Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ett feministiskt perspektiv i regeringens globala respons på corona är nödvändigt.”

Den stora arbetslöshet och ekonomiska kris som redan är ett faktum och troligen fördjupas, slår särskilt hårt mot kvinnor, skriver Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Under ebolaepidemin i Sierra Leone dog 4 000 personer i ebola medan 45 000 kvinnor och barn dog i mödra- och barndödlighet, skriver Petra Tötterman Andorff.Bild: Aurelie Marrier d'Unienville
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Konsekvenserna av coronaviruset är omöjliga att förutse, men en slutsats går att dra redan nu. Kriser förstärker alltid strukturella skillnader och orättvisor i ett samhälle.
I länder med utbredd fattigdom, svaga hälsosystem och obefintliga sociala skyddsnät kommer kvinnor att drabbas extra hårt i spåren av corona. Därför är det av största vikt att regeringen håller fast vid sin feministiska utrikespolitik när den möter den globala coronakrisen och hjälper till att bygga upp samhällen i sviterna av pandemin.
Det nya coronaviruset har överrumplat världen på bara några veckor. Land efter land har utlyst nödläge och ingen vet hur många offer som kommer att skördas. Dels av själva viruset, dels som ett resultat av alla de åtgärder som sätts in för att förhindra spridningen.
I länder med utbredd fattigdom, dåligt rustade hälsosystem och obefintliga sociala skyddsnät kommer corona att slå hårdare och på grund av djupt rotad ojämställdhet drabbas kvinnor och flickor även på andra håll i världen värre än män.
Nyligen förklarade Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson (MP), att Sverige ska ge extra stöd till bland annat FN:s världshälsoorganisation, WHO.
I en global kris är samarbetet över gränserna och stödet till resurssvaga länder ovärderligt. Men i ministerns tal om insatser i samband med corona saknades en tydlig länk till Sveriges hyllade feministiska utrikespolitik som ska genomsyra det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet.
Ett feministiskt perspektiv i regeringens globala respons på corona är absolut nödvändigt.
Nästan en tredjedel av världens befolkning är nu isolerade i sina hem och det innebär att många våldsutsatta kvinnor är instängda med männen som slår. I länder med strikta utegångsförbud förenade med höga böter och även fängelse är det särskilt allvarligt. Regeringen måste därför se över behovet av extra stöd till kvinnorättsorganisationer och kvinnojourer.
Den stora arbetslöshet och ekonomiska kris som redan är här och troligen fördjupas, slår särskilt hårt mot kvinnor. Fler kvinnor än män har otrygga anställningar, deltidsjobb eller informella jobb. Kvinnor är i mindre utsträckning anslutna till fackförbund och sociala trygghetssystem.
Regeringen måste nu se över hur kvinnors ekonomiska utsatthet i fattiga länder kan lindras i spåren av corona. När ekonomiska stödplaner tas fram ska det göras i dialog med representanter från kvinnorättsorganisationer som vet vilka åtgärder som kan komma kvinnorna till del.
De undantagstillstånd som nu råder i många delar av världen kan utnyttjas av auktoritära ledare och regimer för att inskränka mänskliga fri- och rättigheter. Det bidrar till den negativa trend av ett krympande demokratiskt utrymme och mer auktoritärt styre som har blivit uppenbart i allt fler länder under de senaste åren. Inom Kvinna till Kvinna vet vi från vårt samarbete med kvinnorättsorganisationer runt om i världen att just kvinnorättsaktivister och hbtqi-rättsaktivister drabbas först och hårdast.
När den mest akuta fasen av coronapandemin är förbi, måste Sveriges regering tillsammans med det internationella samfundet säkerställa att länder återgår till vanlig ordning. Regeringen måste se över behovet av ett extra stöd till människorättsaktivister och framför allt kvinnorättsaktivister i spåren av coronakrisen.
Det är också viktigt att beslutsfattare tar till sig lärdomar från tidigare kriser och inte gör om samma misstag. Under ebolaepidemin i Sierra Leone dog 4 000 personer i ebola medan 45 000 kvinnor och barn dog i mödra- och barndödlighet. Det var ett resultat av att sjukhusresurserna reserverades till ebolabekämpning och är ett tydligt exempel på vad som kan hända när det feministiska perspektivet kopplas bort från de strategier som används när en epidemi ska bekämpas. Regeringen måste också se över stödet så att gravida kvinnor inte behöver sätta livet till i länder med svaga hälsosystem under coronakrisen.
En annan lärdom är att lokala kvinnoorganisationer håller ihop samhället under kriser. Framför allt i länder där myndigheter och statliga institutioner är svaga. Lokala kvinnoorganisationer kan tidigt identifiera vad som behöver göras, de är aktiva i krisernas alla skeden och stannar kvar när det är dags att bygga upp samhället igen.
Genom att stötta framför allt lokala kvinnoorganisationer på plats i fattiga länder kan Sverige bidra till en snabbare återuppbyggnad efter den pågående coronapandemin.
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
Gå till toppen