Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Varför genomföra projekt som försvårar möjligheten att nå klimatmålen?”

Det är ingen självklarhet att andelen bilpendlare ska vara lika stor som idag, skriver Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg företrädare för initiativet breddaintee22.se.

Att ompröva planerna på en breddning av E22 genom Lund är viktigt för klimatets skull också genom att det kan inspirera andra regioner i Trafikverkets organisation till omprövning av andra projekt, skriver artikelförfattarna.Bild: Emil Langvad
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Frågan om en breddning av E22 utanför Lund har fått en ny öppning. I slutet av juni fick Trafikverket ett direktiv av regeringen: den nuvarande nationella infrastrukturplanen ska revideras och omprövas.De svenska klimatmålen ska nås. Trafikverkets egna beräkningar har visat att det av regeringen uppsatta målet att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 blir omöjligt att uppnå utan radikala förändringar.
Den planerade breddningen av E22 genom Lund och en ny avfart (Trafikplats Ideon) baseras på en föråldrad vägplan som är starkt ifrågasatt. Som skäl för utbyggnaden av E22 vid Lund anges i vägplanen att biltrafiken ska öka med 70 procent till 2040 jämfört med 2015. Men för att utsläppsmålen ska nås behöver biltrafiken tvärtom minska, och vara en tredjedel lägre år 2030 jämfört med nuvarande prognoser enligt forskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Övergången till fler elfordon är inte tillräcklig
Varför ska projekt som försvårar möjligheten att nå klimatmålen genomföras? Hur ser regiondirektören för Trafikverkets södra region, Lennart Andersson, på det nya direktivet för den nationella infrastrukturplanen? Innebär det att vägplanen för breddningen av E22 kan omprövas?
De som förespråkar en breddning av E22och en femte avfart vid Lund hävdar att detta skulle förhindra trängsel och olyckor. Men en möjlighet är att istället för en utbyggnad införa ett omkörningsförbud för lastbilar, sänka hastigheten till 80 km/tim på den del av E22 som går genom Lunds tätort – en vanlig åtgärd utanför stora städer i övriga Europa där E22 passerar. Åtgärder som dessa har använts på den betydligt mer trafikerade E6 mellan Malmö och Helsingborg.
Att införa busskörfält vid befintliga motorvägsavfarter i Lund på samma sätt som för infarten till Malmö vore också bra.
I den fyrstegsanalys som Trafikverket alltid gör av en trafiksituation kom myndigheten fram till att de åtgärder som vidtagits på E6 i kombination med bättre hastighetsövervakning är betydligt mer kostnadseffektivt för att minska olycksrisken och öka framkomligheten än att bygga fler filer.
Efterkontrollen av omkörningsförbudet på E6 under andra halvåret 2019 visade att olyckorna, trots betydligt mer trafik än på E22, hade halverats.
Förespråkarnas huvudargument för en breddning av E22 är att den behövs som en konsekvens av utbyggnaden av den nya stadsdelen Brunnshög och företagsområdet Ideon. Men när utsläppen för att uppnå landets klimatmål på kort tid måste mer än halveras är det är ingen självklarhet att andelen bilpendlare ska vara lika stor som idag.
Åtgärder från Trafikverket, som separata busskörfält vid avfart, gör att bussar kommer fram snabbare än bilar och därmed kan bidra till att fler väljer att ta bussen. Det minskar trängseln.
Åtgärder som Lunds kommun på egen hand kan vidta för att minska biltrafiken är till exempel sådant den nya spårvägen genom staden som tas i drift nu i år och en redan beslutad park-and-ride-anläggning i anslutning til spårvägen, där pendlare enkelt kan ställa bilen och med P-biljetten ta spårvagn till centrum.
Framöver skulle kommunen även kunna göra sådant som att inrätta avgifter och skatter som får bilister att axla en större del av bilens samhällskostnader. Företag på Ideonområdet skulle kunna subventionera sina medarbetares resande med kollektivtrafikochpremiera samåkning.
Att ompröva planerna på en breddning av E22 genom Lund är viktigt för klimatets skull också genom att det kan inspirera andra regioner i Trafikverkets organisation till omprövning av andra projekt. För att citera Greta Thunberg i Sommar i P1: ”Om vi ska undvika en klimatkatastrof måste vi göra det möjligt att riva upp kontrakt och överge befintliga erbjudanden och avtal i en skala som vi knappt kan föreställa oss idag.”
Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg, företrädare för initiativet breddaintee22.se.
Gå till toppen