga löner samt ökad bemanning. Organisation, ledning och planerings och schema-strukturer måste ses över parallellt med detta. Liberalerna Lomma-Bjärred anser att de partier som förespråkar ett omedelbart övertagande bör presentera en plan på hur detta i så fall ska genomföras på ett sätt att det inte bara blir ett kortsiktigt, skadligt spel för galleriet.
Liberalerna Lomma-Bjärred föreslår istället att de tre välfärdsmiljoner som vi förhandlat fram inom Alliansen till socialnämnden, tillsammans med delar av de sex miljoner som alla nämnder kan äska pengar från, läggs i ett ”hemtagningspaket” som ser ut så här:
Öka tillsynen och kontrollen samt uppföljning av avvikelser
Fram tills kontraktet med Frösunda går ut ska förvaltningen hinna följa upp alla de avvikelser som rapporteras in, samt kunna avsätta tid för att gå till botten med den oro och de klagomål som de boende och deras anhöriga framfört under lång tid kring saker som inte fungerar eller missats. En fungerande tillsyn bör leda till att bemanningen på boendena blir efter behov så som är skrivet i avtalet. Personal som sköter omsorgen om de äldre ska inte belastas med en stor mängd administration eller städning utan ha tid till just omsorg.
Parallellt med kompetensutveckling av kommunens personal inom hemtjänst påbörjas även kompetenssatsningar av personal från Frösunda som vill flytta över till Lomma kommun.
Rekrytering av personal till den nya organisationen påbörjas redan nu.
Det krävs hårt systematiskt arbete från politiker, tjänstemän och medarbetare. Engagerad vård och omsorgspersonal med empati och medkänsla finns inom Lomma kommuns äldreomsorg. Det krävs ledarskap och en organisation där deras arbete blir synligt. Liberalerna Lomma-Bjärred verkar för att yrkesstolthet och kunskap sätts i fokus, ansvar och utbildning ska löna sig, allt för den gamla människans trygghet och välbefinnande.
Sandra Pilemalm (L) Kommunstyrelsens abetsutskott
Britt Hjertqvist (L) Socialnämndens arbetsutskott
Jonas Benke (L) Ersättare kommunstyrelsen
Christian Kampmann (L) Ersättare socialnämnden
Gå till toppen