Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Lansera ett stödpaket för vanliga Malmöbor som drabbas i coronakrisen.”

I svåra tider prövas vi alla, men det är tillsammans vi kan gå stärkta ur krisen.
Det skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans, företrädare för Vänsterpartiet i Malmö.

Vi föreslår att MKB fryser hyrorna, alltså inte tar ut den hyreshöjning som ska träda i kraft den 1 april, skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans, Vänsterpartiet i Malmö.Bild: Lars Brundin
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Under svåra tider visar sig den finaste sidan av Malmö, solidariteten.
Lokala initiativ som till exempel gruppen Granne till Granne Malmö, där människor engagerar sig för att hjälpa dem som råkar illa ut under coronakrisen, visar att det finns en stark vilja att stötta varandra.
Malmös kommunledning har tagit initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt – något vi tycker är väldigt bra. Men vi saknar ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan. Det handlar inte minst om vikarier och timanställda.
Vi kräver att kommunledningen lanserar ett stödpaket för vanliga Malmöbor som drabbas i coronakrisen.
Kommunledningen har beslutat att Stadsfastigheter ska avstå från årets hyreshöjning för kommersiella hyresgäster som olika typer av företag och erbjuda dem en avbetalningsplan för hyran.
Vi anser att alla Malmöbor ska ha samma möjlighet och kräver att MKB omedelbart inför ett vräkningsstopp för personer som inte kan betala hyran för att de akut blivit utan inkomst. Istället ska en avbetalningsplan upprättas. Vi föreslår också att MKB fryser hyrorna, alltså inte tar ut den hyreshöjning som ska träda i kraft den 1 april.
Vi anser att familjer som har försörjningsstöd och vars barn går på gymnasiet ska få extra ersättning för maten när skolan är stängd. Detsamma bör gälla om grund- och förskolorna stänger.
De som är timanställda eller har vikariat drabbas snabbt när de inte får tillräckligt med arbetstimmar. Många har då bara försörjningsstöd att lita till för att klara det akuta läget. Därför måste kommunens hantering av försörjningsstöd snabbas upp och förstärkas.
Personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och istället deltar i daglig verksamhet bör få ekonomisk ersättning även när de är hemma och sjuka under en tidsbegränsad period.
I dessa tider när hygien är viktigt och Folkhälsomyndigheten påpekar vikten av att tvätta händerna ofta, bör kommunen göra en extra satsning på hemlösa Malmöbor. Kommunen kan upplåta lokaler där man kan duscha och tvätta sig, eller ge extrapengar till frivilligorganisationer som kan tillgodose det behov som finns.
För att lokala restauranger ska ha större möjlighet att överleva, men också för att skapa bättre förutsättningar för alla Malmöbor att klara sin ekonomi, föreslår vi att Malmö stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för gymnasieelever som kommer dit för att äta lunch under den period deras skolor är stängda.
Vi vill också ge restauranger rätt att fakturera kommunen för hemkörning av mat till personer över 70 år. Dessutom bör maten på kommunens äldreboenden vissa dagar levereras av lokala restauranger. Det gynnar restaurangerna, den hårt ansatta personalen på äldreboendena och ger de boende nya matupplevelser.
Inte bara företag och privatpersoner drabbas nu hårt ekonomiskt, utan även föreningslivet. Vi föreslår att kommunen efterskänker hyran för idrotts- och kulturföreningars inställda arrangemang i kommunala lokaler och går in med ett stödpaket för kostnader i samband med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
För att underlätta för de föreningar som valt att skjuta upp sina årsmöten med anledning av smittspridningsrisken, bör bidrag ändå betalas ut. Föreningar ska kunna skicka in sin verksamhetsberättelse och övriga handlingar så snart årsmötet hållits, för att undvika att skapa ekonomiska problem med långtgående konsekvenser i ideella föreningar i denna extraordinära situation.
I svåra tider prövas vi alla, men det är tillsammans vi kan gå stärkta ur krisen. Genom solidariskt agerande och en stark gemensam välfärd kan vise till att varenda Malmöbo får förutsättningar för att klara vardagen, både nu och i framtiden.
Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd i Malmö.
Anders Skans (V, gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Gå till toppen