Annons

Annons

Annons

opinionVindkraft

Aktuella frågor
"Den havsbaserade vindkraften måste öka om Sverige ska nå klimatmålen."

Sverige måste leva upp till överenskommelsen om slopade anslutningskostnader till stamnätet för havsbaserad vindkraft – för jobben, klimatet och elförsörjningen. Det skriver Charlotte Unger Larson i ett genmäle.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Havsbaserad vindkraft är en storskalig, beprövad och effektiv teknik som kan leverera påtaglig klimatnytta inom rimlig tid, anser Charlotte Unger Larson.

Bild: Johan Nilsson / TT

Annons

Regionrådet Anna Jähnke (M) och Sven Landelius, tidigare vd för Öresundsbrokonsortiet, varnar på Aktuella frågor (11/9) för att osäkerheten om elförsörjningen kan kosta upp till 19 000 jobb i Skåne till 2040. Jähnke och Landelius efterlyser satsningar på nya transmissionsnät och havsbaserad vindkraft för att ”säkerställa Sydsveriges elsituation, sänka elpriserna och underlätta klimatomställningen”.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi instämmer helt i Jähnke och Landelius analys, och det finns två aktuella frågor som måste lösas för att den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut och Skånes elförsörjning stärkas.

Annons

För det första måste anslutningskostnaderna till stamnätet för havsbaserad vindkraft slopas. Energilandskapet har ändrats sedan Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet enades kring energiöverenskommelsen 2016. Behovet av förnybar energi och transmission har skärpts. Att infria utfästelsen om anslutningskostnader är nödvändigt för att behålla förtroendet bland investerarna som bekostar lejonparten av infrastrukturen. Slopandet skulle ligga i linje med Energikommissionens betänkande som efterlyste ”likvärdiga villkor” med andra länder runt Östersjön och detta är nödvändigt för att stärka konkurrenskraften och bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sverige till glädje för elkonsumenten.

Annons

För det andra måste nyttan med vindkraften viktas tyngre när den ställs mot andra intressen. Jähnke och Landelius poängterar att myndigheterna försvårar möjligheterna att lokalisera vindkraft i havet: "Intressekonflikter som mer tätbefolkade nationer som Tyskland, Danmark och Storbritannien kan lösa, förefaller olösliga i Sverige.”

För att kunna lösa detta problem bör riksdagen ändra miljöbalken så att klimatnytta viktas tyngre i tillståndsgivningen. Då skulle det bli enklare att få tillstånd.

Den havsbaserade vindkraften måste öka om Sverige ska nå klimatmålen genom elektrifiering av industrier och transporter, samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga elpriser jämfört med andra länder. Energiintensiva industrier och serverhallar har redan valt att etablera sig i Sverige på grund av tillgången till förnybar el. Den havsbaserade vindkraften kan dessutom öka elexporten och minska utsläppen från kolkraft i våra grannländer.

Annons

Havsbaserad vindkraft är en storskalig, beprövad och effektiv teknik som kan leverera påtaglig klimatnytta inom rimlig tid. Södra Sverige är lämpligt för havsbaserad vindkraft, eftersom det lättar trycket på flaskhalsarna i nätet och underlättar för tillväxtbegränsade regioner.

Jähnke och Landelius radar upp andra argument:

Såväl det internationella energiorganet IEA som EU-kommissionen ”bedömer att havsbaserad vindkraft är det bästa alternativet när det gäller ny kraft i Europa. Östersjön och Nordsjön har perfekta vindlägen. Norden har några av världens främsta konstruktörer och ägare av havsbaserad vindkraft.”

Men det räcker inte med goda argument. Det krävs också konkreta beslut. Anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft måste slopas och vindkraftens stora klimatnytta bör ges en större tyngd i tillståndsprocesserna.

Charlotte Unger Larson

Charlotte Unger Larson är vd för Svensk vindenergi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan