Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Självklart ska inga gränspendlare ens behöva fundera över risken för dubbelbeskattning under coronapandemin.”

Gränspendlare som följt myndigheters råd och nu jobbar hemma ska inte straffas. Det skriver de två centerpartisterna Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under coronakrisen är inget som det brukar vara, eller kanske ändå några saker, skriver Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.

Bild: Peter Frennesson

Annons

I år – mitt under coronapandemin – fyller Öresundsbron 20 år. ”Presenten” till alla svenskar som jobbpendlar till Danmark kan bli dubbelbeskattning. Vi kräver att Sveriges finansminister skyndsamt agerar för att det inte ska bli så.

Under coronakrisen är inget som det brukar vara, eller kanske ändå några saker. Till exempel fungerar inte integrationen i Öresundsregionen som den borde. Fram till i helgen fanns det danska planer på att tömma 290 000 kubikmeter avloppsvatten rakt ut i Öresund, utan att någon som helst information gått ut till den svenska sidan. Men problemen gäller också sådant som hänger ihop med pandemins effekter.

De problem som fanns före covid-19 har förvärrats. Danmark har slutit sig och myndigheter på båda sidor Öresund uppmanar människor att undvika resor och jobba hemifrån. Men det är något som visat sig kunna leda till problem. Gränspendlare som arbetar hemma riskerar att få betala skatt på sin lön både i Danmark och i Sverige.

Annons

Annons

Osäkerheten slår mot en redan luttrad grupp som de senaste åren upplevt nya gränshinder som minskade tågavgångar och id- och gränskontroller. De knapphändiga uppgifter om möjligheten att avräkna en del av skatten mellan länderna som bland annat Öresunddirekt gett är långt ifrån tillräckliga.

Självklart ska inga gränspendlare ens behöva fundera över risken för dubbelbeskattning under coronapandemin.

Gränspendlare som följt myndigheters råd och nu jobbar hemma ska inte straffas. Det är orimligt att gränspendlare som tagit ansvar för att minska smittspridningen ska behöva vara skatteexperter för att inte riskera dubbelbeskattning.

Företagare på båda sidor Sundet är osäkra på hur de ska agera om de som jobbar hos dem riskerar att dubbelbeskattas. I dessa tider när företag går på knäna och varslen blir allt fler behövs inte fler käppar i hjulen som oklarheter kring beskattningsregler. Det är viktigt att företag på båda sidor Sundet kan anställa människor som har den kompetens som företagen behöver oavsett om personen i fråga bor i Skåne eller på Själland. De juridiska förutsättningarna måste vara långsiktiga och kända på förhand.

Covid-19 innebär ökad psykisk ohälsa, inte minst genom oro för egen och anhörigas hälsa och ekonomi. De som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark behöver inte fler saker att oroa sig för. Oklarheterna kring dubbelbeskattning motverkar både folkhälsan och ekonomisk återhämtning.

Nyligen skickade Skånes landshövding Anneli Hulthén ett brev till finansminister Magdalena Andersson (S) och vädjade om ett tillfälligt undantag från reglerna för dubbelbeskattning under coronapandemin. I vanliga fall säger de att man ska betala skatt i det land där man arbetar, och jobbar man mer än halva tiden under en tremånadersperiod måste man också betala skatt i Sverige om man jobbar i Danmark.

Annons

Annons

Centerpartiet har uppvaktat Magdalena Andersson med en skriftlig fråga om hur hon kommer att agera för att lösa problemet. Centerpartiet har också krävt att Skatteverket ska redogöra för politikerna i skatteutskottet hur skatteavräkningen kan se ut och hur gränspendlarna kan få tydligare information.

Sverige och Danmark måste ta ett gemensamt grepp för att minska oron och stoppa risken för att gränspendlare dubbelbeskattas. Åtminstone behövs en tillfällig lagstiftning under coranapandemin. Och ännu hellre en långsiktig lösning som håller under kommande kriser.

Vi ser fram emot finansministerns svar i riksdagen. Gränspendlare och företag behöver snabba besked.

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, påpekar att rådet jobbar hårt för att lösa olika gränshinder (Aktuella frågor 21/5). Det är ett viktigt arbete. Att lösningar hittats för vilket lands socialförsäkringssystem och a-kassa en gränspendlare tillhör vid hemarbete är mycket bra. Samtidigt överskuggas rådets arbete av den ryggmärgsreflex som funnits hos både svenska och danska ministrar att begränsa rörligheten och försvåra integrationen över Öresund.

Vi har tidigare sett en oförmåga hos svenska regeringar att sätta sig in i hur viktig Öresundsregionen är. Det finns ett ointresse och en avoghet. Ett tydligt exempel är när Sverige och Danmark inte ville författa en gemensam ansökan om att få den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, placerad i Greater Copenhagen.

Att Öresundsintegrationen och gränspendlarna ska nedprioriteras i dessa tider är inte aktuellt för oss.

Gränspendlare ska inte behöva vara skatteexperter för att kunna bo och jobba på olika sidor Öresund.

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö.

Annette Linander (C), första vice ordförande i Region Skånes regionstyrelse.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan