Annons

Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Skånetrafiken glesar ut tidtabellerna för bussar och tåg

Skånetrafiken skär i sitt linjenät och sin turtäthet. Coronakrisen gör att bussar och tåg nu kör halvtomma. Därför glesas tidtabellerna ut.

– Det är svårt att motivera samhällsekonomiskt och miljömässigt att köra halvtomma turer, säger Skånetrafikens chef Linus Eriksson.

De Öresundståg som går över bron präglas av ökad trängsel sedan tre turer per timme har skurits ner till en tur per timme. Liknande neddragningar kan nu komma på andra tågsträckor.

Bild: Sara Johari

Annons

Coronakrisen har kommit som ett hårt slag också för Skånetrafiken. Antalet tågresor till och från Köpenhamn har minskat med 60-70 procent sedan den danska regeringen infört gränskontroller.

På andra sträckor i Skåne har antalet resor med pågatåg och Öresundståg minskat med 30-40 procent.

Även busstrafiken har drabbats av minskat resande när fler jobbar hemifrån, fler unga får distansundervisning och äldre personer uppmanas att hålla sig hemma. Det totala antalet bussresor i Skåne har minskat med omkring 50 procent.

Allt som allt har resandet med Skånetrafiken halverats på bara två veckor. Den minskade försäljningen och ett ökat antal sjukskrivningar bland förare, tågvärdar och kontrollanter tär på länstrafikbolagets kassa.

Annons

Enligt färska beräkningar ligger Skånetrafiken mer än 100 miljoner kronor under budget för årets första tre månader. Underskottet kan bli ännu större framöver med tanke på att kort- och biljettförsäljningen just nu ligger 60 procent lägre än vid motsvarande tid i fjol.

Annons

Skånetrafiken ska nu försöka minimera förlusterna genom att anpassa linjenät och tidtabeller efter det faktiska resandet. Det är ännu för tidigt att säga hur ett nytt trafikupplägg ser ut, men helt klart blir det trängre på bussar och tåg.

– Vi kommer att prioritera arbetspendling, peak-trafik samt landsbygd med få andra resmöjligheter. Dessutom prioriterar vi långa tåg för att undvika trängsel och stående ombord, säger Linus Eriksson.

– Vi tittar särskilt på sträckor där det går både Öresundståg och pågatåg. Det räcker kanske med en tågtyp. I stadstrafik räcker det kanske med en buss var tionde minut, inte var femte.

Skånetrafiken har fått hård kritik för att tågen över Öresundsbron nu i coronatider är proppfyllda med resenärer. Det beror på att det bara går ett tåg över bron per timme.

Den minskningen har dock Skånetrafiken inget inflytande över. Det är följden av den danska polisens beslut.

– Trots minskningen har vi omkring 225 000 resor varje dag. Alla som reser ska veta att Skånetrafikens tåg och bussar fortsätter att rulla – inte minst nu när många behöver oss som mest, säger Linus Eriksson.

– Med de här åtgärderna vill vi säkra att vi verkligen har tillgång till förare så att vi inte hamnar i en situation där vi måste ställa in trafik.

Annons

Skånetrafiken omsätter cirka 6,2 miljarder kronor per år. Verksamheten finansieras till 46 procent med skattemedel, till 54 procent med biljettintäkter. Om nedgången i trafiken håller i sig över sommaren kan Skånetrafiken behöva ett rejält tillskott i form av skattepengar.

Annons

– Vi vill undvika en sådan situation. Sjukvården behöver alla pengar som den kan få. Det är inte försvarbart att spendera skattemedel på att köra tomma tåg. Därför måste vi sänka våra kostnader, säger Linus Eriksson.

Enligt honom kan det inom kort bli aktuellt med varsel och korttidspermitteringar av buss- och tågpersonal. Det är dock en fråga för operatörerna, bland annat Arriva, Nobina och Transdev.

Det går att lägga varsel om uppsägningar med nuvarande regler, men inte korttidspermitteringar. Därför hoppas Linus Eriksson att regeringen gör en regeländring så att upphandlad trafik inte längre blir undantagen från de nya reglerna för korttidspermitteringar.

Annons

Annons

Till toppen av sidan