Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Vad kan ett monopolföretag förlora på öppenhet gentemot kunderna?

Mats Nilsson frågar vad som ligger bakom Kraftringens prishöjningar de senaste åren men tycker inte att han får de svar han vill ha. Vd för Kraftringen Nät svarar.Bild: Sandra Henningsson
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
I höstas när jag upptäckte att Kraftringen Nät hade höjt sina nätpriser den 1 maj 2019 med 12 procent ville jag veta anledningen till denna stora prishöjning.
Till bakgrunden hör att Kraftringen Nät AB från 2000 till 2019 har höjt sina nätpriser med cirka 170 procent för privatkunder. Under samma period har inflationen ökat med 28,5 procent. En häpnadsväckande skillnad med tanke på att kostnaderna mest består av lönekostnader och kapitalkostnader, där räntan kraftigt sjunkit under samma period! Det finns andra elnätsföretag med liknande kundstruktur såsom Halmstad och Umeå. Dessa har också höjt mer än inflationen - 70 respektive 53 procent - men oerhört mycket mindre än Kraftringen Nät AB.
Kraftringen Nät AB är ett företag ägt av Lunds, Lommas, Eslövs och Höörs kommuner, lyder man under såväl kommunallagen som offentlighetsprincipen. Så jag skickade en begäran i december 2019 att ta del av beslutsunderlaget för denna prishöjning men även för dito för några tidigare år. Jag fick ett svar, där Kraftringen beslöt att avslå min begäran. Jag fick en kopia av beslutsunderlagen där allt var svartmålat förutom själva beslutsmeningen, som inte sa mer än att ett beslut var fattat. Skälet till detta var att ”det skulle innebära ett offentliggörande av affärskritisk information, analyser och formuleringar kring affärs- och driftförhållanden av sådan karaktär att Kraftringens ekonomiska intressen kan skadas. Den som driver liknande och/eller konkurrerande verksamhet kommer att gynnas på Kraftringens bekostnad”. Eftersom Kraftringen Nät AB inte har några konkurrenter, så kan man fråga sig hur andra företag skulle kunna gynnas. Till saken hör att Kraftringen Nät AB kontinuerligt lämnar omfattande uppgifter om intäkter, kostnader, anläggningsinvesteringar, förbrukningsuppgifter med mera till Energimarknadsinspektionen. Uppgifter som kan hämtas från myndighetens sida.
Jag överklagade till kammarrätten och har fått beskedet att min begäran avslås. Man hänvisar till samma skäl som Kraftringen Nät AB hänför och nämner mer specifikt ”prissättningsstrategier, intäktsprognoser och budgetinformation för de aktuella åren”. De två senare är sådana uppgifter som lämnas till Energimarknadsinspektionen. Så då handlar det om prissättningsstrategier. Här kan det bara gälla om i vilken grad som bolaget skall utnyttja det stora intäktsutrymme som regelverket medger. Och då kan man fråga sig på vilket sätt sådan information skulle gynna andra monopoldrivande elnätsföretag som inte konkurrerar med Kraftringen Nät AB.
Två frågor reser sig:
1. Varför vill inte Kraftringen Nät AB vara transparenta gentemot sina kunder och därmed också indirekt mot sina ägare – kommuninvånarna i nämnda kommuner – och vara öppna med anledningen till sina stora prishöjningar de senaste tjugo åren?
2. Varför skyddar kammarrätten kommunala monopolföretag från insyn trots offentlighetsprincipen? Eller är det så att den bara inte förstår verksamhetens art?
Mats Nilsson Lund

Svar:

Det stämmer att Kraftringens nätavgift höjts de senaste åren, fram till att den i år sänks för privatkunder. Däremot stämmer det inte att Kraftringen Nät AB lyder under kommunallagen. Istället är det aktiebolags- och ellagen som gäller, och därför finns goda anledningar att inte delge affärskritisk information. Det fann också kammarrätten nyligen.
Men det går inte att sätta likhetstecken mellan legitima affärshemligheter och att missbruka den monopolställning elnätsbolagen har. Energimarknadsinspektionen sätter ett tak för vilka avgifter nätbolagen får ta ut, och samma myndighet kontrollerar noggrant att det efterföljs. Det är en garanti för att avgifterna förblir skäliga för kunderna, och att de får en prisvärd elleverans varje dag.
Hur används pengarna?
Energibranschen är inte bara samhällskritisk, den är också enormt investeringstung. Och det där hör ihop; Kraftringen måste helt enkelt investera väldigt mycket för att strömmen ska vara på och samhället fungera.
Mellan 2011 och 2019 investerade Kraftringens nätbolag 1,5 miljarder kronor på att vädersäkra elnät, ersätta utrustning och infrastruktur som uppnått sin tekniska livslängd, och höja kapaciteten för framtidens elanvändning. Det har gjort att avbrottsminuterna per kund och år har minskat med 53 procent sedan 2011, vilket idag innebär en leveranssäkerhet på över 99,99 procent. Vad har så stabil elförsörjning och allt den möjliggör för värde och betydelse för vårt samhälle?
Åsa Svensson Vd Kraftringen Nät AB
Gå till toppen