Annons

Annons

Annons

opinionCoronapandemin

Aktuella frågor
”Tillsätt en post-corona-kommission!”

Coronapandemin, liksom tidigare historiska pandemier, visar på människans förmåga till anpassning under nya omständigheter. Det skriver sex personer som understryker att det nu finns en chans att bygga framtidens Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu måste innovationskraften tas om hand. Den som sedan länge finns hos entreprenörer och företag – och nu nått en ny nivå som till exempel visar sig i tillverkning av skyddsutrustning, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad

Annons

Krisen är en möjlighet. Inte till att få tillbaka allt som det var, utan för att bygga nytt. Det är dags för en post-corona-kommission, som får till uppgift att se hur samhället kan utvecklas på bästa sätt efter pandemin.

Det är nu chansen finns. Att inte låta rädslan tvinga oss att vända oss inåt, som personer, grupperingar eller nationer. Krisen har visat på styrkan i att jobba tillsammans. Samhället flödar av medmänsklighet, nyskapande idéer och initiativ.

Kraften finns hos alla smarta, drivande människor i företag och organisationer. Vi är trötta på dystopin och vill fokusera på möjligheterna till en hållbar framtid.

• Vi tror att den globala handeln kan förändras. Coronapandemin har visat på globaliseringens sårbarhet och att den, som den ser ut idag, inte är hållbar när det gäller resursanvändning och klimateffekter.

Annons

Annons

• Vi tror att många jobb kommer att försvinna, både som en konsekvens av pandemin och på grund av digitalisering och automatisering. Nu måste innovationskraften tas om hand. Den som sedan länge finns hos entreprenörer och företag – och nu nått en ny nivå som till exempel visar sig i tillverkning av skyddsutrustning och nya digitala hjälpmedel. Ur detta växer nya jobb.

• Vi tror på demokratin. Att den kraft som nu visas på gräsrotsnivå i många länder kan utvecklas till en flockimmunitet mot inskränkningar av mänskliga rättigheter.

Nu avsätter regering och riksdag oerhört mycket pengar för att rädda Sveriges ekonomi. Ändå behövs sannolikt väldigt mycket mer. En svensk post-corona-kommission skulle få till uppgift att titta på hur resurserna bäst ska användas. I rätt branscher, rätt strukturer och för rätt saker. I satsningar som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Riksdag och regering kan villkora de satsningar som görs. Ny lagstiftning kan styra i rätt riktning. Krav kan ställas på företag, banker och statliga fonder att inte bidra till inskränkningar av mänskliga rättigheter och öppet redovisa hur de efterlever de kraven. En del företag och verksamheter skulle säkert få lägga ner, eller ställa om sin verksamhet.

Post-corona-kommissionen bör vara utomparlamentarisk och rådgivande, med ett längre perspektiv än en mandatperiod i riksdagen. Den bör vara sammansatt med bred representation från olika professioner och områden i samhället.

Annons

Kommissionen ska leda ett arbete som syftar till att hitta nya metoder för att öka deltagandet i samhället på alla nivåer. Kommissionen ska ta tillvara energi som kommer underifrån. Civilsamhället har en viktig roll i att mobilisera och visa på alternativ.

Annons

Kommissionen ska försöka svara på frågor som: Hur vill vi leva? Hur vill vi arbeta och konsumera? Hur vill vi värna mänskliga fri- och rättigheter? Hur skapar vi ett samhälle som omfamnar alla?

Samtidigt som människor i Sverige, med rätta, är oroliga för den nuvarande situationen under coronapandemin, måste vi alla som kollektiv kunna se framåt. Ta ut riktningen för Sverige år 2030 och 2050 och se vilken roll Sverige kan spela i världen.

Självklart ska kommissionens arbete inkludera viktiga initiativ och satsningar som redan finns, till exempel Agenda 2030, som bland annat handlar om att utrota svält och fattigdom samt skapa utbildning och god hälsa för alla, och EU:s klimatinitiativ, European Green Deal, liksom satsningar från företag och stiftelser.

Världen behöver en rättvis omställning till ett hållbart samhälle, och nu finns chansen att påbörja den på allvar. Pandemin testar solidariteten – i Sverige, i Europa och i världen.

Vi vill vara med och bygga ett land där en klimatpositiv samhällsmodell uppmuntrar och inspirerar till innovation i företag och organisationer. Ett samhälle där människor tillåts vara sig själva och där alla är en tillgång, med kompetens att vara med och utveckla landet. Ett samhälle som står demokratiskt starkt och där jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet. Där global samverkan är en lika självklar ingrediens i samhällsbygget som lokala initiativ. Där landets sociala och ekologiska hållbarhet, livskvalitet och möjlighet till självförverkligande är lika viktiga som de ekonomiska styrtalen.

Annons

Vi vill vara delaktiga i bygget av ett Sverige som går att vara stolt över år 2050, ett starkt demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle, ett Sverige som i globalt samarbete står starkare än idag.

Annons

Coronapandemin, liksom tidigare historiska pandemier, visar på människans förmåga till anpassning under nya omständigheter. Samtidigt blåser oro liv i en politisk motrörelse med protektionism och skuldprojicering. Det är dags att stötta det ena och dämpa det andra. Historien har återkommande visat vilken kraft som är mest välgörande för mänskligheten.

Just nu är Sveriges politiker överens om att satsa stora pengar på att hjälpa landet ur den ekonomiska kris som pandemin medför. Det är nu det finns en chans att bygga framtidens Sverige. Inte bygga om Sverige av igår.

Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM, Individuell Människohjälp

Veronika Bard, ambassadör vid Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève

Emelie Lantz, doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Peter Gustafson, vd för Symbal Communications

Nino Subotic, entreprenör, Fast Track Malmö

Emelie Ekblad, medgrundare till MAD, Make a Difference

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan