Annons

Annons

Annons

krönikaChefredaktör Jonas Kanje

Jonas Kanje
Vem ska granska Staffanstorp gratis?

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Sydsvenskans affärsidé är att erbjuda läsarna kvalificerad, oberoende journalistik.

Vi vill vara bäst på viktiga nyheter och granska alla former av makt i vår del av världen.

För att det ska fungera krävs några grundläggande saker.

Pengar. Vi måste, som alla andra företag, ha inkomster som täcker utgifterna. Inkomsterna kommer från prenumerationer (drygt hälften) och annonser (knappt hälften). Utan dessa inkomster finns vi inte. Vi har också ett statligt presstöd som motsvarar några få procent av våra totala intäkter.

Demokrati. Det går inte att bedriva riktig journalistik i ett totalitärt samhälle. Den oberoende journalistiken är en del av demokratin som vi inte kan vara utan. Att journalistiken är oberoende betyder att vi aldrig kan acceptera att politiker styr eller ställer villkor för vår verksamhet. Sådant sker enbart i totalitära stater och alla tendenser i den riktningen måste ställas i allmän beskådan.

Annons

Annons

Vår lojalitet ligger hos våra läsare och hos de stories vi berättar. Det innebär att vi granskar makthavare och sedan kräver dem på svar. Får vi inga svar så blir läsarna, invånarna, utan. Det är trots allt ovanligt att politiker granskar sig själva och sedan offentliggör resultatet där någon läser.

Vi tar ett exempel. I början av maj skrev vi att arvodena för politiker i Staffanstorp hade höjts med 800 000 kronor under föregående år. En nyhet med stort allmänintresse för invånarna i Staffanstorps kommun. Vi ville intervjua kommunens högsta politiker, Christian Sonesson, M, om detta.

Han avböjde en telefonintervju med motiveringen att vi tar betalt (av våra läsare) för vår journalistik.

Så duckade alltså en politiker för att ge våra läsare, varav tusentals bor i Staffanstorp, svar på frågor och följdfrågor. Vem tjänade på det? Inte Staffanstorps invånare i alla fall.

I en postning på Facebook på torsdagen slog Christian Sonesson fast följande: ”Jag kommer inte längre ge intervjuer till media som låser artiklar och tar betalt för dem. Jag menar att samtliga kommuninvånare ska kunna ta del av informationen.”

Jag tycker att det är glädjande att en kommunpolitiker förstår hur viktigt det är med journalistik till medborgarna. Men i grunden är Christian Sonessons ställningstagande problematiskt för samhället och för Staffanstorpsborna. För vem ska granska makten i Staffanstorp gratis? De flesta privata medier tar betalt av läsarna, precis som SVT och SR (via en skatt). Och vilket samhälle får vi om makten helt undandrar sig granskning och svåra frågor. Vem vinner på det? I andra änden finns bara missuppfattningar, oklarheter och i värsta fall maktmissbruk och korruption som aldrig kommer till ytan.

Annons

Så vi fortsätter vårt arbete med att informera och granska och vi fortsätter att stolt ta betalt av läsarna för våra viktiga tjänster. Oavsett vem som vill eller inte vill prata med oss.

Fotnot: Texten har uppdaterats på ett par ställen för att ytterligare klargöra att vi tar betalt för vår journalistik genom prenumerationsavgifter från läsarna, inte på något annat sätt. Även meningen ”Alla privata medier tar betalt.” har ändrats till ”De flesta privata medier tar betalt av läsarna.”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan