Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi skapar förutsättningar för att möta alla elevers behov.”

I Malmö låter kommunledningen nu elevernas socioekonomiska förutsättningar spela en större roll för hur mycket pengar som går till respektive skola. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Hösten 2018 invigdes Fågelbacksskolan med plats för 560 högstadieelever. Socialdemokraterna vill bygga nya centrala högstadieskolor så att elever från hela staden möts och får jämlika förutsättningar, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh.Bild: Peter Frennesson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
De senaste tio åren har Malmö befolkningsmässigt vuxit med ett helt Landskrona. När vi i kommunledningen, Socialdemokraterna och Liberalerna, nu förtätar och bygger nya bostäder i rekordfart ger det oss en unik möjlighet att bygga en stad som håller ihop på riktigt. Att lyfta förskolor och skolor i hela Malmö. Att öka tryggheten för alla Malmöbor och se till att fler får känna den frihet som kommer med egen försörjning.
Malmös grundskolor har gjort en imponerande resa under 2010-talet. Den positiva utvecklingen är resultatet av ett tydligt fokus och många elevers och skolpersonals enträgna arbete. En viktig pusselbit har varit resursfördelningen. I Malmö låter kommunledningen nu elevernas socioekonomiska förutsättningar spela en större roll för hur mycket pengar som går till respektive skola. Det handlar om att skapa förutsättningar för att möta alla elevers behov. Nu vill vi ta nästa steg och inför en mer kompensatorisk resursfördelning även på gymnasiet.
Vägen mot en likvärdig skola är lång, även om många av Malmös skolor har gjort framsteg – inte minst där många elever lever under tuffa ekonomiska och sociala villkor. För att komma vidare vill Socialdemokraterna:
• att alla barn ska ta del av förskolans pedagogiska och sociala verksamhet.
• bygga nya centrala högstadieskolor så att elever från hela staden möts och får jämlika förutsättningar.
Satsningar på barns och ungas skolgång och uppväxtvillkor bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Under de senaste åren har därför samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle fördjupats. Samtidigt har kommunledningendrivit på för och fått till stånd viktiga lagskärpningar, en polisutbildning i Malmö och ökade resurser till både polis och tull. Varken kommunen, polisen eller någon annan myndighet kan ensam få bukt med den organiserade brottsligheten och det grova våldet.
Men erfarenheterna från Malmö visar att det går att vända en negativ trend. Samtidigt är risken för bakslag ständigt närvarande. Ett litet antal hänsynslösa personer fortsätter att ställa till stor skada, och det finns inget utrymme att slå av på takten. Därför vill Socialdemokraterna:
• fortsätta stärka stadens förebyggande arbete med barn och unga.
• driva på för lagändringar som ger socialtjänsten muskler att agera tidigt för unga i risk, även utan föräldrarnas fulla uppbackning.
• att regeringen infriar löftet om ett nationellt avhopparprogram.
• tillsammans med polisen och andra myndigheter gå hårdare åt de strukturer och svarta pengar som ligger bakom mycket av det grova våldet.
För att möta befolkningsökningen har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Det kommunala bostadsbolaget MKB har gått från att bygga 28 lägenheter 2013 till 765 i fjol. Glädjande nog byggs det numera också i områden där det inte har byggts på länge, som Holma, Lindängen och Segevång. En fortsatt hög takt i byggandet är avgörande för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Bostaden är en social rättighet och därför krävs fler bostäder som Malmöborna har råd med. Idag stiger bostadspriser och hyror snabbt.
Samtidigt som staten behöver ta ett större ansvar för en social bostadspolitik, ska kommunledningen göra mer lokalt. Därför vill Socialdemokraterna:
• tillsammans med näringslivet och Hyresgästföreningen få fram 1 000 ungdomsbostäder under mandatperioden.
•genom initiativet Mallbo upplåta mark och frigöra den innovationskraft som finns inom bygg- ochfastighetssektorn, och skapa bostäder som fler Malmöbor har råd med.
• satsa på stadsutvecklingsprojekt som bygger Malmö helt, som Culture Casbah i Rosengård och Amiralsstaden.
När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar 2028 blir Malmö ett av dragloken i en ny nordeuropeisk storregion som främjar tillväxt och sysselsättning. Här ska Malmö ta ledningen. Det ska ske på ett sätt som ger alla Malmöbor del av de möjligheter som skapas. Som ger alla rätt till trygghet, jobb, en bra skola och en bostad till en rimlig kostnad.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Gå till toppen