Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”En järnvägstunnel genom Lund fördyrar och försenar möjligheten att nå ett fossilfritt samhälle.”

Miljöpartiet förordar en tidigareläggning av järnvägsbygget Lund–Hässleholm, busskörfält och stora cykelsatsningar. Det skriver Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund.

En genomsnittlig vardag innan covid-19 passerade cirka 40 000 personer Lunds centralstation och allt tyder på att tågresandet ökar väsentligt framöver, skriver artikelförfattaren.Bild: Albin Brönmark
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Allt fler efterfrågar snabba tåg som alternativ till flyg. Utifrån dagens alarmerande klimatsituation är det bråttom att öka järnvägens kapacitet. Nya stambanor är den enda fossilfria möjligheten att knyta ihop Sverige geografiskt.
Att flyga är det mest energikrävande sättet att förflytta sig. Moderaterna förmedlar, via sin trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus, entusiastiskt nyheten om en provflygning med ett eldrivet flygplan som har plats för nio passagerare. Det ska jämföras med att SJ:s tåg mellan Stockholm och Malmö har plats för 330 passagerare och drar väsentligt mindre el.
Trafikverket och många andra instanser har visat att förbättringar av bilar och bränsle inte räcker för att klara klimatmålen.
Målet för transportpolitiken bör vara att Sverige ska bli en permanent världsutställning för fossilfria transporter. Inte en enda krona bör läggas på motorvägsutbyggnad och annan infrastruktur som gör det svårare att nå klimatmålen.
Elektrifiering är en stark trend inom transportsektorn och många hoppas att elbilar ska utgöra en stor del av lösningen. Men alla har inte råd att köpa en Tesla. Elbilar är bättre än fossildrivna bilar, men järnvägen är mycket mer energieffektiv än vägtrafik, oavsett vad person- eller lastbilarna drivs med.
Miljöpartiet satsar på tåg, den form av elektrifierad trafik som kan transportera flest resenärer och mest gods per TWh.
Lunds kommun har nu möjlighet att yttra sig över Trafikverkets plan för ny järnväg Lund–Hässleholm. En genomsnittlig vardag innan covid-19 passerade cirka 40 000 personer Lunds centralstation och allt tyder på att tågresandet ökar väsentligt framöver.
Stora satsningar på järnvägen – både höghastighetsbanor och andra banor – är den i särklass viktigaste investeringen för att tackla de klimatutsläpp som transporter medför. Ändå väljer den politiska majoriteten i Lund, till skillnad mot Miljöpartiet, att fördyra och försena järnvägen mellan Lund och Hässleholm med krav på en tunnelgenom Lund samt yttre spår för gods.
Det lokala partiet FNL, FörNyaLund, har sedan sin tillkomst protesterat mot kommunens investering i spårvagnsspår. Men när det gäller att gräva ner all järnväg och bygga yttre godsspår tycks det inte finnas några gränser för vad skattebetalarna ska stå för. De tunnelalternativ som har studerats i den utredning kommunen har genomfört kostar 18–22 miljarder kronor att genomföra.
Förutom att järnvägen är energieffektiv är den också överlägsen på grund av att den inte tar så mycket plats. Om framtidens städer inte ska korka igen av trafik på vägarna behövs en utbyggd järnväg mellan städerna.
Medan motorvägspåfarter hindrar samhällsutvecklingen genom att ingen vill bygga i närheten av dem lockar stationslägen näringsliv, handel och bostäder.
Järnvägen behövs för att städer och samhällen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Men järnvägen har inget egenvärde. Det intressanta är dess förmåga att rymma person- och godståg.
Generellt gäller att den järnvägslösning som snabbast blir klar bör förordas. Den kan relativt snart bidra till tågtrafik som går i tid, har kapacitet att ta emot alla som vill åka tåg och i en del fall ersätta flygtrafik.
Enligt en utredning som Lunds kommun låtit genomföra behövs tre år extra för att bygga en tågtunnel genom Lund. Det är tre år som inte finns om riksdagens mål att minska marktransporternas klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 ska bli verklighet.
Dessutom tillkommer den tid det tar att genomföra arkeologiska undersökningar som måste genomföras om järnvägen ska grävas i Lunds medeltida stadskärna.
Den nya järnvägen mellan Lund och Hässleholm kan också dröja i ytterligare tio år på grund av det blir billigare för staten att i ett första skede bygga på sträckan Göteborg–Borås.
Den kvintetten som styr Lund – Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna – försöker profilera sig genom att satsa på trygghet. Det är något som rimligen också gäller hur järnvägen ska dras.
Det är väl belagt att resenärer som känner sig otrygga undviker tunnlar. Det gäller i högre grad kvinnor än män. En station som ligger djupt under jord kräver dessutom hissar och rulltrappor, något som försvårar för rullstolar, barnvagnar och cyklar.
De vägar och den järnväg som byggs idag ska finnas i minst 50-100 år. De transportsystem politiker väljer att prioritera blir avgörande för vilket samhälle som överlämnas åt kommande generationer. Klimatmålen borde därför avgöra vilka vägar och vilken järnväg som ska byggas.
Den infrastruktur som anläggs bör göra det lätt för många att cykla och åka kollektivt till jobbet och att ta tåget på semestern. Och gods ska främst transporteras på räls och vatten.
Miljöpartiet förordar en tidigareläggning av järnvägsbygget Lund–Hässleholm, busskörfält och stora cykelsatsningar för att ge goda transportalternativ till människor som vill färdas utan att bidra till planetens uppvärmning. En järnvägstunnel genom Lund fördyrar och försenar möjligheten att uppnå ett fossilfritt samhälle.
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund.
Gå till toppen