Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så bedöms du som samhällsviktig

Utifall att skolor skulle behöva stänga har en lista över samhällsviktiga yrken tagits fram av myndigheterna. Men det är inte så enkelt som att alla som arbetar inom ett sådant yrke ska ha rätt till barnomsorg – mycket hänger på arbetsgivaren.

Campus Manilla i Stockholm, där bland andra prinsessan Estelle går, är en av de skolor som stängt tillfälligt på grund av coronaviruset. Arkivbild.Bild: Anders Wiklund/TT
En nationell stängning av skolor och förskolor var på torsdagen inte aktuell, men något myndigheterna förbereder sig på. Därför presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en lista över 39 områden som bedöms vara samhällsviktiga. Listan ska ligga till grund för att avgöra vilka barn som ska ha rätt till omsorg om skolan stänger.
Men alla som arbetar inom ett område som finns med på listan har inte rätt till barnomsorg ifall skolan stänger. Så här är processen tänkt att gå till:
1) Alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i skolåldern uppmuntras att tänka igenom barnets behov av omsorg i fall förskolan eller skolan måste stänga. Om så sker ska vårdnadshavaren tillsammans med arbetsgivaren komma fram till om man tillhör en samhällsviktig verksamhet enligt listan.
2) Arbetsgivaren bedömer om vårdnadshavaren ”behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå”. Det kan exempelvis handla om att arbetsplatsen har ett stort personalbehov, eller om personen har en nyckelkompetens. Personen ska sedan meddelas av arbetsgivaren om den behövs på jobbet även om skolorna stänger.
3) Vårdnadshavaren försöker lösa omsorg av barnet på annat sätt. Om det inte är möjligt anmäler man till kommunen eller huvudmannen att man är i behov av omsorg.
4) Kommunen eller huvudmannen beslutar om vilka som ska erbjudas omsorg. Beslutet ska grunda sig på MSB:s lista över områden. Om det krävs kan ett arbetsgivarintyg begäras.
Det är dock inte tänkt att kommunerna ska upprätta listor över vilka personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet.
– Processen baseras på tillit och ansvar. Reglerna måste ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart, enhetschef på MSB.
Fakta

Här är listan över samhällsviktiga yrken

Verksamhet inom något av följande områden bedömer MSB som samhällsviktiga:

Energiförsörjning

• produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och

drivmedel,

• produktion och distribution av el

• produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla

• produktion, lagring och distribution av energigas

Finansiella tjänster

• den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Handel och industri

• handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning

• handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

• all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor

• hantering av avlidna och begravningar

• djurhälsovård för tjänstedjur

Information och kommunikation

• infrastruktur för elektroniska kommunikationer

• framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation

• posttjänster

Kommunalteknisk försörjning

• produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten

• avledning och rening av avloppsvatten

• insamling och hantering av avfall

• väghållning.

Livsmedel

• primärproduktion av livsmedel och foder

• berednings- och förädlingsindustri

• kontroll av livsmedelsproduktion

• produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet

Militärt försvar

• verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket

Offentlig förvaltning

• riksdag och regering

• regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen,

• bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar

• myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §

• regionernas förvaltning

• kommunernas förvaltning

• statlig ekonomihantering

• barnomsorg och utbildning inom skolväsendet

Skydd och säkerhet

• rättsväsendet

• Migrationsverkets förvar

• statlig och kommunal räddningstjänst

• bevakningstjänster

• värdetransporter

• tull och gränsbevakning

• alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

Socialförsäkringar

• den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

Transporter

• person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Till listan tillkommer "stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå".

Gå till toppen