Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Många står som segrare i slaget om Falsterbo.

Annorlunda vattenhinder på Flommens golfbana 1997.Bild: Lars Dareberg
Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.
Sveriges blickar vänds mot Falsterbonäset. Det gör blickar i och för sig ofta – för den vackra naturen, stränderna, fåglarna och golfbollarna. Men nu i ännu högre grad:
Många kommer att djupstudera Näset och Vellinge kommun framöver. Den skyddsvall, ett omkring två mil långt översvämningsskydd, som på torsdagen i princip fick ja i mark- och miljödomstolen i Växjö är det första och största projektet i sitt slag. Och det kommer i en dom som kan bli vägledande för många av de kommuner som tampas med det tuffa hotet från havet.
”En seger för Vellinge kommun”, sade kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) när domen fallit.
Jo. Men segern kan utropas inte bara för henne och hennes kommun. Segern är större än så. Medan det naturligtvis är ett stort nederlag att vallen alls behövs.
Totalt handlar det om över 8 000 bostadsfastigheter i Skanör-Falsterbo, Ljunghusen och Höllviken som ska skyddas mot skyfall, vågor och översvämningar med en upp till tre meter hög vall och mur. Många Näsetbor kommer i framtiden att kunna känna sig tryggare.
Alla husägare är givetvis inte helnöjda med beslutet. Här finns åtskilliga åsikter och intressen involverade. Med en skyddsvall nära huset kan utsikten försämras och insynen från promenadstråk uppe på vallen öka, kanske kommer somliga värden att minska i kronor och ören.
Andra har ägnat större intresse åt naturvärden – grodliv och fågelliv – som riskerar att komma i kläm i naturreservat och i Natura 2000-områden. Och här har domstolen i Växjö inte lyssnat enbart på Vellinge kommun. Efter en rättslig balansakt kan möjligen även länsstyrelsen utmåla sig som en delsegrare.
”Det blir intrång i naturområden och påverkan på fastigheter, men det sökta alternativet är en bra avvägning”, sammanfattar chefsrådman Peter Ardö.
Segern i slaget om Falsterbonäset är större ändå.
Klimatfrågan finns kvar. Den har inte försvunnit bara för att coronaviruset härjar. Eller för att grov kriminalitet i normala fall upptar en stor del av svenskarnas nyhetsintresse. Klimatfrågan är och förblir en ödesfråga för mänskligheten.
Beslutet i mark- och miljödomstolen är en seger för insikten att den svenska beredskapen behöver skärpas även på detta område. Klimatanpassningsåtgärderna, som de kallas, måste komma igång på allvar. Många kommuner, inte minst i södra och västra Sverige, riskerar att bli offer för klimatförändringar som höjer havsnivån.
Säg att den genomsnittliga havsnivån höjs med en meter under hundra år. Det är vad SMHI räknar med. Till detta kommer enskilda stormar, och stormbyar. Släng bara några blickar på vad Wikipedia skriver om stormen Sven i december 2013: i Malmö uppmättes en vattennivå som var nästan två meter över det normala, i Landskrona raserade stormen kallbadhuset, i Helsingborg fick en restaurang med 120 julbordsgäster fönster krossade av en våg av vatten och vind.
I Agenda 2030 listas världssamfundets sjutton globala mål. De första är ”Ingen fattigdom” och ”Ingen hunger”, därefter följer ”God hälsa” och ”God utbildning”. Punkt 13 är ”Bekämpa klimatförändringarna”.
En hel del av Sveriges kommuner har börjat jobba seriöst med klimatanpassning, inte minst mot översvämningsrisker, ”men hur det görs varierar kraftigt”, skrev regeringen i den proposition som 2018 ledde fram till en ”nationell strategi för klimatanpassning”.
Domen om skyddsvallarna på Falsterbohalvön är dock knappast det slutgiltiga beslutet.
Det kan bli tal om överklaganden. Gott om ersättningsfrågor kvarstår. Lägg därtill att Falsterbos skyddsvallar inte räcker som lösning på längre sikt. Som Hans Hanson, professor i teknisk vattenresurslära vid LTH i Lund påpekar, lär skyddet behöva kompletteras i framtiden, kanske med ett yttre skydd längs kustlinjen, ett förslag som redan varit uppe till debatt, men som kommun och länsstyrelse hittills varit kallsinniga till.
Men denna delseger väger tungt. Så här långt har Vellinge visat vägen. Kommunen sticker inte huvudet i Falsterbosanden. Viktiga värden står på spel och hotet från havet måste tas på allvar.
Gå till toppen