Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Klimatengagemanget måste förenas med lundabornas intresse av att kunna leva i en attraktiv stad.”

Vår vision för Lund är en högklassig järnväg under mark, något som möjliggör en fantastisk utveckling av de markområden som i och med det frigörs på bästa läge i centrala Lund.
Det skriver företrädarna för Lunds politiska styre, Lundakvintetten.

En tunnel gör att det går att bygga närmare kollektivtrafiken i stadens centrala delar istället för att bygga på högklassig åkermark, skriver artikelförfattarna.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi står bakom statens satsning på en utbyggnad av järnvägen från två till fyra spår mellan Lund och Hässleholm och höghastighetståg med en station vid Lunds central. Det är angeläget av klimat- och miljöskäl men även för att skapa tillräcklig kapacitet för den regionala tågtrafiken som Pågatåg och Öresundståg, och därmed uppnå större punktlighet för dem.
Att järnvägen går genom Lund har inneburit enorma fördelar för staden. Men det har även skapat en barriär som delar staden i två delar. Människor kan bara på ett fåtal ställen ta sig över spåren i öst-västlig riktning. Att det är så försvårar möjligheten att röra sig i staden och försämrar möjligheterna att utveckla centrala Lund.
Att tåg passerar Lunds centrum medför buller och att mer eller mindre hälsofarligt stoft sprids.
Genom Lund transporteras idag också stora mängder farligt gods. En olycka liknande den som inträffade i Kävlinge 1996, då ett godståg spårade ur, hade kunnat få dödlig utgång i tätbefolkade delar av centrala Lund.
Karin Svensson Smith (MP) påpekar att järnvägstrafiken kommer att öka, något som inte minst av klimatskäl är önskvärt (Aktuella frågor 16/6). Vi delar hennes prognos, men ser också att det medför att fler tåg passerar Lunds centrum och därmed ökar risken för större olägenheter för Lundaborna.
När nu förhoppningsvis den största järnvägshändelsen i Lund sedan år 1856, då södra stambanan öppnades, kan bli verklighet, måste även godstrafiken få en långsiktig lösning. Det som byggs kommer sannolikt att finnas kvar i hundratals år.
I Lundakvintetten ser vi (Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna) en tunnellösning som det mest fördelaktiga alternativet när det gäller hur spåren ska dras. Det löser i ett slag problem med buller, stoftspridning och barriäreffekter.
Karin Svensson Smiths engagemang för de globala klimatfrågorna är vällovligt. Men klimatengagemanget måste förenas med Lundabornas berättigade intresse av att kunna leva i en attraktiv stad som kan utvecklas och växa.
Karin Svensson Smith har ett närmast enögt perspektiv. Tydligast framgår det när hon påstår att de tre år som järnvägstunneln skulle ta att bygga skulle ha betydelse för ett beslut som ska stå sig i hundratals år.
Karin Svensson Smith verkar inte värna om Lunds historiska stadskärna och arkitektur. Om spåren ska gå ovan mark, som hon förespråkar, får det inte innebära att äldre bebyggelse längs med Nygatan rivs.
Karin Svensson Smith har vid olika tillfällen även lyft fram att järnvägen, likt i en del kinesiska städer, skulle kunna gå på pelare genom Lund. Men det skapar ju en ännu större barriär än den som järnvägen utgör idag och olägenheter som ökat buller.
En del av Karin Svensson Smiths kritik mot en tunnellösning handlar dessutom om att tunneln skulle kunna bli vattenfylld vid stora regnmängder. Det är en mycket märklig invändning och skulle i så fall innebära att till exempel Citytunneln i Malmö redan skulle varit vattenfylld vid många tillfällen.
Vår vision för Lund är en högklassig järnväg under mark, något som möjliggör en fantastisk utveckling av de markområden som i och med det frigörs på bästa läge i centrala Lund.
En tunnel gör att det går att bygga närmare kollektivtrafiken i stadens centrala delar istället för att bygga på högklassig åkermark.
Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund
Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Lund
Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd i Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd i Lund
Hedvig Åkesson (KD), partiföreträdare i Lund
Gå till toppen