Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionTurerna kring Falsterbo Strandbad

Aktuella frågor
”Om Vellinge stänger Naturum visar det tydligt att man inte förstår den långsiktiga betydelse som verksamheten har för vår framtid.”

Kunskap om natur och biologisk mångfald är en god investering även i Vellinge, konstaterar Nils Ekelund i en kommentar till planerna att stänga Naturum.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Naturum är en pedagogisk mötesplats för alla generationer i en härlig miljö nära havet.

Bild: Lars Brundin

Annons

Det är med förfäran som jag ser att Vellinge kommun planerar att stänga Naturum som under några år fungerat som en pedagogisk mötesplats för alla generationer i en härlig miljö nära havet.

I dagens Sverige lever större delen av befolkningen i eller i närhet till stadsmiljöer, vilket är ett fenomen som förekommer i flertalet av världens länder. För närvarande så bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden och år 2050 beräknas cirka 66 procent av världens befolkning leva i urbana områden.

I vårt land har det sedan 1950-talet skett en stark förändring från ett jordbrukssamhälle mot ett industriellt, men trots detta så har Sverige lyckats att upprätthålla ett relativt hållbart samhälle. Detta beror delvis på att Sverige lyckats att väsentligt bevara stora delar av landets naturresurser, vilket förhindrat en alltför stor utarmning av natur- och jordbruksområden och på samma gång bibehållit en stabil produktion av jordbruksprodukter.

Annons

Annons

Att människor bor och lever allt mer tätt inpå varandra innebär att de kommer att utsättas för stora samhällsutmaningar. De utmaningar som det framför allt gäller är hur bland annat bostäder, vägar, vatten och avlopp ska byggas och planeras för att hållbara samhällen ska kunna utvecklas. Dessutom pågår det markanta klimatförändringar som till stora delar beror på mänsklig påverkan, vilket måste tas i beaktande när en ökad urbanisering pågår. Denna gör att framför allt stora delar av jordens ekosystem och den biologiska mångfalden påverkas negativt. För att förhindra en eventuell kollaps av naturens ekosystem som vi människor är beroende av för en god hälsa och välmående, så måste dagens politiker snarast ta kraftfulla socioekonomiska beslut som krävs för att minska de ekologiska fotavtrycken.

Mötesplatser som Naturum är därför en ovärderlig plats för att lära våra barn mer om naturen och biologisk mångfald. I Malmö kan vi se hur lyckat arbetet med Marint pedagogiskt centrum blivit, det som lockar flera tusen elever varje år. Ett flertal studier har visat att naturupplevelser bidrar till människors hälsa och välbefinnande, därför är det viktigt att försöka upprätthålla dessa och för att underlätta detta så spelar Naturum en viktig roll.

Betydelsen av de sociala värdena i skogar och grönområden har bland annat visats från studier i Finland där de viktigaste funktionerna som boende förknippar med favoritplatser var lugn, känslan av att vara i en skog och naturlighet. Detta stämmer väl överens med andra studier som visar att gröna ytor har positiva effekter på humör och kognitiv funktion. Dessutom föredrar människor naturen ännu mer när de är känslomässigt trötta.

Annons

Annons

Därför kan tillgången till Naturum i ett vackert och skönt naturområde som i Falsterbo bidra till att minska stress och även förbättra den psykologiska återhämtningen hos människor. Några av de fysiologiska hälsoeffekterna som forskningen visat att naturen kan generera hos människor är positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, muskelspänning och kortisolnivåer.

Förutom de fysiologiska hälsoeffekterna indikerar studien från Finland att högkvalitativa grönområden inom och i närhet av urbana områden sannolikt främjar individernas uppskattning av naturen och skapar mer positiva attityder och beteenden gentemot naturen. En positiv attityd till naturen bidrar förmodligen också till att skapa mer miljömedvetna medborgare.

I FN:s globala mål Agenda 2030 som de flesta myndigheter och kommuner följer i sina verksamhetsplaner är ett mål utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Mer specifikt står det att ett mål är att ”senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling".

Om Vellinge kommun stänger Naturum blir det väldigt tydligt att man inte förstår den långsiktiga betydelse som verksamheten har för vår framtid. Att våra barn på ett tidigt stadium skall kunna lära sig mer om ekosystem, växter och djur är en framtida investering som aldrig kan jämföras med den kortsiktiga ekonomiska vinning som ett spa kan ge.

Annons

Det som blir avgörande för att kunna nå målen i Agenda 2030 om ett hållbart samhälle är hur bra människor och politiker är på att kunna begränsa de klimatförändringar som pågår och samtidigt bevara den biologiska mångfalden.

Vellinge kan som ett gott exempel bidra till denna samhällsomställning om kommunen bevarar och utvecklar Naturum i Falsterbo.

Nils Ekelund

Nils Ekelund är professor i biologi vid Malmö universitet

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy