Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”
Behovet av en bättre fungerande skolhälsovård blir allt mer akut.”

Låt Region Skåne få ansvar för skolhälsovården, skriver Marlen Ottesen och Anneli Eskilandersson, Sverigedemokraterna.

Skolhälsovården har ofta hand om alldeles för många elever och kan därmed inte ägna tillräcklig tid åt dem som mår dåligt och behöver hjälp, skriver Marlen Ottesen och Anneli Eskilandersson.Bild: Niklas Gustavsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället bland barn och unga måste vändas till en ökande psykisk hälsa. Per Einarsson (KD), ordförande i Region Skånes psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd, påpekar att han och hans parti vill göra allt som står i regionens makt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga (Aktuella frågor 17/8). Det är nog alla, över partigränserna, rörande överens om.
Precis som Per Einarsson anser vi att all psykisk ohälsa varken kan eller ska behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin. Många av de barn och unga som mår dåligt vänder sig till skolhälsovården, främst skolans sjuksköterska eller kurator. Men de har ofta hand om alldeles för många elever och kan därmed inte ägna tillräcklig tid åt dem som behöver hjälp.
Behovet av en bättre fungerande skolhälsovård, vad som idag kallas elevhälsa, blir allt mer akut. För att skolhälsovården ska fungera på ett bättre sätt måste den ha en fungerande organisation och struktur.
Idag är det ett problem att ansvaret för skolhälsovården ligger på varje enskild rektor. Många rektorer förstår att en god psykisk och fysisk hälsa är avgörande för att eleverna ska kunna uppnå godkända betyg. Men att prioritera mellan pedagogik och resurser för skolhälsovården, som innefattar sjuksköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledning är närmast en omöjlig uppgift.
En bra skolhälsovård har stor betydelse för kommuner och regioner på både kort och lång sikt. Misslyckade insatser resulterar i sådant som hemmasittare (elever som inte går i skolan), skadegörelse, kriminalitet, missbruk, våldsbrott, fetma, diabetes och självskadebeteende.
I Skåne är skillnaderna mellan de resurser kommunerna avsätter till skolhälsovården stora. Enligt en kartläggning som Skolverket gjort använder Skånes kommuner mellan drygt 3 000 och 8 000 kronor per elev på skolhälsovård. Rikssnittet ligger enligt Skolverket på 3 400 kronor per elev. Siffrorna visar tydligt på den ojämlikhet som finns när det gäller den hjälp barn och ungdomar på olika skolor i Skåne kan få. Det är en ojämlikhet som kan överbryggas genom att Region Skåne tar ett större ansvar.
I juni lämnade Sverigedemokraterna in en motion till regionfullmäktige som tar upp frågan. Vi föreslår att Region Skåne ska få ansvar för de team som arbetar med skolhälsovård. Det medför samordningsvinster och att en eventuell övergång till övrig hälso- och sjukvård kan ske på ett mer smidigt och samordnat sätt, med minskad risk för att barnen och ungdomarna hamnar mellan stolarna och inte får hjälp av vare sig skolhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin.
Det finns en risk att barn och unga i de kommuner som inte har en bra skolhälsovård kommer belasta regionens primärvård och psykiatriska och somatiska specialistvård mer än de som bor i kommuner som har en elevhälsa, på grund av konsekvenserna av misslyckade insatser.
Samhället, eleverna, föräldrarna och skolan har behov av en bättre samordning mellan elevhälsan och den regionala barn- och ungdomspsykiatrin. Med tvärprofessionell kompetens, där sjuksköterskor, läkare, kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper samarbetar och har möjlighet att göra tidiga insatser uppnås betydligt bättre förutsättningar för psykisk hälsa än idag.
Per Einarsson är välkommen att ställa sig bakom vår motion om samverkan kring elevhälsan, till gagn för Skånes invånare.
Marlen Ottesen (SD), regionråd i Skåne.
Anneli Eskilandersson (SD), gruppledare i Region Skånes psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnd.
Gå till toppen