Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lokal debatt: Får äldreomsorgen i Malmö en satsning på kompetensförsörjning?

Den nu pågående coronapandemin har satt fokus på äldreomsorgen, liksom på behovet av mer personal i verksamheten, utbildad personal och trygga anställningar. Äldreomsorgen lider av underbemanning och kompetensbrist, så är läget också i Malmö. Vänsterpartiet har länge påtalat detta och lagt förslag för att lösa problemen, oftast utan att få gehör.
Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal presenterade i förra veckan en kompetenssatsning för äldreomsorgen på 2,2 miljarder. Syftet med överenskommelsen är både att underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.
Satsningen gör det möjligt för icke fast anställd personal att få en tillsvidareanställning på heltid som varvas med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Den ger också möjligt för kommunen att rekrytera permitterade, varslade, uppsagda och arbetslösa från andra branscher till vård och omsorg. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Enligt tidningen Kommunalarbetaren finansieras utbildningsplatserna helt av staten under 2020 och under 2021 med 30 procent .
Vänsterpartiet har kämpat för att få bort personalbristen inom äldreomsorgen, för att anställa fler och för att anställa på fasta heltidstjänster. Vi kräver att den otrygga anställningsformen allmän visstid avskaffas, vi har lagt förslag om utbildning till personalen och anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska. Att kombinera arbete med utbildning ser vi som en bra lösning och att erbjuda heltid och tillsvidareanställning ser vi som en självklarhet. Satsningen på kompetensförsörjning till äldreomsorgen ligger helt i linje med vår politik och vi ser likt Kommunal att det är en god början. Vi hoppas att det också kan bli verklighet i Malmö.
Vi ser dock att denna typ av lösningar för att höja kompetensen och ta bort bristyrken många gånger har avvisats av Socialdemokraterna i Malmö. Validering och lärande på arbetsplatsen har det inte satsas på i någon större utsträckning. Anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterskor har avvisats. Det stora behovet av undersköterskor skrevs till och med ner när kommunen inte kunde täcka behovet av undersköterskor, istället ersatts de av personal utan utbildning. Den otrygga anställningsformen allmän visstid används därtill i stor omfattning.
Coronapandemin har redan visat hur viktigt det är att äldreomsorgen har tillräckligt med personal och har fast anställd personal med utbildning och yrkesskicklighet. Vänsterpartiet hoppas därför att även Socialdemokraterna i Malmö ställer sig bakom satsningen på kompetensförsörjning så att äldreomsorgen i Malmö får fler utbildade och fast anställda.
Anders Andersson Oppositionsråd (V)
Gå till toppen