Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Frågestund på distans om Lommas framtidsplan

Det finns för lite mark kvar i söder. Därför är det nu Bjärreds och den norra kommundelens tur att växa.
Det var ett av beskeden till allmänheten när Lomma kommun på måndagskvällen bjöd inte till digitalt samrådsmöte om den nya översiktsplanen som ska styra den lokala utvecklingen fram till 2030.

Stadsarkitekten Lovisa Liljenberg, här med Lomma kommuns miljöstrategiska samordnare Helena Björn, blev den tjänsteman som fick besvara de flesta av allmänhetens frågor. I vanliga fall brukar kommunen bjuda in till möten med allmänheten. Den här gången skedde det hela genom en webb-sändning.Bild: Mats Amnell
Alla kommuner har översiktsplaner. Den i Lomma förnyas ungefär vart tionde år. Just nu befinner sig det nya planförslaget på samråd, vilket innebär att alla har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.
Det vanliga brukar vara att kommunen bjuder in allmänheten till ett eller flera informationsmöten. Men på grund av coronarisken sändes istället på måndagskvällen en presentation via kommunens hemsida, där tittarna även kunde ställa frågor.
En rad tjänstemän fanns på plats för att svara. Men det blev stadsarkitekten Lovisa Liljenberg som fick ta sig an de flesta frågorna.
Enligt henne är en övergripande vision att kommunen ska gå från villaområden till mer småstadslika orter. Lomma har genom hamnprojektet och ombyggnaden av den södra centrumdelen redan gjort en del av den resan. Nu är det Bjärreds tur.
Målet är att skapa folktätare orter med bättre underlag för service, butiker, restauranger och folkliv. I Bjärred ska bostäder byggas i centrum, men framför allt på fälten i norr mellan Bjärred och Borgeby.
– Varför, undrade ett par tittare, som mindes att en sådan satsning i tidigare planer ansetts mindre önskvärd.
– Varje tid har sin bedömning av hur man ska utveckla olika orter. Idag finns andra miljömål än förr och större kunskaper om översvämningsrisker. Vissa delar av Lomma ligger för lågt och är inte lämpliga att bebygga, svarade Lovisa Liljenberg.
Bjärred och de norra kommundelarna ligger högre. Att den närbelägna byn Flädie får pågatågsstation gör att området blir än mer attraktivt.
En rad kommunala företrädare fanns på plats för att via webben besvara lommabornas frågor om framtiden. Från vänster ses Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef, John Wadbro, planarkitekt, Lovisa Liljenberg, stadsarkitekt, Helena Björn Björn, miljöstrategisk samordnare, Adam Bahr, miljöstrateg och Ulrika Håkansson Ström, samhällsplanerare.Bild: Mats Amnell
Det sker samtidigt 2026 i både Flädie och Alnarp. I Alnarp planeras bostäder under de kommande tio åren. Men i Flädie är inget byggande påtänkt förrän efter 2030.
– Varför inte, undrade en tittare som noterat det attraktiva pendlingsläget i Flädie.
– Kommunen kan inte växa för fort. Då hinner vi inte bygga ut skolor, förskolor och annan service tillräckligt snabbt och på ett ekonomiskt hållbart sätt. Den här perioden prioriterar vi Bjärred och Alnarp, svarade Lovisa Liljenberg.
Vid naturområdet Habo Ljung mellan Lomma och Bjärred finns planer på att anlägga ett idrottsområde.
– Måste ett sådant ligga just där? Kan inte platsen få förbli ett naturområde, undrade en tittare.
Svaret blev att platsen valts eftersom det saknas annan lämplig mark i och kring Lomma tätort. Storlek och utformning av idrottsområdet är ännu inte bestämt. Det är något som ska utredas i framtiden.
Även en fråga om lämpligheten att bygga på högklassig jordbruksmark dök upp.
– Vi ska så långt som möjligt undvika att använda jordbruksmark. Våra tätorter har mycket låg bebyggelse som är svår att förtäta. Om vi ska växa kan det vara värt att i enstaka lägen göra det och då försöker vi bygga lite högre och tätare, svarade Lovisa Liljenberg.
Läs också Hopp och oro när lilla Flädie tar steget in i framtiden
Läs också Lomma har vuxit färdigt – nu är det Bjärreds tur
Fakta

Detta är Lommas översiktsplan

Lommas översiktsplan förnyas ungefär vart tionde år. Just nu pågår uppdateringen av vad som är ett av de viktigaste framtidsdokumenten för kommunen.

I planen avgörs hur mark och vatten ska användas, var tätorterna ska växa, hur bostadsbyggandet ska bli, platser för företagsetableringar, kollektivtrafikens utveckling, hur miljön ska värnas och mycket annat.

En befolkningsökning på 1,5 procent och 150 nya bostäder per år är ett av målen. Det sägs i planen vara rimligt, med hänsyn tagen till markutnyttjande, landskapsbild och bevarande av god åkermark och naturområden.

Därmed planeras fram till år 2030 cirka 1 500 nya bostäder och 4 500 nya invånare i kommunen.

Den största delen av utbyggnaden ska ske i Bjärred och Borgeby. Dagens villabebyggelse ska nu kompletteras med större inslag av radhus eller flerbostadshus.

Även i Alnarp planeras utbyggnad av bostäder och ett nytt område för kunskapsföretag på mark mellan Lommas östra utkant och motorvägen.

Gå till toppen