Annons

Annons

Annons

Skåne

75 vindkraftverk kan byggas utanför Hallands Väderö

Vattenfall går vidare med att skapa vindkraftparken Stora Middelgrund i Kattegatt. Hallands Väderö är det landområde som 2,5 mil bort skulle hamna närmast vindkraftverken.

Text

Bild: Fredrik Hedenskog

Annons

När den är fullt utbyggd räknar Vattenfall med att vindkraftparken Stora Middelgrund kommer att producera nog med el för att täcka behovet av hushållsel för en halv miljon villor om året.

– Vi räknar med drygt tre terrawattimmar. Det blir ett rejält tillskott till södra Sverige. Det finns behov av elproduktion där nere, säger Johan Ståhlberg, projektledare på Vattenfall vindkraft.

Exakt hur vindkraftparken kommer att se ut återstår att se. Vattenfall har gått ut med ett samrådsunderlag som bland annat myndighetsnämnden i Båstads kommun haft på sitt bord.

Det har även tidigare funnits planer på att skapa en vindkraftpark i området. Vattenfall vindkraft köpte projektet från Universal Wind Offshore i mars förra året.

Annons

Vattenfall vill att det tidigare tillståndet, som tillåter 108 vindkraftverk med högsta höjd på 200 meter för verken, ska justeras bland annat för att få en ökning av höjden på verken upp till maximalt 290 meter.

Annons

Projektet ligger i framkant teknikmässigt.

– Den teknik vi söker tillstånd för finns inte i dagsläget, säger Johan Ståhlberg.

Placeringen av parken är planerad till mellan Hallands Väderö och Anholt. Avståndet från Hallands Väderö hamnar på 25 kilometer och från Torekov 31 kilometer. Total yta ligger på cirka 60 kvadratkilometer.

Så här ser vindkraftparken Lillgrund ut. Parken ligger cirka tio kilometer utanför den skånska kusten.

Bild: Johan Pihlemark

I det nya underlag som Vattenfall tagit fram består vindkraftparken av maximalt 75 vindkraftverk på 290 meter i höjd enligt huvudalternativet. Investeringskostnaden hamnar på någonstans mellan 15 och 20 miljarder kronor.

Enligt de ljudberäkningar som gjorts kommer ljudet från verken inte att överstiga 40 decibel någonstans längs kusten.

– De hörs inte in till land. Det finns en begränsning på 40 decibel vid bostadshus och den buffertzonen är ett par mil, säger Johan Ståhlberg.

Enligt honom är säkerhetsmarginalen när det gäller ljud god. Enligt en uppskattning som gjorts hamnar ljudnivån på Hallands Väderö på 23 decibel. När det kommer till det som beskrivs som lågfrekvent ljud så kommer detta att utredas.

Annons

Annons

Däremot kommer verken att kunna ses från land på klara dagar. Vindkraftverken blir synliga från stora avstånd.

– Se dem kommer man att göra. Men de blir jättesmå med de avstånden, säger Johan Ståhlberg.

Delar av parken kommer att kunna ses från Skånes nordvästra kust samt Hallandskusten.

För att projektet ska kunna genomföras krävs en rad olika tillstånd. Bland annat finns det delar som är av riksintresse vad gäller naturvård och Natura 2000.

Om allting faller på plats uppskattar Vattenfall att vindkraftparken kommer att vara i drift någon gång under 2027 eller 2028.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan