Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lommaföräldrar nöjda med barnomsorgen

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg i Lomma kommun är nöjda med sina barns trivsel och lärande. Det visar kommunens årliga föräldraenkät.

En majoritet av föräldrarna är nöjda med sina barns förskola och upplever att barnen är trygga och utvecklas på ett bra sätt där.Bild: Göran Olsson
Enkäten har gått ut till cirka 1 300 familjer och föräldrar, varav hälften har svarat.
Resultaten är genomgående goda med svar som visar att flertalet föräldrar är nöjda med barnomsorgen.
Thomas Ladö, utvecklingsledare på kommunens utbildningsförvaltning, menar att undersökningen är en viktig del i kvalitetsarbetet och utgör ett komplement till pedagogernas egna utvärderingar.
– Föräldrarnas inställning är viktig. Barnen är mottagliga för den bild familjen har av förskolan. Den påverkar deras egen attityd, säger han och menar att en positiv inställning främjar lärande och utveckling.
Thomas Ladö är särskilt nöjd med att så många föräldrar har svarat att deras barn känner sig trygga.
– Trygghet är grunden för barns lärande och utveckling. Om trygghet finns skapas goda förutsättningar.
Ytterligare en positiv slutsats som Thomas Ladö drar av svaren är att barnomsorgen i kommunen håller likvärdig kvalitet. Inga förskolor sticker ut genom att ha mindre nöjda föräldrar än de övriga.
Föräldraenkäten ses som ett underlag i utvecklingsarbetet. Men än viktigare anses pedagogernas egna slutsatser och utvärderingar vara, eftersom de finns på plats i verksamheten och är utbildade för uppdraget.
Längre fram i höst kommer kommunen att presentera siffror över förskollärarnas bedömning av verksamheten.
Thomas Ladö menar att barnomsorgen i kommunen generellt håller bra kvalitet.
– Ja, det är den bedömning vi gör. När man ser till hur professionen bedömer hur väl man lyckas med uppdraget har vi en god måluppfyllelse, säger han.
Fakta

Så svarade föräldrarna

Föräldraenkäten består av 13 frågor som sammantaget handlar om barnens trivsel, lärande och om relationen mellan barnomsorgen och hemmen. Föräldrarna har kunnat svara med siffrorna 1-4 där 1 betyder ”Stämmer inte alls” och 4 betyder ”Stämmer helt och hållet”.

Så här svarade föräldrarna på några av frågorna. Siffrorna anger genomsnittspoäng.

• Jag/vi upplever att mitt barn känner sig trygg i gruppen: 3,8

• Jag/vi upplever att mitt barn trivs i förskolan: 3,8

• Jag/vi upplever att utbildningen och undervisningen genomförs så att den stimulerar mitt barns lärande och utveckling: 3,6

• Jag/vi upplever att förskolan bemöter mig/oss på ett bra sätt: 3,8

Gå till toppen