Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Vi måste också inse att digital mognad ytterst handlar om mognad i verksamheten."

En lyckad omställning av den offentliga sektorn kräver
 digital mognad och interaktion med medborgarna, skriver Ola Johnsson.

Behovet av digitalisering har ökat markant under coronapandemin.Bild: Hannah McKay
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Sveriges offentliga verksamheter behöver ställa om för att klara av dagens och morgondagens ökade efterfrågan och minskade budgetar. Det är inte någon nyhet. Det kommer att krävas nya arbetssätt, en översyn av olika verksamheters uppdrag och en digitaliseringsresa som både engagerar landets medborgare och skapar interaktion. Vi genomförde en enkät 2018 kring offentlig sektors digitala mognad och har under våren följt upp denna med samma frågor. Resultatet visar ingen större ökning av den digitala mognaden. Det är tydligt att det nu mer än någonsin krävs modiga ledare som vågar driva på både politiska och juridiska beslut som skapar önskvärd förändring och långsiktighet.
Undersökningen genomfördes första gången 2018 och gick ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige i syfte att undersöka hur digitalt mogna de ansåg sig själva vara. I maj 2020 genomfördes en uppföljning för att ta reda på om det har skett en förändring sedan den förra mätningen.
Resultatet visar att det har skett en viss förflyttning, men fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra innan digitalisering och automatisering används på bred front för att möta de utmaningar som kommunerna och regionerna står inför. De tre största hindren för en snabbare digital förändring bedöms vara låg it-mognad, ekonomiska hinder samt otydliga processer i verksamheterna. Det som istället ses som möjliggörare och som värdesätts högt är engagerade chefer, eldsjälar och engagerade politiker med en tydlig politisk vision i frågan.
Glädjeämnen bland svaren är att it-säkerhet och politikernas bristande kompetens inte bedöms vara lika stora hinder idag som för två år sedan. I årets enkät lade vi även till en fråga kring pandemins påverkan. Hela 75 procent ser att digitaliseringsbehovet har ökat, eller ökat markant, på grund av covid-19.
Den digitala utvecklingen och lyckad implementering är avgörande för att klara den omfattande utmaning som samhället står inför. Hos vissa kunde det dras så långt att tåget troligen redan har passerat kommun- eller regiongränsen. Ökat kompetensbehov, kravet om högre service till medborgarna, ökat behov av den offentliga servicen samt effektivare processer är de största utmaningarna. I en jämförelse mellan dessa två undersökningar är det slående att det i stora delar fortfarande är samma hinder och möjliggörare som har gjort att förflyttningen inte har skett snabbare
Det kan konstateras att det fortsatt krävs ett modigt ledarskap i kommuner och regioner som vågar testa och utmana befintliga system för att accelerera utvecklingen av digitalisering och automatisering. Det gäller också att inse att digital mognad ytterst handlar om mognad i verksamheten. De verksamheter som ligger långt efter vad gäller digitalisering ligger också i bakkant gällande verksamhetsmognad och strävan efter att hitta nya arbetssätt.
Med moderna, standardiserade processer och strukturerad kvalitetssäkring behövs också andra och nya kompetenser. Administrativt arbete ersätts av mer automatiserade processer och genom detta kan resurser frigöras och allokeras till mer medborgarnära tjänster som skapar engagemang och interaktion. I de framtida kommunerna och regionerna behövs andra kompetenser och det är viktigt att redan nu inventera och ställa om för att ha chansen att möta de behoven.
Det är många som behöver samarbeta för en större digital mognad, men om det görs strukturerat och med en tydlig vision går det att fortsatt leverera välfärd i världsklass. Att individer ska göra förflyttningar i organisationen handlar mer om vilja än kunskap, därför krävs det ledare som tar täten och orkar fullfölja.
Det vore sorgligt om det behövdes ännu en pandemi för att göra de digitala förflyttningar som måste göras för att säkra välfärden i Sverige.
Ola Johnsson
Ola Johnsson är rådgivare på revisions- och rådgivningsföretaget Pwc, Malmö
Gå till toppen