Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Bryt upp SJ:s monopolliknande ställning när det gäller biljettförsäljning.”

Nu finns en extra chans att ta ett kliv framåt och utveckla innovativa tjänster när det gäller människors möjlighet att resa med tåg och buss. Det skriver de två centerpartisterna Anders Åkesson och Per Schöldberg tillsammans med Mats Johannesson, vd för tågföretaget MTRX.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet har länge varit kritiskt till SJ:s starka ställning i kraft av sin försäljningskanal. Konkurrensen på den svenska järnvägen ökar med ett nytt, operatörsneutralt och rättvist digitalt biljettsystem, skriver Anders Åkesson, Per Schöldberg och Mats Johannesson.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

För att möta klimatutmaningen behöver Sverige fler tågresenärer. Om fler tågföretag konkurrerade om resenärerna skulle priserna pressas, turtätheten öka och alternativ bli fler. Men tio år efter avregleringen av den svenska tågmarknaden finns det fortfarande hinder för en sådan utveckling. Ett exempel är SJ:s monopolliknande ställning genom försäljningsplattformen sj.se.

Huvuddelen av alla tågbiljetter i Sverige säljs genom det statliga ägda SJ:s försäljningskanaler. Det konkurrensmässiga problemet uppstår genom att SJ inte är konkurrensneutralt utan på egen hand bestämmer vilka andra operatörer som ska släppas in i den försäljningskanal som sj.se utgör.

Vissa operatörer, som till exempel Skånetrafiken har välbesökta egna försäljningskanaler, men inte alla.

Annons

Kollektivtrafiken har under de senaste fyrtio åren genomgått omfattande strukturella förändringar. Järnvägen har avreglerats, fler operatörer kan köra på spåren och driva tåglinjer. Regionerna har fått ett utökat ansvar för kollektivtrafiken. Resandet har ökat kraftigt och det finns fler sätt att välja på för den som vill resa.

Annons

Men fortfarande är det svårt för nya operatörer att etablera sig på resemarknaden. Att sj.se är så dominerande när det gäller att köpa tågbiljetter är ett tydligt exempel på hinder som behöver försvinna.

En ny statlig utredning Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25) visar vägen framåt, digitala möjligheter som finns för att köpa tågbiljetter på nya sätt, till exempel genom att skapa en konkurrensneutral digital försäljningskanal. Utredningen sätter fingret på de problem som gör det svårt för konsumenter att till exempel boka resor över länsgränser och som därmed kan leda till att människor väljer andra färdmedel än tåg eller buss.

Det är hög tid att regeringen ser över befintliga försäljningskanaler. Regeringen måste nu ta initiativ till att det byggs en digital plattform där det går att köpa biljetter till all kollektivtrafik, där såväl privata som offentliga operatörer ingår. En sådan plattform ökar tillgängligheten och gör det genom ökad konkurrens billigare och enklare att resa.

Vi tror att en ny stor plattform där man kan köpa biljetter till all kollektivtrafik också gynnar små och nya buss- och tågoperatörer och genom det konsumenterna.

Den nya statliga utredningen visar också att för att kollektivtrafikföretag ska våga etablera sig i Sverige fordras en tillgänglig och konkurrensneutral försäljningskanal. Det är svårt att som ny aktör etablera en egen försäljningskanal. Man kan inte räkna med att människor hittar till den.

Annons

Annons

Konkurrensverket har tidigare pekat på problemen med en dominerande biljettförsäljningskanal på tågmarknaden. Utredningen föreslår, precis som vi, att det istället skapas en konkurrensneutral – och för alla som erbjuder kollektiva resor – gemensam försäljningskanal.

Utredningens slutsatser utgör förhoppningsvis en nödvändig energiinjektion i kollektivtrafikbranschen när resandet kommer igång igen efter coronakrisen. Nu finns en extra chans att ta ett kliv framåt och utveckla innovativa tjänster när det gäller människors möjlighet att resa med tåg och buss.

Centerpartiet har länge varit kritiskt till SJ:s starka ställning i kraft av sin försäljningskanal. Konkurrensen på den svenska järnvägen ökar med ett nytt, operatörsneutralt och rättvist digitalt biljettsystem. Det är viktigt inte minst med tanke på att det ska gå att resa i hela landet.

Konkurrens leder till lägre priser, ökad service, ökad punktlighet och ett ökat resande. Med ett nationellt biljettsystem får fler aktörer chansen att etablera sig, något som gynnar både resenärerna och klimatet.

Bryt upp SJ:s monopolliknande ställning när det gäller biljettförsäljning.

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och vice ordförande i trafikutskottet.

Per Schöldberg, ansvarig för Centerpartiets politik när det gäller statliga bolag.

Mats Johannesson, vd för tågföretaget MTRX, tidigare MTR Express,som bland annat driver en tåglinje mellan Göteborg och Stockholm.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan