Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”De olika utmaningar vi står inför hänger ihop med varandra.”

Helhetsbilden kan vara svår att greppa, men för att finna lösningar måste vår tids ödesfrågor kopplas ihop med de komplexa system som styr allt liv på planeten, skriver Amy Luers, verkställande direktör för forskningsorganisationen Future Earth.

Utbrottet av covid-19, som började när ett nytt coronavirus tog språnget från djur till människa i Kina, hotar nu att bryta ner ekonomin och samhällslivet världen över, skriver Amy Luers.Bild: Andy Wong
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Förutom att de kostade människor livet, förstörde årets skogsbränder i Australien runt 2 500 hem. De dödade hundratals miljoner djur, slog sönder ekonomin och satte regeringen under enormt tryck. Bränderna följde på de varmaste och torraste åren i landets historia och tydliggör djupet och komplexiteten i de globala utmaningar som mänskligheten står inför.
Utbrottet av covid-19, som började när ett nytt coronavirus tog språnget från djur till människa i Kina, hotar nu att bryta ner ekonomin och samhällslivet världen över.
Under en stor del av 1900-talet trodde de flesta att det fanns en teknisk lösning på alla problem. Vacciner och antibiotika skulle hålla oss friska, den gröna revolutionen förse oss med mat och ekonomisk tillväxt bekosta skolor och sjukvård.
Vår tids skogsbränder och epidemier visar med all tydlighet att hoten som mänskligheten står inför inte kan mötas med enkla lösningar.
Så här är läget: En miljon arter är utrotningshotade. De förödande följderna av klimatförändringarna är alltmer uppenbara. Stora folkförflyttningar blir allt vanligare och världens demokratier pressas av partipolitisk polarisering och misstro mot vetenskap och expertis.
Helhetsbilden kan vara svår att greppa, men för att finna lösningar måste vår tids ödesfrågor kopplas ihop med de komplexa system som styr allt liv på planeten.
Den internationella sammanslutningen av forskare Future Earth publicerade i februari rapporten Our Future on Earth 2020, Vår framtid på Jorden 2020. Den visar mänsklighetens framtidsutsikter genom att koppla ihop forskningen med aktuella händelser; från översvämningar och vattenbrist till växande populism. Forskare inom natur- och samhällsvetenskap förklarar vilka krafter som driver fram och utlöser dagens händelser och vilka mer hållbara alternativ som finns.
I rapporten har 222 vetenskapsmän och -kvinnor i 52 länder också skattat 30 olika kategorier av hot mot mänskligheten och planeten. De fem allvarligaste är extremt väder, oförmågan att mildra klimatförändringarna och att anpassa människans liv till dem, förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemens sammanbrott, matkriser och vattenbrist. Samtidigt och oberoende undersökte World Economic Forum i januari hur politiska beslutsfattare och näringslivsledare ser på samma frågor. Det intressanta är att båda grupperna kom fram till att samma hot är de mest överhängande.
Forskarna i Future Earths undersökning betonar att det som oroar dem mest är sambanden mellan de olika hoten. Det finns all anledning att förvänta sig att en global kris utlöser andra. Värmeböljor snabbar på vattenförluster och matbrist, liksom mindre biologisk mångfald förvärrar klimatförändringarna, och omvänt.
Svårtydda samband mellan de trettio hoten i undersökningen kan dessutom ha stor betydelse för framtida försök att uppnå hållbarhet. Ta till exempel sambandet mellan politisk populism och utbredningen av digital informations- och kommunikationsteknik. Populistiska politiker använder sofistikerade digitala marknadsföringstekniker för att nå vissa väljargrupper. Desinformation och propaganda flödar på dagens i stort sett oreglerade sociala medier. Populisternas överförenklade vi-mot-dem-budskap har kunnat bre ut sig och ingrodda föreställningar har fått många människor att strunta i klimatförändringarna.
Men den digitala tekniken rymmer också möjligheter: miljöaktivister kan få ut sina budskap till företag om hur de kan minska sina utsläpp och nå människor som vill engagera sig i att övervaka och skydda ekosystem i sin omgivning.
De digitala giganterna måste inse att deras affärsmodeller ska rymma mer än vinstmaximering. Deras kraftfulla algoritmer och plattformar kan och bör bidra till en hållbar utveckling.
Det återstår tio år tills FN:s hållbarhetsmål ska vara nådda. 2020 är ett avgörande år. Vid FN:s klimatkonferens i november ska världens ledare än en gång försöka enas om att minska utsläppen av växthusgaser. Och i oktober ska FN:s konferens om biologisk mångfald sätta upp mål för att rädda den biologiska mångfalden.
Växt- och djurarter är nycklarna till människans överlevnad, inte minst genom den betydelse de har för utvecklingen av medicin och jordbruk. Ska planetens växande befolkning få mat krävs fler produktiva och varierade grödor som förmår överleva allt mer extrema klimatförhållanden.
För att nå hållbarhet måste vi alla förstå att de olika utmaningar vi står inför hänger ihop med varandra. Risker kan inte bedömas var och en för sig, eller utan att politiska och sociala förhållanden vägs in.
Dagens problem när det gäller hälsa, ekonomi och miljö kan bara lösas genom internationellt samarbete på många olika kunskapsfält, mellan system och mellan länder. Det kräver en omprövning och förändring av samhällets institutioner och varje människa måste ta itu med sin egen attityd och livsstil.
Bränderna i Australien äger geografiskt rum långt ifrån de flesta av oss människor, men bör mötas med samma energi och fokus som coronaepidemin. Inget land, samhälle eller företag och ingen regering eller individ är en isolerad ö. Vi står alla inför samma hot eftersom vi delar samma planet och samma framtid.
Amy Luers, verkställande direktör för forskningsorganisationen Future Earth. Hon har tidigare arbetat med hållbarhet och information om klimatet i Vita Husets avdelning för vetenskap och teknik, samt med Googles miljöprogram.
Översättning: Karen Söderberg
Project Syndicate
Gå till toppen