Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Miljonsatsning på humlor och bin i Skåne

Över hela landet görs nu stora satsningar på att rädda vilda bin och andra insekter. I Skåne handlar det om totalt sex miljoner kronor som fördelas över olika projekt som ska förbättra vilda pollinerares livsmiljöer.

Livsmiljöerna för vilda bin och humlor är prioriterade de närmaste åren.Bild: Anders Berggren
Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter. Det handlar om bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Mångfalden krävs för att pollineringen ska fungera.
Men de vilda pollinatörerna blir allt färre, något som riskerar att minska den naturliga biologiska mångfalden men också innebär ett hot för många gröna näringar.
– Ett rationaliserat jordbruk och ökad bebyggelse är några av skälen till att insekterna blir färre, och torkan under sommaren 2018 slog hårt mot de växter pollinerarna är beroende av, säger Måns Bruun, som är miljövårdshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne.
En miljö som minskat särskilt mycket är blomrika ängs- och hagmarker. Men det är också färre marker med öppen sand, mindre död ved och färre våtmarker.
– Till viss del har också användandet av växtskyddsmedel haft betydelse, säger Måns Bruun.
Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer.
– Det handlar främst om olika arter av vilda bin som är väldigt avgörande, man uppskattar att del olika arterna av vildbin i Sverige minskat från ungefär 250 till 200, säger Måns Bruun.
Miljösatsningen på pollinatörer är ett resultat av ett regeringsbeslut som innebär ett arbete över hela landet. Totalt handlar det om 50 miljoner under en treårsperiod. I Skåne står satsningen på flera ben, berättar Måns Bruun.
Till kommuner på flera håll i Skåne fördelar Länsstyrelsen projektpengar för lokala satsningar.
– Det handlar i första hand om att omvandla kommunala gräsmarker till blommande ängar och blommande vägrenar. Men också en del informationskampanjer riktade till allmänheten, säger Måns Bruun.
Några miljöer som är särskilt viktiga för pollinatörer är näringsfattiga blomrika marker, vegetationsfri sandig mark, blommande träd och buskar, solexponerade gamla träd och död ved, odränerad fuktig mark och småvatten samt steniga kulturmiljöer. I Skåne finns ett antal sådana hot-spots för vildbin med många hotade såväl som vanligare arter.
– Vi har lokaliserat fem områden där vi nu kommer att arbeta särskilt för att både bevara och återställa viktiga miljöer, säger Måns Bruun.
De kommuner som berörs är framför allt Landskrona, Lund, Sjöbo, Kristianstad och Ystad, men även Eslöv, Simrishamn och Tomelilla.
Gå till toppen