Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Arbetet vi utför sker ofta i länder med krympande demokratiskt utrymme."

Vi måste våga arbeta i länder med krympande demokratiskt utrymme. Arbetet med att förändra utvecklingen i odemokratiska länder är trots allt beroende av att samarbetet med demokratiska stater kan fortsätta, skriver Morten Kjaerum.

Demonstration i Minsk mot diktatorn Lukasjenko.
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
På grund av den politiska utvecklingen i Belarus har Sida valt att frysa bistånd och allt fler aktörer lämnar nu landet. Det är fortsatt viktigt att inte väja för att arbeta i länder med krympande demokratiskt utrymme. Demokratiutvecklingen i odemokratiska länder är beroende av samarbete med demokratiska stater som Sverige. Om sådana samarbeten upphör, blir de mer utsatta och beroende av stöd från andra, mer tveksamma håll.
Raoul Wallenberginstitutet, RWI, har arbetat internationellt med utbildning och forskning om mänskliga i rättigheter i mer än trettio år, bland annat tillsammans med akademiska institutioner. Syftet är att genom utbildning säkra mänskliga rättigheter och att påskynda demokratiska processer. Arbetet vi utför sker ofta i länder med krympande demokratiskt utrymme. Universitet är viktiga aktörer i demokratisk utveckling och utbildning inom mänskliga rättigheter är nyckeln till andra fundamentala rättigheter.
Vi har arbetat i Belarus sedan 2008 med främst akademiska institutioner, bland annat statliga universitet. Arbetet handlar om att stärka och utbilda individer – studenter, lärare, forskare - och ge dem kunskap om grundläggande människorättsliga värden och demokratiska principer.
Rent konkret innebär kunskapsarbetet praktisk och teoretisk utbildning inom mänskliga rättigheter, Human rights education, HRE, av studenter, forskare och lärare. Arbetet leds av programansvariga och forskare från vårt institut. De utbildningsmetoder som används är interaktiva, praktiska och grundar sig på experimentell inlärning, så kallade deltagandemetoder. Utbildningstillfällena ska vara baserade på dialog, interaktion, delaktighet och engagemang studenter och lärare emellan men också med andra aktörer, till exempel civilsamhällets organisationer.
Exempel på aktiviteter som vi stöttar och medverkar i är så kallade legal clinics, där studenter får arbeta i riktiga juridiska tjänstesammanhang. Studenterna får praktiskt arbeta som jurister, bedriva juridisk forskning, skriva rapporter och legala dokument, samt intervjua klienter. De får brottas med konkreta, legala och vanliga problem som kan uppstår i deras arbetsliv. Utöver detta genomförs debatter, fallstudier och gruppdiskussioner.
En del av arbetet handlar också om att underlätta för och stödja akademin i att bygga nätverk utanför den akademiska världen, såsom med civilsamhällets organisationer. Dessa möten kan bestå i till exempel rundabordssamtal. I och med att projekt i Belarus, som syftar till att utbilda inom mänskliga rättigheter nu fryses, krymper möjligheterna för dialog och kontakt med demokratiska länder för studenterna i landet.
RWI menar att konkret utbildning är ett av de bästa sätten att på sikt åstadkomma förändring inom mänskliga rättigheter. Människor som har fått utbildning inom bland annat internationella standarder för Mänskliga rättigheter, MR, har större chans att påverka. Chansen är också större att de känner sig trygga nog att sätta press på makthavare i sitt land.
Den akademiska friheten är i sig en viktig mänsklig rättighet och spelar en vital roll i att stärka ett demokratiskt samhälle som värnar de mänskliga rättigheterna.
Vi betraktar utbildning inom mänskliga rättigheter som en tyst form av aktivism som kanske inte uppfattas som intressant eller medial. Men vi tror på en effektiv, hållbar och konsekvent metod, baserad på kunskap.
Förutom att förmedla kunskap, bygga förtroende mellan viktiga aktörer och stärka lokala samarbetspartners arbetar RWI för att skapa lokalt ägandeskap och med att förankra internationella mänskliga rättighetsstandarder.
Genom att under lång tid engagera ett stort antal människor i mänskliga rättigheter ökar kunskapen i samhället. På sikt leder till det till demokratisk utveckling.
Raoul Wallenberginstitutet arbetar framgent kontinuerligt med att bygga kunskap hos individer, som kan göra skillnad. Om vi och andra aktörer lämnar de unga vuxna ensamma i länder med krympande demokratiskt utrymme ser chanserna för demokratisk utveckling än mörkare ut.
Morten Kjaerum
Morten Kjaerum är direktör för Raoul Wallenberginstitutet
Gå till toppen