Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Gör det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget än i utlandet eller från en minibuss.”

Viljan att höja skatten på alkohol grundar sig på ett paradoxalt resonemang, skriver Anna De Geer, vd på Sprit & vinleverantörsföreningen.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mer än en tredjedel av den sprit som svenska konsumenter dricker kommer från oregistrerade inköp, alltså införsel, smuggling och hembränning, skriver artikelförfattaren.

Bild: Christian Törnqvist

Annons

I höstbudgeten meddelar regeringen och samarbetspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, att de tänker höja skatten på alkohol från 2023.

Den höjda skatten ska finansiera ökade anslag till försvaret, men enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är ett motiv också att den motverkar att människor i Sverige dricker för mycket alkohol.

Resonemanget är en aning paradoxalt. Tidigare erfarenheter tyder på att inget av de två målen går att nå genom en ökad skatt på alkohol. Istället för att ge mer pengar till statskassan tenderar en höjd skatt på alkohol att medföra att införseln från utlandet och smugglingen ökar.

Riksdagens skatteutskott har i en rapport från 2015 undersökt effekten av tidigare skattehöjningar på alkohol. Rapporten visar att det är lätt att överskatta hur mycket en alkoholskattehöjning ger i ökade skatteintäkter. Det finns till och med risk att skatteintäkterna minskar vid en sådan punktskatt. Orsaken är att skattehöjningar på alkohol i Sverige medför att priset på öl, vin och sprit ökar jämfört med i grannländerna, något som riskerar att leda till ökad införsel och smuggling.

Annons

Annons

Enligt statistik från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, står resandeinförsel, smuggling och hembränning redan idag för närmare 20 procent av alkoholkonsumtionen i Sverige.

Att länder påverkas av hur priserna på alkohol utvecklas i grannländer kan illustreras av hur Finland nyligen agerade i frågan om skatten på alkohol. I sin regeringsförklaring presenterade den nytillträdda regeringen ett förslag om att höja alkoholskatten 2020. Men samma regering valde bara några månader senare att slopa förslaget med motiveringen att Estland och Lettland sänkt alkoholskatten, något som bidragit till kraftigt ökad införsel till Finland från Baltikum.

Om Sveriges regering vill värna folkhälsan borde den satsa på åtgärder som gör det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget snarare än i utlandet eller från bakluckan på en minibuss. När det gäller sprit kommer enligt CAN mer än en tredjedel av det som svenska konsumenter dricker från oregistrerade inköp, alltså införsel, smuggling och hembränning.

Inom Sprit & vinleverantörsföreningen har vi en längre tid sett att allt fler människor vill köpa våra medlemmars produkter över nätet. För att inte bli omsprungen måste Systembolagets e-handel snabbt göras mer attraktiv. Det är också regeringen inne på.

I höstbudgeten skriver regeringen att ”Sveriges befolkning har ett högt förtroende för Systembolaget. Folkhälsouppdraget är centralt, samtidigt som bolaget behöver anpassa sin verksamhet efter konsumenternas förändrade inköpsmönster, såsom ökad e-handel och utnyttjande av möjligheten till hemleverans”. Det är rätt väg att gå för alla som värnar Systembolagets monopol, som också vi inom Sprit & vinleverantörsföreningen gör. Vi vill att våra produkter ska säljas genom Systembolaget. Där granskas produkternas innehåll på ett bra sätt och dessutom kontrolleras köparnas ålder.

Annons

Det säkraste sättet att både öka intäkterna till statskassan och värna folkhälsan, är att öka Systembolagets andel av vin- och spritförsäljningen. Det är ett resonemang som stöds av att vårens stängda gränser lett till ökad försäljning av vin och sprit på Systembolaget, något som i sin tur har medfört ökade intäkter till statskassan.

Anna De Geer, vd på Sprit & vinleverantörsföreningen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan