Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Gunnar Bergendal

Vår käre vän och arbetskamrat Gunnar Bergendal, tidigare rektor vid Lärarhögskolan i Malmö, har lämnat oss i stor saknad 89 år gammal. Närmast sörjande är hans hustru Kerstin (”Nalle”) och dottern Kristina.

Gunnar var född 1930 och tog studenten vid läroverket i Kalmar 1948. Han sökte sig sedan till universitetsstudier i Lund med matematik som huvudämne och disputerade för doktorsexamen 1959 och blev universitetslektor 1961.
Efter några år som lärare i matematik blev han byråchef vid Lunds universitet. Kort därefter utsågs han till huvudsekreterare i den stora universitetsutredningen U 68. Efter att denna utredning var avslutad blev Gunnar Bergendal rektor vid Lärarhögskolan i Malmö 1973, som då hade Skolöverstyrelsen till huvudman, men sedan 1977 kom att tillhöra Lunds universitet. Han stannade sedan vid Lärarhögskolan fram till sin pensionering 1995.
Som student i Lund blev han prokurator inom Kalmar nation som han under hela sitt liv ägnade stort intresse. 1968 blev han dess hedersledamot och var nationens inspektor åren 1997-2005.
Den långa tiden som rektor för Lärarhögskolan i Malmö (22 år) kännetecknades på många sätt av en strävan efter självständighet i förhållande till Lunds universitet. Han kom också under denna tid att starkt reagera mot vetenskapssamhällets statusdominans över olika kvalificerade yrkesutbildningar som nu fanns inom högskoleväsendets ram, såsom lärarutbildningar och vårdutbildningar.
Han ville markera att den praktiska yrkesutövningen rymde inslag av ”tyst kunskap” som inte kunde fångas upp av den traditionella vetenskapliga kunskapen. Denna ”tysta kunskap” förankrade han i filosofiska tankar, alltifrån Aristoteles till H.G. Gadamer och Martha Nussbaum, för att nämna ett par av hans inspiratörer.
Gunnar hade i sin ständiga reflexion över lärarkunskapens essens sin hustru Kerstin (”Nalle”), sjukgymnast, som samtalspartner. Tidskriften FORUM för debatt och information var för honom en viktig kanal ut till kolleger och för skapande av en viktig dialog kring lärarutbildningen, en dialog som ibland föranledde mothugg.
Den vänbok som utgavs till Gunnar i samband med hans pensionering hade titeln Bildning Kunskap Demokrati. Det summerar väl vilka frågeställningar som betydde mest för honom. För sina betydande insatser inom universitetsvärlden erhöll han professors namn.
Gunnar stödde aktivt samverkan med universitetet i Lund och skolväsendet i Malmö stad. Han såg till att det under hela hans rektorstid fanns en utvecklingsavdelning för sådana försöksinsatser vid sidan av den pedagogiska institutionen som hade en starkare forskningsinriktning. Detta gjorde han för att öka lärarutbildningens självförtroende och vilja till utveckling.
Vi som skriver de här raderna minns med värme Gunnar som en människointresserad person öppen för diskussion om stort och smått och beredd att ta sig tid med var och en, alltid präglad av sitt djupa tänkande om bildningen villkor i en modern tid. Hans tankar om detta är värda att ännu hålla levande.
Lars Beltzén
Göran Levin
Lilian Nilsson
Göte Rudvall
kollegor vid Lärarhögskolan i Malmö
Gå till toppen