Annons

Annons

Annons

opinionSkånes elförsörjning

Aktuella frågor
"Bristen på el kan leda till upp till 19 000 färre arbetstillfällen i Sydsverige."

Många år av politiska felbeslut och saktfärdighet har lett till akut elbrist i Sydsverige, skriver Anna Jähnke och Sven Landelius.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är viktigt att hela Sverige har tillgång till säker och grön el till rimliga priser, anser Anna Jähnke och Sven Landelius.

Bild: Johan Nilsson / TT

Annons

Artiklar under sommaren i Sydsvenskan, DN och SvD har förklarat att Sydsveriges elabonnenter får betala miljardbelopp utöver vad motsvarande kunder betalar längre norrut, och samtidigt drabbas av elbrist. Enligt Tillväxtverket kan bristen på el leda till upp till 19 000 färre arbetstillfällen i södra Sverige de närmaste 20 åren. Anledningen är saktfärdighet och många års politiska felbeslut. Nu krävs en långsiktig, förnuftig energipolitik om vi ska klara tillväxten i vår landsända och uppnå Sveriges klimatmål.

Det var inte länge sedan elbrist helt enkelt inte diskuterades. Våra kraftverk hade god kapacitet. Inte minst i södra Sverige där huvuddelen av elförsörjningen tidigare var lokaliserad. Kraftverken svarade för en stabil försörjning och kraftvärmeverk och reservkraftverk svarade för ytterligare säkerhet. Många såg det som osannolikt att ett välorganiserat land med en stor elintensiv industri någonsin skulle drabbas av elbrist lokalt. En elförsörjning i världsklass med god tillgång på fossilfri el har lagt grunden till det svenska välståndet och därför var det många som utgick från att elförsörjningen skulle prioriteras högt.

Annons

Annons

Så togs beslutet 2005 att ta bort det sista Barsebäcksverket. Bristen skulle kompenseras genom högspänningsledningen Sydvästlänken som skulle säkerställa att Skåne fick tillgång till el från norra Sverige och Norge. Länken skulle vara klar 2015. Sedan dess har datum för länkens driftsättning flyttats fram gång på gång. Tekniska brister och styrproblem gör att dess framtid fortfarande är osäker, och inget besked finns om när – om någonsin – den kan komma att fungera.

Än allvarligare är att Sydsverige heller inte har fått möjligheten att säkerställa produktionen av el på hemmaplan. Ett flertal projekt med havsbaserad vindkraft har stoppats och möjligheterna till småskalig lokal produktion hindras av alltför långa och komplicerade tillståndsprocesser. Redan i vintras tvingades Skåne delvis försörjas av 600 megawatt importerad kolkraft. Och hade inte vintern varit så mild hade vi tvingats importera ännu mer.

Sydsvenskarna har helt enkelt blivit bakbundna. Vi får inte lösa problemen själva och ingen verkar intresserad av att göra det åt oss. Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Flera företag har tvingats ställa in planerade expansioner, datacenter får inte klara besked om etablering, planerade bostadsbyggen får läggas på is. Listan kan göras lång och alla dessa misslyckanden kostar bostäder, skatteintäkter och arbetstillfällen. Tillväxtverket bedömer i en ny rapport att osäkerheten om elförsörjningen kan kosta upp till 19 000 jobb enbart i Skåne till 2040. Den kommande elektrifieringen av bland annat transportsektorn äventyras förstås också av det allvarliga läget – och därmed också möjligheten att nå klimatmålen.

Annons

Annons

Såväl OECD-ländernas energiorgan IEA som EU-kommissionen bedömer att havsbaserad vindkraft är det bästa alternativet när det gäller ny kraft i Europa. Östersjön och Nordsjön har perfekta vindlägen. Norden har några av världens främsta konstruktörer och ägare av havsbaserad vindkraft. Men de finns inte i Sverige, som har de största elproblemen.

I ställer stryker myndigheterna möjligheterna att lokalisera vindkraft i havet och de projekt som drivs stoppas av otillständigt långsamma tillståndsprocesser. Intressekonflikter som mer tätbefolkade nationer som Tyskland, Danmark och Storbritannien kan lösa, förefaller olösliga i Sverige.

Det är viktigt att hela Sverige har tillgång till säker och grön el till rimliga priser. Men man får inte glömma att Sydsverige har en stor folkmängd och en storstadsregion samt att cirka en femtedel av alla varor som importeras till sjöss lossas enbart i Skåne. Investeringen i Öresundsbron blir delvis dåligt utnyttjad om elförsörjningen till de goda marknadslägena i söder inte utvecklas.

Regeringen måste omgående presentera en plan för hur kapacitetsbristen i och till de sydsvenska elnäten ska lösas, hur elproduktionen ska främjas samt klargöra vem som har ansvar för vad. Kloka satsningar på nya transmissionsnät och havsbaserad vindkraft kommer att säkerställa Sydsveriges elsituation, sänka elpriserna och underlätta klimatomställningen.

Anna Jähnke (M), regionråd i Region Skåne.

Sven Landelius, konsult och bland annat tidigare vd för Öresundsbrokonsortiet.

Artikeln har tillfogats en rättelse. I en tidigare version uppgavs felaktigt att Heleneholmsverket i Malmö brukat fossil gas under juli månad 2020. Anläggningen använder fossilfri biogas.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan