AnnonsSkjöld/Skjöld & Grönvall Leg.Optiker

Progressiva glas – något vi alla en dag kommer att behöva

Efter det att man fyllt 40 börjar ögonen mista sin förmåga till att ställa om mellan fjärr- och närseende. Det är oundvikligt. Men idag finns nya typer av progressiva glas som gör att du kan se bra hela dagen oavsett aktivitet, utan att byta glasögon eller vinkla ned dem på nästippen.

Stefan Skjöld Leg optiker / optometrist hos Skjöld/Skjöld&Grönvall i Malmö.

När ett öga är mer än 40 år gammalt börjar dess lins att stelna och förlora förmågan att ackommodera, det vill säga skifta mellan att ställa in fokus på långt håll och på kort håll. Det innebär att man får problem med närseende.

– Detta är något som drabbar alla, men de som är långsynta sedan innan brukar bli mer besvärade av detta tidigare än närsynta, förklarar Stefan Skjöld Leg optiker / optometrist hos Skjöld/Skjöld&Grönvall i Malmö.

Detta innebär att ögat behöver hjälp att se på nära håll genom en kontaktlins eller ett par glasögon. För de som har perfekt fjärrsyn fungerar ett par läsglasögon bra, men för de allra flesta, som också har nedsatt fjärrsyn, finns progressiva glas. En stor fördel jämfört med läsglasögon är att man slipper ta av de progressiva under dagen och därmed också sparar tid man annars skulle lagt på att leta efter sina läsglasögon

– Ett progressivt glas är slipat i olika styrkor i olika delar av glaset. Mycket förenklat kan man säga att historiskt sett har den övre delen slipats för att ge perfekt syn på långt håll och den nedre på nära håll. Utvecklingen de senaste åren på de progressiva glasen har dock varit mycket stor. Idag tillverkas de parvis där en mjukvara beräknar slipningen, vilken kontrolleras i 3600 kontrollpunkter på varje glas, så att både styrka och optisk effekt i förhållande till det andra glaset blir optimalt. Det kallas för freeform-slipning och det är vad vi erbjuder hos oss.

Varje par glasögon tillverkas individuellt och anpassas dels efter ögonens korrigeringsbehov, men också efter hur den som ska bära dem har tänkt använda dem. Exempelvis behövs olika slipning för någon som spelar mycket golf, jämfört med någon som läser mycket. Det handlar om prioriteringar av ytorna i glaset.

Att ögonen känns torra då du spenderar mycket tid vid en skärm beror på att du dels blinkar mer sällan och dels att större del av ögat är öppet så att tårvätskan sprids och tunnas ut över en större yta

Behovet av progressiva glas är idag större än tidigare. Dagens samhälle där telefoner, dataskärmar och surfplattor upptar en så stor del av vår tid, har förändrat hur våra ögon används och påverkas.

– Vi är mycket mer närorienterade idag, säger Stefan Skjöld. Vi fokuserar våra ögon på nära håll betydligt mer än tidigare. Dessutom är det mestadels på skärmar och inte på papper. I dessa situationer ordinerar vi gärna ett speciellt progressivt glas. Ett glas som prioriterar nära och skärmavståndet mer, vilket innebär att man får ett bredare och mer tilltaget nära och mellanseende. Vi kalla dessa glasen ”Rumsprogressiva” glas.

När vi läser direkt från skärm, läsplatta eller mobilen koncentrerar vi oss mer än vid kommunikation ansikte mot ansikte och per automatik blinkar vi mer sällan. Dessutom är en större del av ögat öppet då vi tittar rakt fram på en skärm, jämfört med då vi tittar ner på ett papper eller i en bok. Det gör att tårvätskan sprids ut och tunnas ut över en större yta och våra ögon kan kännas torra.

– En bra tårvätska som ständigt fuktar ögat är den allra viktigaste nyckeln till ett friskt öga.

Skärmar, läsplattor och mobiler sänder också ut mer blått ljus, som kan leda till digital ögontrötthet, så kallad digital eye strain. Det ljuset kan vara skadligt för synreceptorerna i gula fläcken, makula, och kan leda till besvär med den så som AMD, eller makuladegeneration.

– Genom att använda ett glasmaterial som reducerar de farliga våglängderna av det blå ljuset minimeras denna effekten. Detta syns nästan inte alls på glasen, som ändå är kristallklara och fina. Vet man med sig att man sitter mycket vid skärm, läsplatta eller mobil kan det vara klokt att välja detta glasmaterial.

Hos Skjöld/Skjöld&Grönvall arbetar man enbart med formfree-slipning och erbjuder marknadens bästa progressiva glas, i bästa material. Den tekniken ger största möjliga flexibilitet och optimeringsmöjligheter.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan