Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lokal debatt: Lundaborna förväntar sig att vi lägger partipolitik åt sidan under krisen

Mer samarbete i kommunhuset framöver, tycker Philip Sandberg (L).Bild: Ingemar D Kristiansen
Replik på Anders Almgrens (S) och Lina Olssons (S) inlägg den 9 juli.
Även om Lund haft en låg smittspridning och, med några få undantag, lyckats hålla borta smittan från äldreomsorgen måste vi kunna hålla i och hålla ut. Den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin ser tyvärr ut att bli långvarig. Att bränna allt krut initialt och därefter stå utan muskler att kunna vidta nya åtgärder om det blir ett långvarigt förlopp är inte särskilt klokt.
Eftersom Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) lagt stor vikt vid ordning och reda i de offentliga finanserna och att ha överskott i goda tider för att stå starkt rustade i sämre tider finns det resurser att möta krisen.
I Lund har det förra socialdemokratiska styret vägletts av en annan princip, nämligen att låta kostnaderna skena okontrollerat och öka kommunens låneskuld kraftigt trots rekordstark högkonjunktur. När Lundakvintetten tog över styret efter valet i september 2018 chockades vi av tillståndet i Lunds ekonomi. Den har nu sanerats samtidigt som vi genomfört en rad viktiga reformer. Med väl tilltagna överskott och fallhöjd hade vi en rejäl verktygslåda att möta den plötsliga krisen när den slog till i februari 2020.
Exempelvis då nio partier gemensamt kunde presentera två kraftfulla lokala krispaket för att stötta näringslivet och rädda arbetstillfällen. Alla som deltog bidrog i konstruktiv anda med goda förslag och idéer. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att dessa åtgärder inte varit möjliga med socialdemokratiska budgetar där det helt saknas marginaler.
Almgren och Olsson tar upp problematiken med ökat våld i nära relationer som en följd av pandemin. Den 23 april fattade vi beslut om ökad beredskap att ta emot individer som drabbas. Socialförvaltningen och Kriscentrum i Lund ligger i framkant på det här området och arbetet fokuserar på fem insatsområden som följs av en rad åtgärder. Insatsområdena handlar om våldsprevention, skydd och stöd, insatser riktade till våldsutövare, kunskap och kompetens samt samverkan.
Då vi var i opposition under förra S-styret lyckades vi liberaler få igenom en satsning på Kvinnojouren för att öppna ett nytt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Lund. Vi fick även igenom satsning på stödverksamhet för barn som upplevt hot eller våld inom familjen. Trots motstånd från Almgren inledningsvis lyckades vi även få igenom satsningar på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det gläder mig att vi nu kan få brett stöd för kraftfulla insatser mot våld i nära relationer. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Alltför ofta kommer barnen i kläm.
Almgren och Olsson nämner i sin insändare oförståelse över att vi i Lundakvintetten inte vill snabbehandla förfrågningar om extra bidrag som landar i Anders Almgrens mejlkorg och att vi vill att alla organisationer ska behandlas på lika villkor och med samma spelregler. Det vill säga att en ansökan prövas och bedöms av professionen enligt de riktlinjer som finns.
Avslutningsvis, från Lundakvintettens sida ser vi gärna mer av samarbete med S och övriga partier. Pandemin är långt ifrån över och vi kommer även fortsättningsvis att behöva lämna partipolitik åt sidan och fokusera på lösningar istället för låsningar. Det förväntar sig lundaborna.

Philip Sandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Lund
Gå till toppen