Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Planerna för vårt trivsamma Bjärred känns direkt illavarslande

Bjärred har redan, flera gånger, blivit illa behandlat genom dåliga beslut i Lomma, skriver Cliff Engdahl.Bild: Bengt Arvidson
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Förra söndagens stort upplagda intervju med Lommas kommunstyrelseordförande Robert Wenglén, angående hans planer för Bjärred, ger direkt upphov till ett antal funderingar från en gammal Bjärredsbo . Bjärred är idag en trivsam ”garden city”, geografiskt väl avskild från Lomma tätort i söder. I nära anslutning norrut ligger systerorten Borgeby med sin karakteristiska byavägsbebyggelse. Mellan Bjärred och Borgeby ligger bördiga åkrar. Bjärred skulle absolut må väl av några korrigerande ingrepp, bland annat en ny långa bryggan, uppfräschning av kommunhuset och centrumhuset, iordningställande av den gamla bankfastigheten och bättre orienteringstavlor med mera. Borgeby skulle må väl av en servicebutik.
Wengléns storvulna planer för vår garden city känns däremot direkt illavarslande. Bjärred har redan, flera gånger, blivit illa behandlat genom dåliga beslut i Lomma – den fina fruktträdgården skövlades för att ge plats åt några fula flervåningshuskroppar, ett antal helt missanpassade radhuslängor insprängdes i bebyggelsen. Den, för de boendes service, perfekt belägna tankningsstationen i centrum ”kastades” långt ut på vägen mot Lund.
Wengléns resonemang baseras uppenbarligen på en märklig tes om nödvändig tillväxt. Varför det? Många vill flytta till och bo i Bjärred. Bra, välkomna. Vi har ofta hus till salu, och någon enstaka tomt för villabebyggelse finns väl ännu, så passa på. Möjlighet till större ”invandring” kan vi däremot inte erbjuda. Finns det inte något ledigt, så finns det inte. I Wengléns tankevärld reser sig däremot det ena höghuset efter det andra med plats för allt fler skattebetalare.
Trappstegseffekterna (skola, sjukvård, service, kriminalitet …) får hanteras efterhand. Det skulle även bli fler restauranger (sic!). Många har redan misslyckats – Bjärredsbon i gemen är inte speciellt restaurangbesökande, i vart fall inte på hemmaplan. Bjärred har sin egen karaktär, sin själ! Om Wengléns byggklåda blir övermäktig, så kan han ju hålla på länge med att bygga i vildvuxna Habo ljung – där finns utrymme som i Norrlands inland. Där kan resas skyskrapor i mängder! Slutligen, den mest illavarslande av Wengléns idéer – tankar på att bygga på de bördiga åkrarna mellan Bjärred och Borgeby.
Det vore ett illdåd mot kommande generationers rätt till den redan otillräckliga åkermarken. Detta får inte ske på några villkor! Det är inte vår mark, den är bara vår att förvalta!
Cliff Engdahl

Svar:

En bärande del i strategin för den översiktsplan som nu är ute på samråd, och som det finns politisk konsensus i fullmäktige kring, är att bevara de värden och den karaktär som kännetecknar Bjärred.
Strategin innefattar bland annat att bevara villaområdena, tillgången till strand och hav, de fina naturmiljöerna, det omgivande åkerlandskapet och den trygghet och lummighet som kännetecknar Bjärred. Samtidigt vill vi svara an mot det behov av mer handel, service, restauranger och mötesplatser som många barnfamiljerna ger uttryck för, samt det behov av en mindre bostad i centralt läge som en del äldre ger uttryck för.
Det vill vi göra genom att förtäta i kollektivtrafiknära lägen, men på ett sätt som samtidigt utvecklar ett grönstråk från Domedejla mosse till den nya dammen söder om Otto Pers gård. Vi är med andra ord lyckligt lottade att det finns mark i centralt läge mellan Borgeby, Löddesnäs och befintligt centrum med närhet till den kommande tågstationen i Flädie.
På Bjärreds vångar vill vi möjliggöra en blandad bebyggelse med rad- och parhus i den norra delen som möter Löddesnäsvägen och flerbostadshus, och en del service i de södra delarna som möter de större trafiklederna. Området ska kännetecknas av att vara attraktivt, innovativt och hållbart.
Det är korrekt att jag tror på tillväxt, både vad gäller befolkning och BNP, för att vidareutveckla det goda samhället. Att bevara allt som det är tror jag inte bygger långsiktig attraktivitet. Vi har precis beslutat om att skjuta till mer medel för en helt ny långa bryggan. Vi ser gärna en förändring av centrumhuset och den gamla bankfastigheten, men kommunen äger inte dessa fastigheter. Vad gäller utflyttningen av tankstationen, där nu nya bostäder och ett nytt torg växer fram, hör jag i stort sett bara positiva tillrop.
Vad gäller utbyggnad av Habo ljung är det inte möjligt då marken är lågt liggande. Med detta sagt inser jag att alla inte delar de tankar som framkommer i förslaget till ny översiktsplan, varför jag gärna ser att du och andra skriftligen framför dessa till kommunstyrelsen under samrådstiden. Tack för att du anstränger dig att framföra din kritik.
Robert Wenglén (M) Kommunstyrelsens ordförande, Lomma kommun
Gå till toppen