Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Nu ska Lomma skyddas mot motorvägens dån

I september börjar arbetet med att bygga en bullervall längs E6:an som ska skydda villabebyggelsen i Lommas östra utkant.
På längre sikt ska ett företagsområde växa fram mellan bostäderna och motorvägen och erbjuda ytterligare ljuddämpande effekt.

I våras köpte Lomma kommun fältet mellan motorvägen och bebyggelsen i samhällets östra utkant. Nu finns beslut om att börja anlägga bullerskydd på ytan närmast E6:an.Bild: Bengt Arvidson
Sträckan mellan Malmö och Helsingborg trafikeras av 40 000–50 000 fordon per dygn. Enligt Trafikverket är avsnittet mellan trafikplatserna Lomma och Alnarp den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. Ungefär en femtedel av trafiken utgörs av tunga fordon.
På en cirka två kilometer lång sträcka är avståndet mellan motorvägen och bebyggelsen bara cirka 150-200 meter. Boende har tidigare berättat i Sydsvenskan om en ständig påverkan där nivåerna växlar med vindriktningen från avlägset sus till massiv bullermatta.
Men nu är alltså en förändring på väg. I våras köpte Lomma kommun ett stort markområde, mellan motorvägen och villaområdet söder om Vinstorpsvägen, av SLU i Alnarp. Nu finns ett färskt beslut i kommunstyrelsen om att börja anlägga bullerskydd längs en cirka tusen meter lång sträcka mellan Alnarp och Malmövägen.
Arbetena påbörjas i september och väntas pågå i mellan tolv och arton månader.
– Det är ett stort och roligt beslut i vår resa mot att bullerskydda Lomma. Första steget var förvärvet av mark från SLU. Nu tar vi det andra steget genom att skapa en ekologisk korridor med bullerskydd närmast E6:an, säger kommunalrådet Robert Wenglén (M).
Bullervallen ska var estetiskt tilltalande med böljande former kompletterad med växtlighet som gynnar biologisk mångfald.
Ett tredje och fjärde steg finns också i planeringen. Mellan bullervallen och bebyggelsen ska ett område med kontor och företagslokaler växa fram på den nuvarande odlingsmarken.
Läs också Knivigt bullerbeslut när villaområden ska skyddas
I kommunstyrelsens beslut ingår även att planera utformningen av området och att på sikt ta fram en detaljplan för området. En sådan beskriver bland annat hur marken får användas och hur bebyggelsen ska se ut, och är en förutsättning för byggande.
– Det blir byggnader i flera plan, gärna minst fyra våningar längst i öster för att ge bättre bullerskydd, men också attraktiv exponering mot E6. Men utbyggnaden av området ligger sex till åtta år fram i tiden och är kopplad till Alnarps station som invigs 2026, säger Robert Wenglén.
Ett fjärde steg kan bli att motorvägen i framtiden byggs ut med ett tredje körfält i vardera riktning. Då kan ytterligare bullerdämpande åtgärder tillkomma.
Den sträcka som nu ska bullerskyddas är alltså den södra delen av området mellan E6 och Lomma. I norr är marken närmast vägen i privat ägo. Kommunen har försökt köpa den, men ägaren vill inte sälja.
– Det handlar om en gård som funnits i en familjs ägo i hundratals år och där det finns en stark tradition kring detta, säger Robert Wenglén.
Gå till toppen