Annons

Annons

Annons

Annons

opinionCoronapandemin

Aktuella frågor
”Precis som vid andra samhällskriser, till exempel under flyktingvågen 2015, kan den ideella sektorn och folkbildningen snabbt ställa om och börja jobba.”

Folkbildningen ställer upp, men kommunerna, regionerna och staten måste också ställa upp för oss. Det skriver Johan Fyrberg,  förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

År 2000 bjöd Studieförbundet Vuxenskolan in ungdomar i åldern 13-20 år från hela landet att med bilder och skulpturer beskriva 2000-talet. Folkbildning och ideellt arbete kan ge balans i livet där tid för eftertanke och ett ständigt lärande utgör ett fundament, skriver   Johan Fyrberg.

Bild: Jonas Ekströmer

Annons

Just nu befinner vi oss alla i en orolig tid. En tid som präglas av kris, rädsla och ovisshet.  Spridningen av coronaviruset har ställt oss inför utmaningar vi aldrig tidigare upplevt i det svenska samhället. Det påverkar alla, att stoppa spridningen av viruset är också allas ansvar.

Vi som till skillnad från vårdpersonalen inte står längst fram i frontlinjen kan bidra på flera sätt. I en tid då social isolering är ett måste och fysiska möten och personliga kontakter får stå tillbaka behöver vi hjälpas åt för att främja psykisk hälsa.

Oro, stress och rädsla får inte göra att människor skruvar upp tonläget och börjar misstro varandra. Det leder inte till något bra. Vare sig i det lilla eller för samhället i stort.

Annons

Men tillit till andra människor eller till det demokratiska systemet kommer inte av sig självt. Tillit är något som i mångt och mycket upprätthålls av möten människor emellan, genom att människor träffas på föreningsmöten, deltar i studiecirklar och delar kulturella upplevelser. Som en effekt av corona har allt detta försvunnit på några veckor.

Annons

Inom den ideella sektorn och inte minst inom Studieförbundet Vuxenskolan vet vi också att människor behöver mötas för att dela glädje och sorg. Vår verksamhet kan vara extra viktig för till exempel äldre som annars lever i ofrivillig ensamhet eller personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är grupper som nu är speciellt utsatta som en effekt av risken för smittspridning av covid-19.

Jag är övertygad om att folkbildning motverkar psykisk ohälsa. Att det är så visar en rad studier och det är också något som jag har sett med egna ögon.

Folkbildning och ideellt arbete kan göra att människor känner sig delaktiga i något större, något som ger en känsla av samhörighet och meningsfullhet. Men det kan också ge balans i livet, där tid för eftertanke och ett ständigt lärande utgör ett fundament.

Precis som vid andra samhällskriser, till exempel under flyktingvågen 2015, kan den ideella sektorn och folkbildningen snabbt ställa om och börja jobba genom tusentals frivilliga och engagerade, skapa strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan.

Som ett av Sverige största studieförbund har vi inom Studieförbundet Vuxenskolan ett stort ansvar. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp. Just nu ser vi hur många kulturutövare och folkbildare flyttar sin verksamhet till digitala kanaler. Så gör också vi. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt, och erbjuder livesända samtal på flera språk där människor kan ställa frågor och prata om corona.

Annons

Annons

I efterdyningarna av alla krispaket och extraordinära insatser behöver anslagen till folkbildningen utökas. Det är viktigt att det är breda anslag så att vi kan skapa fler inkluderande sammanhang, fler mötesplatser och därigenom trygga tilliten mellan människor och till samhället.

Folkbildningen ställer upp, men kommunerna, regionerna och staten måste också ställa upp för oss.

Den psykiska ohälsan kommer med stor sannolikhet att öka den närmaste tiden till följd av coronakrisen, därför behöver samhället prioritera och planera för viktiga kommande insatser redan idag. Folkbildningen och hela den ideella sektorn är också en viktig aktör i att skapa ett skyddsnät som fångar upp människor när krisen är över.

Just nu måste vi alla lyssna på varandra och ta varandras oro på allvar. Men vi måste också våga börja drömma om framtiden. Folkbildningen kan bidra till att förvandla drömmar till verklighet.

Johan Fyrberg,  förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.

Annons

Annons

Till toppen av sidan