Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så ska Malmö stad satsa för att ta sig igenom coronakrisen

I coronapandemins spår ökar arbetslösheten och skatteintäkterna minskar. Precis som på flera håll i landet slår de ekonomiska effekterna hårt mot Malmö. Kommunen vidtar därför extra åtgärder. Under tisdagen presenterade kommunledningen de nya satsningarna och ändringar av innevarande års budget.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Roko Kursar (L) presenterar förslag på budgetändringarna.Bild: Bengt Arvidson
De negativa följderna av pandemin är många. Malmös socialtjänst har fått hantera hundra fler orosanmälningar per vecka jämfört med förra året, elever har inte lyckats nå sina mål på grund av distansundervisningen och staden växer inte som planerat.
Den kraftiga utvecklingen när det kommer till arbetslösheten i Malmö beskrivs av kommunstyrelsens vice ordförande Roko Kursar (L) som en kris vi inte sett sedan andra världskriget. Kommunen har arbetat för att begränsa smittspridningen och hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. De går nu vidare i ett bredare perspektiv, för att kunna ta sig så starka som möjligt ur krisen, berättade kommunledningen på pressträffen.
Sammanlagt vill man satsa runt en halv miljard kronor. De förslag på förändringar som presenterades på tisdagen berör i huvudsak näringslivet, arbetsmarknaden, välfärden och utbildningen. Förslagen som framförs har kommunledningen tagit fram i samverkan med samtliga nämnder och partier.
Kommunledningen föreslår i huvudsak:
• Utöka stödet till inkubatorföretaget Minc med två miljoner kronor under 2020, varav hälften reserveras för att stödja innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen.
• Att avgifter för markupplåtelser, försäljningsplatser och uteserveringar efterskänks för perioden mars-maj, motsvarande ett stöd på fyra miljoner kronor som tillförs tekniska nämnden.
• 55 miljoner kronor till utökad vuxenutbildning och stöd till elevhälsa. Det ökade antalet varsel och uppsägningar till följd av pandemin har inneburit ett kraftigt ökat söktryck till gymnasial vuxenutbildning. Pengarna ska gå till att öka antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande läsår, och följa upp de elever som brustit i att nå sina mål på grund av distansundervisningen.
• 100 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser för att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete och 250 miljoner kronor för de förväntade ökade kostnaderna för försörjningsstödet.
• 50 miljoner kronor till socialt förebyggande insatser riktade till barn och unga och arbete mot våld i nära relationer.
• Ett tillägg på två miljoner kronor till fritidsnämnden för att stödja de föreningar som drabbats av pandemin.
Huruvida dessa satsningar kommer räcka eller inte är ännu oklart, betonar både kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L).
– Vi lever ännu i osäkerhet inför framtidsläget, vilket vi måste ta höjd för. Vi har lyssnat på alla partier och nämnder, och vi hoppas på att kunna ta oss så starka som möjligt ur denna krisen genom detta, säger Roko Kursar.
Gå till toppen