Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Det planerade utsläppet är bara toppen på ett isberg. Därför måste skyddet av Öresund stärkas.”

Det folkliga ramaskriet över utsläppen av orenat danskt avloppsvatten ger ett tillfälle att förbättra skyddet av Öresunds vattenmiljö. Öresund bör bli ett dansksvenskt naturreservat, skriver nio företrädare för Miljöpartiet från Region Skåne och skånska kustkommuner.

Dialogen om Öresund måste förbättras mellan Danmark och Sverige. Det omtalade utsläppet av danskt orenat avloppsvatten är bara toppen av ett isberg, skriver nio företrädare för Miljöpartiet i Skåne.Bild: Ingemar D Kristiansen
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Nyheten att danska kommuner planerar att släppa ut 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten rakt ut i Öresund har med rätta äcklat många. Idag, den 5 juni, på Världsmiljödagen och Danmarks grundlagsdag, är ett utmärkt tillfälle att gå från ord till handling.
Avloppsutsläppen i Öresund är ingen liten skitsak. Förra veckan avslöjade den danska tv-kanalen TV2 att Köpenhamns kommun under åren 2014 till 2018 släppt ut 35 miljarder liter orenat avloppsvatten.
Det är 120 gånger mer än det nu planerade utsläppet.
Även skånska kustkommuner släpper ut orenat avloppsvatten direkt i Öresund vid kraftiga regn, så kallad bräddning. De utsläppen är visserligen mindre än de danska och innehåller både regnvatten och avloppsvatten, men riskerar ändå att tillfälligt förorena flera badplatser. Utsläppen beror på underdimensionerade och gamla avloppssystem.
Den uppmärksamhet som avloppsutsläppen fått visar än en gång vikten av att öka skyddet av Öresund. Det politiska och folkliga ramaskri som nu hörs från alla håll och från vänster till höger är ett gyllene tillfälle att få till en verklig förändring. Region Skåne och de skånska kustkommunerna måste nu tillsammans intensifiera arbetet för att skydda Öresund.
Det planerade danska utsläppet måste stoppas permanent. Därför är det oerhört positivt att protesterna lett till att Köpenhamns överborgmästare lovat hitta andra lösningar än att släppa ut det orenade vattnet i Öresund. Men det planerade utsläppet är samtidigt bara toppen på ett isberg. Andra miljöstörningar och avloppsutsläpp skadar det marina livet och därför måste skyddet stärkas både på kort och lång sikt.
Miljön och naturen i och kring Öresund är på många sätt unik. Kusten rymmer allt från sandstränder och sandrev i söder till brant klippkust i norr. Däremellan finns grunda sten- och grusstränder, liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet har skapat ett koncentrat av många olika naturmiljöer. Således finns här ett unikt marint liv.
Sedan 1932 har det av säkerhetsskäl varit trålningsförbud i Öresund. Det gör att bottnen på många håll i princip är orörd. Det i sin tur har skapat särskilt goda förutsättningar för många arter och miljöer att överleva och utvecklas. I sundet finns bra fiskbestånd av bland annat sill, torsk och rödspätta. Här finns även viktiga musselbankar och vidsträckta ålgräsängar.
Under de senaste 30 åren har ett medvetet arbete bedrivits för att förbättra det marina livet i Öresund.
Som resultat är Öresund nu ett av få hav i Europa där det fungerar som det ska under ytan.
Öresund är därmed inte bara ett sund som är viktigt för människors rekreation och för transporter och fraktfartyg, det är också en marin miljö som innehåller oerhörda biologiska värden.
Både Miljöpartiet och flera miljöorganisationer har länge kämpat för att stärka skyddet av Öresund.
Den kampen måste nu fortsätta. Vi hoppas därför att den upprördhet som det danska utsläppet orsakat får ännu fler partier att arbeta för Öresunds bästa.
I Region Skåne har Miljöpartiet i dagarna lämnat in en motion med flera förslag på hur Skåne kan arbeta för att stärka skyddet. Vi vill bland annat att regionen tillsammans med kustkommunerna arbetar för att det bildas ett eller flera större marina naturreservat och att det på sikt skapas en marin nationalpark i delar av Öresund. Gemensamt skulle Skåne och Danmark också kunna ta fram en ansökan om att få Öresund klassat som ett biosfärområde hos FN-organet Unesco. Det skulle göra Öresund till ett område där ny kunskap och nya metoder tas fram för att stärka en hållbar utveckling för den marina miljön.
Olika nationella lagar och regler har tidigare satt käppar i hjulen och bromsat in arbetet för ett starkare skydd. Det faktum att sundet delas av två länder har gjort det svårare att få till ett gemensamt skydd.
Det är nu hög tid att se bortom de skillnaderna. Därför måste dialogen mellan de båda sidorna av Öresund bli bättre. Det är enbart genom att arbeta tillsammans som det går att skapa ett starkt och långsiktigt skydd. I det arbetet måste Region Skåne samarbeta med danska aktörer och engagera skånska och danska kustkommuner och representanter för bland annat turistnäringen och det kustnära fisket.
De senaste åren har det hörts nya tongångar från Danmark om Öresund. Efter stora protester fasar Danmark äntligen ut så kallad sandsugning, där stora mängder sand sugs upp från botten för att användas i bland annat cement och betong. Det har varit förbjudet på den svenska sidan av sundet sedan 1982, men skadorna på botten finns fortfarande kvar. Den danska regeringen har också öppnat upp för att på sikt göra Öresund till en dansksvensk nationalpark.
Vinden blåser alltså åt rätt håll för att skapa ett långsiktigt skydd av hela Öresund. Det är ett tillfälle som Skåne måste ta till vara. Det är nu som Region Skåne och de skånska kustkommunerna, tillsammans med andra aktörer, måste agera gemensamt för att skydda Öresund även i framtiden.
Thomas Hansson, MP i Region Skåne
Mätta Ivarsson, MP i Region Skåne
Angela Everbäck, MP i Vellinge
Stefana Hoti, MP i Malmö
Ingrid Ascard, MP i Lomma
Oscar Drevnor, MP i Kävlinge
Elvir Mesanovic, MP i Landskrona
Rickard Persson, MP i Helsingborg
Barbro Stigsdotter, MP i Höganäs
Gå till toppen